Basketbaloefeningen voor alle technieken

Advertentie
 • 5 tegen 5 halve veld. (afhankelijk van opkomst, bij 20 en 3 baskets eventueel)
 • Met name uitleg aan U12-2.
 • Soms stilleggen, fluiten, uitleggen:
  • Lopen.
  • Second dribbel.
  • Vrijlopen.
  • Samenspelen.
  • Pivoteren.
 • Verdedigen (eigen man, niet naar de bal lopen, teruglopen, bal innemen na score)
 • Slalom om de pionnen. (laag dribbelen)
 • Over de bank: 
  • Laag dribbelen op de grond, cross over.
 • Rij met pionnen: 
  • Dribbel met links en raak iedere pion met recht aan.
 • Opdrukken/buikspieren op de middellijn.
 • Layup.
drawing
Advertentie
 • Je zet een parcours op met pionnen, banken.
 • Pionnen: 
  • Slalommen
 • Banken: 
  • Overeen lopen en dribbelen.
 • Overpassend naar de overkant.
 • Bij ieder onderdeel staat er iemand klaar om te beginnen. 
 • Je passt van een afstand de bal naar de volgende.
 • Twee teams, per team een basket, 2 ballen per team.
 • Schieten vanaf 5 posities, 5 scores per positie.
 • Afsluiten met een driepunter.
 • Eventueel met switchen van basket, als een team een positie heeft gehaald.
 • Verliezer loopt suïcide.
 • 5 tegen 5 of 4 tegen 4 (afhankelijk hoeveel spelers aanwezig)
 • Begin met partijtje zonder dribbel (kijk even halve of hele veld)
 • Daarna partijtje met dribbel
 • Opstelling:
  • Per 2 of 3-tal een basket.
 • Uitvoering: (met 1 hand! andere hand op de rug)
  • Uitleg schot, schiet vanuit benen, pols omslaan, 1 hand, backspin bal.
  • 1 meter van de basket, 1 schutter, 1-2 rebounder.
  • 3 maal schieten, dan doorwisselen.
  • Dan 2 meter.
  • Dan zijkant. (via het bord)
  • Dan zijkant iets verder weg.
Advertentie
 • Laat de spelers schieten van voor de basket:
  • Meteen in de basket.
  • Via het bord in basket.
 • Laat de spelers schieten vanaf de zijkant:
  • Meteen in de basket.
  • Via het bord in basket.
 • In deze oefening leren de spelers de basis van de cross- en open step.
 • Beginopstelling:
  • Onder beide baskets 1 speler met een bal.
  • rest van de spelers in de middencirkel.
  • iets achter de vrije worplijn aan beide zijden een pion.
 • Uitleg cross-step
 • Oefening
  • Speler uit middencirkel rent naar vrije worplijn.
  • Speler onder de basket passt naar aankomende speler.
  • Speler op vrije worplijn maakt een cross step dribbel plus lay-up.
  • Speler onder basket gaat naar midden.
  • Speler die lay-up heeft gemaakt gaat met bal onder bord staan.
  • Wissel links/recht.
 • Uitleg open step
 • Oefening
  • Speler uit middencirkel rent naar vrije worplijn.
  • Speler onder de basket passt naar aankomende speler.
  • Speler op vrije worplijn maakt een openstep dribbel plus lay-up.
  • Speler onder basket gaat naar midden.
  • Speler die lay-up heeft gemaakt gaat met bal onder bord staan.
  • Wissel links/rechts.
 • Indien nog tijd:
  • Jab-step + cross step of open step.
drawing
Advertentie
 • Beginopstelling:
  • Vorm drietallen.
  • Per drietal twee ballen.
  • 1 speler in het midden.
  • 1 speler op de baseline met een bal.
  • 1 speler op de andere baseline met bal.
 • Oefening:
  • Speler in het midden sprint richting de baseline. (naar speler met bal)
  • Buiten de bucket krijgt hij/zij de bal.
  • Maakt een jumpstop.
  • Schiet.
  • Pakt eigen rebound.
  • Speler die gepasst heeft sprint naar de overkant.
  • Krijgt pass.
  • Schiet.
 • Team dat als eerste 20 scores heeft, wint.


drawing
Advertentie