Basketbaloefeningen voor de techniek aanvallen

Advertentie

forward-1-tegen-1

Vereisten:
spelers moeten vanaf de 3-puntslijn kunnen driven en schieten

Doel: 
vrijkomen op de forwardpositie en scorend vermogen vanaf die positie verbeteren

Organisatie:

 • coach dribbelt op de guard positie
 • dreigt af en toe te penetreren en verdediger 5 moet dan instappen. Hij moet altijd ook de bal verdedigen!
 • forward zorgt dat hij met een in-out beweging, back door of opposten + flash
 • vrijkomt
 • speelt daarna 1 tegen 1
 • verliezer gaat verdedigen
 • zelf afvangen, dribbel naar de andere kant dan waar je gestart bent
 • speel tot de 3

Teaching points:

 • face the basket direct na balaanname
 • gebruik de front- of reverse pivot meteen als schijnbeweging
 • diep zitten in de draai
 • hoge handelingssnelheid
 • maximaal 1 dribbel naar de basket
 • als de verdediger ruimte geeft direct schieten

forward-3-opties-kwart-veld forward-3-opties-kwart-veld forward-3-opties-kwart-veld forward-3-opties-kwart-veld

Vereisten: 
spelers moeten vanuit een bounce pass een lay up kunnen lopen

Doel: 
leren hoe je als forward scoringskansen voor jezelf creërt

Organisatie:

De helplijn is uit: zo kun je met twee viertallen op een basket spelen en dwing je de spelers om niet de ruimte te gebruiken waar in de wedstrijd de help staat.

 • Make it, take it en speel tot de 5.
 • guard dribbelt op vanuit de middencirkel
 • op hetzelfde moment maakt 2 een V-cut
 • als verdediger 4 overspeelt, dan de V-cut doorzetten tot minstens een meter
 • boven de driepuntslijn en achterlangs sprinten voor de back door pass 
 • als de back door pass niet kan omdat verdediger 4 om tussen de bal en 2 blijft
 • dan dribbelt 1 naar de vleugel
 • en gaat 2 opposten bij het blok
 • krijgt de bal via een boucepass vanaf de vleugel
 • en speelt 1 tegen 1
 • als verdediger 4 niet overspeelt, dan passt 1 naar 2
 • 2 maakt één schijnbeweging en gaat hard naar de basket


Allen scoren vanuit:

 • back door
 • 1 tegen 1 vanaf de wing
 • 1 tegen 1 vanaf het blok


Mtm offense

Als het niet lukt om 2 aan te spelen, dan sprint 2 naar de middencirkel en krijgt de pass van 1. De cyclus begint dan weer van voren af aan, maar nu met 1 op de forward positie.

Teaching Points:

 • als je bij de V-cut de schouder van je verdediger kunt zien in de passlijn, dan is er sprake van overspelen
 • en moet je de verdediger meenemen tot zeker een meter boven de driepuntslijn richting zijlijn
 • printen op volle snelheid als je back door gaat
 • de back door pass is meest eenhandig, vanuit de dribbel met een vlakke stuiter
 • bij het opposten de verdediger eerst meenemen de bucket in, 180 graden draaien (pin & spin) en met een hop landen op het blok (beide voeten buiten de bucketlijn)
Advertentie

front-cut front-cut

Vereisten:
geen specifieke vereisten

Doel: 
leren om de front cut vanaf de forwardpositie te gebruiken als de verdediger de back door cut afsluit

Organisatie:

 • de dribbelaar dribbelt vanuit de middencirkel richting balkant
 • verandert van richting met een onder de billen of between the legs naar de guard positie op de helplijn
 • forward doet alsof hij back door gaat, maar snijdt over de elleboog naar de basket
 • wachtende spelers werken voortdurend aan hun dribbel skills


Teaching points:

 • hard afzetten op de buitenvoet
 • schouder aan schouder om de ballenkist snijden
 • met de handen laten zien waar je de bal wilt ontvangen
 • timing van de pass: moet ergens bij de elleboog en voor de man


Variaties:

 • verschillende manieren van afmaken: jump shot, rocker step, fade away, power move etc
 • de dribbelaar verschillende dribbel skills laten toepassen
 • verschillende passes: bounce vanuit de dribbel, overhead etc

catch-and-go catch-and-go

Vereisten:

 • een jump stop kunnen maken vanuit de dribbel
 • een sprongschot maken vanuit het midden van de bucket


Doel: 
catch and go aanleren + scoren vanaf midden bucket

Voorbereiding:

 • 1 dribbelt direct na het vangen met 2 dribbels naar het midden van de bucket
 • stopt af met een jump stop
 • en scoort met een sprongschot
 • 2 sprint meteen na het passen naar de forward positie aan de andere kant
 • en krijgt de bal van 3
 • idem, maar nu na de jump stop ruggelings om de verdediger heen draaien
 • (eventueel een stoel neerzetten op de plaats van de verdediger)
 • idem, maar na ruggelings draaien niet afmaken, maar terug pivoteren zodat beide voeten weer naar de basket wijzen
 • tweede voet circa 50cm achter de pivotvoet
 • scoor met een sprongschot met de schouders ver naar achteren (fade away) en een hoge boog

Teaching points:

