Basketbaloefeningen voor alle technieken

Advertentie
 • de voeten staan in een kleine schredestand of parallelstand.
 • knieën licht gebogen; romp iets voorover.
 • lichaamsgewicht boven beide voeten.
 • de bal wordt ter hoogte van de borst met de vingertoppen vastgehouden; duimen achter de bal.
 • de ellebogen wijzen naar achter en zijn niet al te dicht bij het lichaam. ogen gericht op het doel.
 • door de strekking van de armen en het achterste been wordt de bal weggeduwd en zo lang mogelijk begeleid; de bal verlaat de handen via de vingertoppen.
 • aan het eind van de actie wijzen de handpalmen naar buiten en de duimen naar beneden;
 • dit wordt veroorzaakt door het met kracht omklappen van de polsen.
 • het lichaamsgewicht wordt door de totale handeling overgebracht op de voorste voet.
 • vaak wordt de pass ondersteund door een stap met het voorste been in de richting van het doel.
 • de chestpass kan ook in zijwaartse richting uitgevoerd worden; pivoteren in de richting van het doel is hiervoor noodzakelijk.
 • Halverwege de normale dribbelhoogte wordt de bal met een polsslag via een vlakke stuit naar de andere dribbelhand gebracht.
 • Op het moment, dat de beweging wordt ingezet stapt het rechterbeen naar voren,
 • zodat de bal ongehinderd de linkerhand kan bereiken.
 • De bal gaat in dit geval voor de linkervoet langs.
 • De bal wordt met de andere hand laag aangenomen.
 • Na de overname draait het lichaam over de linkervoet tussen de bal en de verdediger,
 • waarbij de vrije (gebogen) arm weer een beschermende functie heeft.


 

 

Advertentie
 • Bij de speeddribbel maakt het bovenlichaam een hoek van minder dan 90 graden ten opzichte van de grond.
 • Dit is sterk afhankelijk van de snelheid waarmee de dribbel wordt uitgevoerd. Hoe groter de snelheid, hoe kleiner de hoek.
 • De dribbelarm is door het maken van snelheid meer naar voren gericht.
 • Er wordt gedribbeld tussen heup- en borsthoogte; de bal wordt krachtig naar de grond geduwd en komt naast de schouderas voor de voeten op de grond.
 • Als er geen verdedigers in de buurt zijn heeft de vrije arm een balans-functie.
 • Indien dit niet het geval is dan zal de dribbelaar in eerste instantie trachten zijn snelheid nog te vergroten om de verdediger van zich af te schudden.
 • Lukt dit niet, dan kan hij met zijn vrije arm de tegenstander belemmeren de bal af te nemen.
 • Uiteraard zal dit laatste ten koste gaan van de snelheid.
 • De loopsnelheid moet in overeenstemming zijn met het niveau van de dribbelaar; loop en dribbel mogen elkaar niet hinderen.
 • De knieën en enkels zijn bij de lage dribbel sterk gebogen, zodat de bal extra laag bij de grond kan blijven.
 • De romp en het hoofd daarentegen blijven nagenoeg rechtop.
 • De blik is gericht op de tegenstander(s) en de rest van het speelveld.
 • De vrije (licht gebogen) arm is gekeerd in de richting van de tegenstander en heeft een beschermende functie.
 • Indien de situatie het nodig maakt wordt het lichaam tussen de tegenstander en de bal gebracht. • Opbrengen van de bal naar de aanvalshelft.
 • Fast break.
 • Als de weg naar de basket vrij is.
 • Eén-tegen-één situaties.
 • Drive, tussen verdedigers door.
 • Vrijmaken om in een betere schotpositie of passmogelijkheid te komen.
 • Ontsnapping uit een situatie, waarin het geven van een pass eenvoudig niet mogelijk is en de bal beschermd moet worden.
 • voeten in parallelstand; de bal in beide handen voor de borst.
 • ogen gericht op het doel.
 • met de linkervoet stappen in de passrichting,
 • zodat de linker-zijkant van het lichaam vóór komt (indraaien);
 • tegelijkertijd wordt de bal met beide handen achter het hoofd gebracht;
 • het lichaamsgewicht rust op het achterste been.
 • de elleboog bevindt zich onder de bal;
 • de hoek tussen de boven- en onderarm is ongeveer 90 graden;
 • de vingers van de werphand zijn gespreid.
 • vervolgens: heupen en romp naar links indraaien;
 • de linkerhand zal hierdoor contact met de bal verliezen en wordt ter bescherming van de actie horizontaal gehouden;
 • de elleboog is gebogen.
 • de rechterarm zwiept in een rechte lijn langs het hoofd in de richting van het doel; de beweging eindigt met het
 • omklappen van de pols; de bal wordt nagewezen door de werparm,
 • terwijl de pols ontspannen naar beneden hangt.
 • tijdens de actie wordt het lichaamsgewicht naar de voorste voet verplaatst.


Advertentie
 • Spelers staan verspreid in de zaal; iedereen heeft een bal.
 • Gesloten voetenstand; armen gestrekt boven het hoofd; de bal wordt met de vingertoppen vastgehouden.
 • De bal wordt tussen de beide handen snel en strak heen en weer gepasst.
 • Als a; armen langzaam buigen totdat de bal voor het hoofd is; daarna weer strekken.
 • Als a; staan en hurkzit afwisselen.
 • Als a; wie kan gaan zitten en weer gaan staan zonder dat de bal valt?


passen-met-de-vingertoppen-1


 • bereiken van medespelers, die verdedigd worden. in de afronding van de fast break.
 • tegen trage spelers.
 • tegen lange spelers.
 • aanspelen van de center
Advertentie
 • Spelers staan in een cirkel; geef de bal door aan je buurman; nadat de bal een aantal keren is rondgegaan, nog een bal in de kring brengen.
 • afhankelijk van het aantal spelers meerdere ballen toevoegen.
 • variant: de spelers staan om en om met het gezicht of met de rug naar de kring.
 • Horizontale cirkels; de bal wordt zijwaarts doorgegeven aan de partner, die de bal aan de andere zijde weer teruggeeft.
 • verticale cirkels; boven het hoofd doorgeven, tussen de benen aannemen.
 • Achtjes cirkelen; de bal wordt tussen de spelers in doorgegeven; tegen elkaar in draaien; na het ontvangen, de bal voor het lichaam langs naar de andere kant brengen.
 • Als vorige oef.; uitvoeren met gestrekte armen.
Advertentie