Basketbaloefeningen voor alle technieken

Advertentie

overlopertje

Vereisten:
spelers moeten de basistechniek van het dribbelen beheersen

Doel:
verbeteren van de dribbel met de zakke hand

Organisatie:

 • gebruik het halve veld
 • spelers mogen alleen met hun zwakke hand dribbelen
 • spelers mogen de bal niet oppakken
 • begin met één tikker
 • de spelers die getikt wordt wordt ook tikker, net zo lang tot er alleen nog tikkers zijn


Teaching points:

 • over de bal heen kijken en het veld voor je overzien
 • stuiter is hard


Variaties:

 • de bal buiten het veld wel met twee handen pakken, maar dan verplicht met twee harde stuiters beginnen voordat je gaat overlopen

met-fysieke-weerstand-1

Vereisten:
spelers moeten met twee ballen tegelijk kunnen dribbelen

Doel:
spelers controle over de bal laten houden tegen fysieke weerstand

Organisatie:

 • verdediger houdt zijn handen op de schouders van de dribbelaar
 • hij beweegt achterwaarts mee met de dribbelaar, maar geeft enige weerstand
 • over de breedte van het veld, wissel bij de zijlijn
 • gelijk of ongelijk dribbelen
 • eventueel een damesbal in de ene hand en een herenbal in de andere


Teaching points:

 • met kracht dribbelen vanuit de pols
Advertentie

onder-de-billen

Vereisten:
spelers moeten met een hand aan de zijkant  van de bal schuin weg kunnen dribbelen

Voorbereidende oefening:
in stand achter de rug langs de bal van de linkerhand naar de rechterhand dribbelen met een vlakke stuiter

Doel:
oefenen snelheidsverandering en richtingsverandering met de bal achter het lichaam langs, terwijl het blikveld van de dribbelaar gericht blijft op het gedeelte van het veld voor hem

Organisatie:

 • spelers dribbelen zigzaggend tussen twee lijnen over de lengte van het veld
 • maken als ze bij een lengtelijn zijn een mini jump stop en behind the back dribbel
 • veranderen van richting en en versnellen
 • als de eerste dribbelaar bij de verlengde vrije worplijn is, start de volgende


Teaching points:

 • over de bal heen kijken en het veld voor je overzien
 • na de mini jump stop staan de voeten naast elkaar op schouderbreedte
 • hand over de bal heen
 • de bal met een vlakke stuiter achter de rug langs halen naarde andere hand
 • met een crossover step van richting veranderen


Variaties:

 • links en rechts beginnen


hesitationhesitationhesitation

Vereisten:
spelers moeten de basistechniek van het dribbelen redelijk onder de knie hebben

Doel:
oefenen snelheidsverandering zonder richtingsverandering

Organisatie:

 • spelers dribbelen steeds naar een lijn
 • maken daarna minstens 2 dribbels op de plaats
 • en versnellen
 • als de dribbelaars bij de vrije worplijn zijn, start de volgende groep
 • bij de vrije worplijn minstens 2 dribbels op de plaats
 • als de eerste groep voorbij de vrije worplijn is, start de volgende groep
 • aan het einde van hel veld omdraaien en op de terugweg weer 3 hesitations
 • spelers moeten er dan zelf voor zorgen dat ze niet tegen elkaar opbotsen


Teaching points:

 • over de bal heen kijken en het veld voor je overzien
 • bal laag tijdens hesitations
 • hand achter de bal bij het versnellen


Variaties:

 • linker en rechterhand
 • met 2 ballen dribbelen
 • dribbelbril gebruiken

hand-veranderen-en-afmaken

Vereisten:
spelers crossover en behind the back beheersen

Doel:
verhogen van de snelheid bij het van hand veranderen

Organisatie:

 • zet 5 pionnen in een rechte lijn van driepuntslijn kruising verlengde vrije worplijn richting kruising zijlijn en middellijn. De pionnen staan minder dan 1 meter uit elkaar
 • spelers gaan steeds met een lage crossover zigzaggend tussen de pionnen door
 • afmaken met lay up
 • jump shot
 • push off jump shot
 • push off lay up


Teaching points:

 • over de bal heen kijken en het veld voor je overzien
 • been aan de kant van de bal is voor
 • hand over de bal heen
 • crossover dribbel is schuin achterwaarts voor het lichaam langs en laag
 • met een open step de andere richting in
 • steeds een tussendribbel maken
 • bal is laag
 • stuiter is vlak en hard


Variaties:

 • links en rechts beginnen
 • behind the back in stand
 • pionnen op de verdedigingshelft en een verdediger op de aanvalshelft, direct over de middellijn. Passeer de verdediger met een van de geoefende bewegingen

dribbelen-dribbel-fundamentals

Vereisten: 
spelers moeten de basistechniek van het dribbelen beheersen

Doel:
verbeteren van de verschillende dribbeltechnieken

Organisatie:

 • spelers dribbelen steeds twee keer heen en weer dwars over het veld
 • en krijgen daarna een nieuwe opdracht


Tips:

 • bouw de moeilijkheidsgraad op: tijdens de training, maar ook over het seizoen
 • differentieer zonodig binnen de groep; beginners doen bijvoorbeeld 1x een between the legs en gevorderden 4x 


Technieken en teaching points:

