Basketbaloefeningen voor alle technieken

Advertentie

catch-and-go catch-and-go

Vereisten:

 • een jump stop kunnen maken vanuit de dribbel
 • een sprongschot maken vanuit het midden van de bucket


Doel: 
catch and go aanleren + scoren vanaf midden bucket

Voorbereiding:

 • 1 dribbelt direct na het vangen met 2 dribbels naar het midden van de bucket
 • stopt af met een jump stop
 • en scoort met een sprongschot
 • 2 sprint meteen na het passen naar de forward positie aan de andere kant
 • en krijgt de bal van 3
 • idem, maar nu na de jump stop ruggelings om de verdediger heen draaien
 • (eventueel een stoel neerzetten op de plaats van de verdediger)
 • idem, maar na ruggelings draaien niet afmaken, maar terug pivoteren zodat beide voeten weer naar de basket wijzen
 • tweede voet circa 50cm achter de pivotvoet
 • scoor met een sprongschot met de schouders ver naar achteren (fade away) en een hoge boog

Teaching points:

 • vanuit het vangen van de bal direct en snel naar binnen dribbelen
 • één tel afstop, zodat je beide kanten op mag pivoteren
 • bij het ruggelings draaien de bal al omhoog brengen tot onder je kin, schothand onder de bal
 • bij het ruggelings draaien zo ver draaien dat de voet tenminste naar de achterlijn wijst


Toegepast in 1 tegen 1:

 • 1 tikt de hand van verdediger 2 aan en sprint naar de forwardpositie
 • 2 mag na het aantikken gaan verdedigen
 • 1 dribbel direct naar binnen met max 2 dribbel en maakt een jump stop midden in de bucket
 • en scoort op een van de drie geoefende manieren
 • score met een andere techniek = verliezen
 • winnaar blijft staan
 • verliezer gaat verdedigen

drive-naar-de-basket

Doel:
A) schijnbewegingen in je dribbel
B) drive naar de basket

Organisatie:

 • stroomvorm (pass en achter je bal aan, de positie van je voorganger overnemen)
 • de drive naar de basket begint bij de middellijn, tegen de zijlijn aan
 • dribbelstart
 • schijnbeweging in je dribbel
 • versnellen
 • in het verlengde van de vrije worplijn de driepuntslijn kruisen en lay up maken
 • pass-stations op de guard-positie en de tegenoverliggende forward-positie
 • gebruik zonodig pionnen voor plaatsbepaling
 • steeds vanuit de balaanname een pass fake geven tegenovergesteld aan de richting van de pass. Voet en bal kort en snel bewegen (op de tekening de linker voet). Daarna de voet voorlangs zetten, pivotvoet loslaten, passen en direct doorlopen
 • bal is onder kniehoogte, knieën 90 graden gebogen
 • crossover step en met 1 stuiter + lay up naar de basket
 • zelf afvangen, een voet richting outlet zetten, pivotvoet loslaten, passen en direct doorlopen

TIP:

Zet pionnen neer als verdediger om richtingsverandering af te dwingen

Teaching Points:

 • aanpassen op de buitenhand
 • knieën licht gebogen bij ontvangen pass
 • bal beschermen naast het lichaam
 • bij elke dribbelstart moeten bal en voet tegelijk op de grond komen
 • schijnbewegingen bij het passen moeten kort en fel zijn
 • bij schijnbewegingen voet en bal bewegen
 • na de schijnbeweging in je dribbel versnellen en op topsnelheid afmaken

Variaties:

 • backup dribbel (met rechts beginnen en doorzetten)
 • tappen tijdens de dribbel (rechts beginnen en doorzetten)
 • crossover (links beginnen en met rechts doorzetten en afmaken)
 • rechts beginnen, corssover en met links door het midden afmaken
 • afstop + jump shot ipv lay up
 • vanaf de linkerkant

Advertentie

Vereisten:
spelers moeten individueel vanaf de 3-puntslijn kunnen driven en schieten

Doel: 
trainen van drive, afstandsschot, rotatie en inside-out pass

Organisatie:

 • de teams spelen 3 tegen 3 half veld
 • make it, take it
 • alleen lay ups en 3 punters zijn toegstaan
 • speel tot de 5

Teaching Points:

spelers zonder bal direct een schutterspositie opzoeken als een medespeler een drive inzet zodanig dat de passlijn open komt

Variaties:

