volleybaloefening:
"Warming up met bal"

Geschikt voor de volgende technieken: bovenhands , algemeen

Bekijk oefeningen voor een andere techniek

Warming up met bal

  • Bal wordt bovenhands langs het net gespeeld, na het spelen omlopen om de pylon en aansluiten aan de andere kant
volleybal Warming up met bal