 • between the legs (been aan de kant van de bal is achter hand over de bal heen dribbel is schuin achterwaarts tussen de benen door en laag met een crossover step van richting veranderen)
 • onder de billen (na de mini jump stop staan de voeten naast elkaar op schouderbreedte hand over de bal heen de bal met een vlakke stuiter achter de rug langs halen naar de andere hand met een open step van richting veranderen)
 • behind the back (been aan de kant van de bal is voor hand over de bal heen de bal met een snelle beweging achter de rug langs halen de hand met de bal zo ver doorhalen de pols de heup aan de andere kant raakt. De bal komt dan ruim voor het lichaam op de grond)
 • fake cross over (been aan balkant is op de grond hand aan de buitenkant over de bal heen schouders en voorvoet bewegen kort en snel naar de vrije hand hand draait met een snelle beweging over de bal heen naar de binnenkant dribbel de bal schuin naar buiten vervolg met een open step)


Algemeen:

 • over de bal heen kijken en het veld voor je overzien
 • stuiter is hard
 • de bal is laag
 • dribbelen vanuit de pols
 • veranderen van hand gaat ALTIJD samen met een richting en snelheidsverandering 
 • ook na een schijnbeweging altijd van richting veranderen en versnellen


Variaties:

 • verhoog het aantal keren dat je een beweging maakt: bijv. heen en terug 3x between the legs dribbel
 • OF steeds 2 tussendribbels en dan een between the legs dribbel
 • combineer technieken, bijv. een between the legs dribbel direct gevolgd door een onder de billen dribbel
 • laten beginnen met verschillende dribbelstarts: cross over step, open step, jab step
 • laat deze voorafgaan door een schot fake, pass fake etc
 • steeds bij de zijlijn laten afstoppen met een jump stop, lire of reli, gevolgd door een halve draai. De spelers maken 
 • dan 4 stops en 4 dribbelstarts 


Twee ballen:

 • elke speler heeft twee ballen (kan ook met een minibal voor de sterke hand en herenbal voor de zwakke hand)
 • steeds 2x heen en weer, blijven dribbelen bij de keerpunten
 • steeds starten in stilstand met 5 harde, gelijktijdige dribbels
 • varieer gelijk/ongelijk heup, knie en enkelhoogte


Advertentie

crossover

Vereisten:
spelers moeten de basistechniek van het dribbelen redelijk onder de knie hebben

Doel:
oefenen snelheidsverandering en richtingsverandering met de bal voorlangs

Organisatie:

 • spelers dribbelen zigzaggend tussen twee lijnen over de lengte van het veld
 • maken als ze met hun voet bij een lengtelijn zijn een crossoverdribbel
 • veranderen van richting en en versnellen
 • als de eerste dribbelaar bij de verlengde vrije worplijn is, start de volgende 


Teaching points:

 • over de bal heen kijken en het veld voor je overzien
 • been aan de kant van de bal is voor 
 • hand over de bal heen 
 • crossover dribbel is schuin achterwaarts voor het lichaam langs en laag
 • met een open step de andere richting in


Variaties:
dribbelbril gebruiken

between-the-legs

Vereisten:

 • spelers moeten de basistechniek van het dribbelen redelijk onder de knie hebben


Doel:
oefenen snelheidsverandering en richtingsverandering met de bal tussen de benen door

Organisatie:

 • spelers dribbelen zigzaggend tussen twee lijnen over de lengte van het veld
 • maken als ze met hun voet bij een lengtelijn zijn een dribbel tussen de benen door veranderen van richting en en versnellen
 • als de eerste dribbelaar bij de verlengde vrije worplijn is, start de volgende 


Teaching points:

 • over de bal heen kijken en het veld voor je overzien
 • afstoppen met een sprongetje in 2 TR
 • been aan de kant van de bal is achter
 • hand over de bal heen
 • dribbel is schuin achterwaarts tussen de benen door en laag
 • met een crossover step de andere richting in


Variaties:
dribbelbril gebruiken

Advertentie

behind-the-back-1

Vereisten:

 • spelers moeten met een hand aan de zijkant van de bal schuin weg kunnen dribbelen


Voorbereidende oefening:

 • twee spelers staan naast de vrije worp lijn, beide voeten wijzen naar de achterlijn.Passen elkaar aan met een bounce pass achter de rug langs


Doel:
oefenen snelheidsverandering en richtingsverandering met de bal achter hetlichaam langs, terwijl het blikveld van de dribbelaar gericht blijft op het gedeelte vanhet veld voor hem

Organisatie:

 • spelers dribbelen zigzaggend tussen twee lijnen over de lengte van het veld
 • maken als ze met hun voet bij een lengtelijn zijn een behind the back dribbel
 • veranderen van richting en en versnellen
 • als de eerste dribbelaar bij de verlengde vrije worplijn is, start de volgende
 • Teaching points:
 • over de bal heen kijken en het veld voor je overzien
 • been aan de kant van de bal is voor
 • hand over de bal heen
 • de bal met een snelle beweging achter de rug langs halen
 • de hand met de bal zo ver doorhalen de pols de heup aan de andere kant raakt. De bal komt dan ruim voor het lichaamop de grond, passend bij de snelheid waarmee de dribbelaar beweegt, zodanig dat bal precies in de andere handopstuitert
 • richtingsverandering is vaak minder dan 90 graden

Variaties:· 

 • links en rechts beginnen
Advertentie