 • verplicht penetreren en afstoppen met jump stop of 2TR (= train pivoteren en uitpassen. En je kunt als trainer de rotatie oed zien of de spelers zonder bal juist roteren)
 • verplichte pass fake voorafgaand aan drive of schot = train fakes en creëer daarmee ruimte voor jezelf
 • verplicht snijden na pass (directe score uit give and go mag) = meer verkeer in de bucket, dus wanneer penetreren en wanneer niet. En hoe roteer je dan?
 • met een center die steeds in en rond de bucket aanspeelbaar is en mag scoren. = train schieten en driven in samenhang met de bewegingen van de center.


back-doorback-doorback-door

Vereisten: 
spelers moeten vanuit een bounce pass een lay up kunnen lopen

Doel: 
leren hoe je het overspelen van de forward door een agressieve verdediging afstraft

Organisatie:

 • guard dribbelt op van achter de middencirkel
 • op hetzelfde moment komt center 4 naar de elleboog
 • en sprint speler 3 naar de pion
 • 1 passt 4 aan met een bounce pass
 • 3 sprint met een scherpe richtings- en snelheidsverandering naar de basket
 • en ontvangt de bounce pass van 4


Rotatie:

 • 4 pakt de rebound
 • en neemt de bal in op de achterlijn
 • 3 gaat de inbound pass verdedigen
 • zodra 9 de bal heeft ontvangen, neemt 7 positie in bij de zijlijn voor de volgende inbound pass
 • 4 en 5 roteren niet maar wisselen elkaar steeds af
 • 1 sluit achteraan bij de rij achter de pion
 • 9 passt de bal naar 8 en sluit daar achter aan


Variant:

 • 1 doet alsof hij een screen away gaat zetten aan de weak side, maar snijdt naar 4 voor een hand off
 • neemt het schot
 • OF speelt pick and roll met 4


Teaching Points:

 • sprinten tot aan de pion: bij overspelen moet je als aanvaller de verdediger meenemen tot ruim buiten de driepuntslijn om voldoende ruimte te maken voor de back door
 • 1 moet direct na de pass zijn schijnbeweging maken om op tijd te zijn voor de hand off

3-tegen-0-drive-and-pass 3-tegen-0-drive-and-pass

Vereisten:
spelers moeten vanaf de 3-puntslijn kunnen driven en schieten

Doel:
1) penetratie verbeteren
2) uitpassen naar de schutter vanuit de bucket
3) spelers zonder bal reageren op penetratie

Organisatie:

 • penetratie eindigt met jump stop
 • uitpassen naar de schutter
 • zelf onmiddellijk een positie zoeken buiten de driepuntslijn
 • minimaal 3 penetraties
 • alleen scoren met schoten
 • speel tot de 5 scores


Teaching points:

 • jump stop zodat je de keuze van pivotvoet hebt (maar ook direct kunt schieten)
 • de twee spelers zonder bal zorgen steeds actief voor blans in de ruimteverdeling
 • aanspeelbaar zijn op een plaats waarvandaan je direct kunt schieten of driven
 • drive met de rechterhand is rechtsom roteren; linksom bij een linker dribbel
 • OF andere afspraken die je binnen tje team hebt

1-tegen-1-plus-help-kwart-veld

Vereisten:

 • spelers moeten vanaf de 3-puntslijn kunnen driven en schieten
 • moeten weten wat ball side en weak side verdedigen is

Doel: 

1) herkennen dat de verdediger maximale druk op het schot geeft en er dus ruimte is voor de drive
2) de help zien aankomen
3) manier leren om ook de help uit te spelen

Organisatie:

 • aanvaller 1 geeft een bounce pass naar zichzelf op de forwardpositie
 • verdediger 2 mag gaan bewegen als de bal de grond raakt
 • de aanvaller pivoteert zodat hij kan schieten
 • vrij schot (dwz de bal niet geraakt door de verdediger) is een punt voor de aanvaller
 • dribbel afgestopt en score voorkomen door verdediger 2 is een punt voor de verdediger
 • verdediger 3 begint met één voet in de bucket en mag pas bewegen als de bal de grond raakt bij de start van de drive
 • verdediger 3 verdient een punt als hij een score van de doorgebroken aanvaller voorkomt
 • speel tot de 3

Teaching points:

 • aanvallers bij het oppakken van de bal direct pivoteren en triple threat-positie innemen
 • verdediger 2 moet explosief starten en en de laatste anderhalve meter met minislides overbruggen
 • één hand hoog, in het blikveld van de schutter
 • de voet aan balkant is achter
 • (OF andere afspraken die je binnen het team hebt)

Aanvaller:

 • met een crossover step om de help heen en met een power move afmaken
 • met een jump stop afstoppen na de eerste dribbel en met een sprongschot, fade away of rocker step afmaken

Helper:

 • inschatten aan welke kant de aanvaller gaat driven
 • snelle eerste stap
 • aanvaller mag nooit tussen verdediger 2 en helper door

Advertentie

10-fingers

Vereisten:
spelers moeten individueel vanaf de 3-puntslijn kunnen pivoteren en driven

Doel: 
in-out beweging, passlijnen en drive naar de basket

Organisatie:

 • voorste man in de rij heeft geen bal
 • maakt zijn in-out beweging en vraagt met de buitenhand bij de 3-puntslijn om de bal.
 • Pivoteert en brengt zichzelf daarmee in de dribbelstarthouding
 • met één stuiter naar de basket
 • met lay up afmaken
 • zelf afvangen, dribbel naar de hoek van het veld aan de andere kant dan waar je gestart bent
 • pass de bal naar de achterste man en sluit achter aan
 • Iedereen in de rij schuift 1 positie op

Teaching points:

 • altijd een voorbeweging maken terwijl je de front pivot maakt (face the basket)
 • aanpassen op de buitenhand, hoog
 • diep zitten in de draai
 • bal onder kniehoogte voorlangs halen
 • na de draai de voeten naar de basket gericht
 • knieën sterk gebogen na de draai
 • schouders boven de voeten
 • klaar voor schot of drive


Variaties:

Als de spelers het voetenwerk beheersen, dan uitbreiden met:

 • open step naar de elleboog + schot
 • schotfake + 1 stuiter + jump shot zijkant bucket (beweeg evenwijdig aan de zijlijn)

1-tegen-1-plus-help-met-pion

Vereisten:
spelers moeten vanaf de vrije worplijn kunnen driven en schieten

Doel: 
1) de help zien aankomen
2) inschatten of je nog tijd hebt om een lay up te lopen of dat je moet afstoppen en schieten

Organisatie:

 • aanvaller 1 dribbelt in de aangegeven richting om de pion
 • verdediger 2 simuleert de helper
 • verdediger 3 simuleert de verdediger die de dribbelaar zojuist gepasseerd heeft
 • elke speler valt x keer aan


Teaching points:
tijdens de dribbel al inschatten hoe snel de help is en een besluit nemen

Variaties:

 • door de pion van de helper verder van de ring af te zetten is er meer ruimte voor een lay up
 • pion dus dichterbij zetten om afstop en sprongschot te stimuleren

Advertentie

Vereisten:
spelers moeten vanaf de 3-puntslijn kunnen driven en schieten

Doel: 
vrijkomen op de forwardpositie en scorend vermogen vanaf die positie verbeteren

Organisatie:

 • aanvaller 1 krijgt na een shallow cut de pass van 2
 • en speelt 1 tegen 1 tegen verdediger 4
 • 2 wacht 2 seconden en loopt een shallow cut naar de andere kant van de basket en speelt 1 tegen 1 tegen 5
 • verdediger telt hardop af zodra de aanvaller de bal in de handen heeft: drie-en-twintig, twee-en-twintig, een-en-twintig.
 • als de bal dan nog niet de ring heeft geraakt, dan is het punt voor de verdediger
 • verliezer van de 1 tegen 1 gaat verdedigen
 • winnaar neemt de bal mee en loopt buitenom naar de achterkant van de rij
 • speel tot de 7 (verdediger krijgt een punt als hij de aanvaller weerhoudt van scoren)


Teaching points:

 • eerst snijden naar de basket
 • dan hard van richting en snelheid veranderen naar de driepuntslijn
 • bal vragen op de buitenhand
 • face the basket direct na balaanname
 • gebruik de front- of reverse pivot meteen als schijnbeweging
 • lees in die pivoteerbeweging aan welke kant de verdediger ruimte laat (schot, crossover of open step)
 • diep zitten in de draai
 • hoge handelingssnelheid: met maximaal één schijnbeweging de verdediger uit balans brengen en naar de basket
 • speel met volle intensiteit!!


Tip:

als de aanvaller niet goed leest en steeds alleen de actie maakt waar hij goed in is, instrueer dan de verdediger hoe hij die kan verdedigen. Zo wordt de aanvaller gedwongen eerst te kijken waar de ruimte ligt en pas dan zijn beslissing te nemen

Advertentie

Adres
Yoursportplanner
Korte Vondelstraat 7
1813 AC Alkmaar
Nederland
+31 72 7370224
Yoursportplanner is ontwikkeld door Crecca.
Crecca V.O.F.
KvK: 34137432
BTW: NL820715438B01
Volg ons
Nieuwsbrief
App
2015 - © Yoursportplanner