 • vanuit het vangen van de bal direct en snel naar binnen dribbelen
 • één tel afstop, zodat je beide kanten op mag pivoteren
 • bij het ruggelings draaien de bal al omhoog brengen tot onder je kin, schothand onder de bal
 • bij het ruggelings draaien zo ver draaien dat de voet tenminste naar de achterlijn wijst


Toegepast in 1 tegen 1:

 • 1 tikt de hand van verdediger 2 aan en sprint naar de forwardpositie
 • 2 mag na het aantikken gaan verdedigen
 • 1 dribbel direct naar binnen met max 2 dribbel en maakt een jump stop midden in de bucket
 • en scoort op een van de drie geoefende manieren
 • score met een andere techniek = verliezen
 • winnaar blijft staan
 • verliezer gaat verdedigen

drive-naar-de-basket

Doel:
A) schijnbewegingen in je dribbel
B) drive naar de basket

Organisatie:

 • stroomvorm (pass en achter je bal aan, de positie van je voorganger overnemen)
 • de drive naar de basket begint bij de middellijn, tegen de zijlijn aan
 • dribbelstart
 • schijnbeweging in je dribbel
 • versnellen
 • in het verlengde van de vrije worplijn de driepuntslijn kruisen en lay up maken
 • pass-stations op de guard-positie en de tegenoverliggende forward-positie
 • gebruik zonodig pionnen voor plaatsbepaling
 • steeds vanuit de balaanname een pass fake geven tegenovergesteld aan de richting van de pass. Voet en bal kort en snel bewegen (op de tekening de linker voet). Daarna de voet voorlangs zetten, pivotvoet loslaten, passen en direct doorlopen
 • bal is onder kniehoogte, knieën 90 graden gebogen
 • crossover step en met 1 stuiter + lay up naar de basket
 • zelf afvangen, een voet richting outlet zetten, pivotvoet loslaten, passen en direct doorlopen

TIP:

Zet pionnen neer als verdediger om richtingsverandering af te dwingen

Teaching Points:

 • aanpassen op de buitenhand
 • knieën licht gebogen bij ontvangen pass
 • bal beschermen naast het lichaam
 • bij elke dribbelstart moeten bal en voet tegelijk op de grond komen
 • schijnbewegingen bij het passen moeten kort en fel zijn
 • bij schijnbewegingen voet en bal bewegen
 • na de schijnbeweging in je dribbel versnellen en op topsnelheid afmaken

Variaties:

 • backup dribbel (met rechts beginnen en doorzetten)
 • tappen tijdens de dribbel (rechts beginnen en doorzetten)
 • crossover (links beginnen en met rechts doorzetten en afmaken)
 • rechts beginnen, corssover en met links door het midden afmaken
 • afstop + jump shot ipv lay up
 • vanaf de linkerkant

Vereisten:
spelers moeten individueel vanaf de 3-puntslijn kunnen driven en schieten

Doel: 
trainen van drive, afstandsschot, rotatie en inside-out pass

Organisatie:

 • de teams spelen 3 tegen 3 half veld
 • make it, take it
 • alleen lay ups en 3 punters zijn toegstaan
 • speel tot de 5

Teaching Points:

spelers zonder bal direct een schutterspositie opzoeken als een medespeler een drive inzet zodanig dat de passlijn open komt

Variaties:

 • verplicht penetreren en afstoppen met jump stop of 2TR (= train pivoteren en uitpassen. En je kunt als trainer de rotatie oed zien of de spelers zonder bal juist roteren)
 • verplichte pass fake voorafgaand aan drive of schot = train fakes en creëer daarmee ruimte voor jezelf
 • verplicht snijden na pass (directe score uit give and go mag) = meer verkeer in de bucket, dus wanneer penetreren en wanneer niet. En hoe roteer je dan?
 • met een center die steeds in en rond de bucket aanspeelbaar is en mag scoren. = train schieten en driven in samenhang met de bewegingen van de center.


Advertentie

back-doorback-doorback-door

Vereisten: 
spelers moeten vanuit een bounce pass een lay up kunnen lopen

Doel: 
leren hoe je het overspelen van de forward door een agressieve verdediging afstraft

Organisatie:

 • guard dribbelt op van achter de middencirkel
 • op hetzelfde moment komt center 4 naar de elleboog
 • en sprint speler 3 naar de pion
 • 1 passt 4 aan met een bounce pass
 • 3 sprint met een scherpe richtings- en snelheidsverandering naar de basket
 • en ontvangt de bounce pass van 4


Rotatie:

 • 4 pakt de rebound
 • en neemt de bal in op de achterlijn
 • 3 gaat de inbound pass verdedigen
 • zodra 9 de bal heeft ontvangen, neemt 7 positie in bij de zijlijn voor de volgende inbound pass
 • 4 en 5 roteren niet maar wisselen elkaar steeds af
 • 1 sluit achteraan bij de rij achter de pion
 • 9 passt de bal naar 8 en sluit daar achter aan


Variant:

 • 1 doet alsof hij een screen away gaat zetten aan de weak side, maar snijdt naar 4 voor een hand off
 • neemt het schot
 • OF speelt pick and roll met 4


Teaching Points:

 • sprinten tot aan de pion: bij overspelen moet je als aanvaller de verdediger meenemen tot ruim buiten de driepuntslijn om voldoende ruimte te maken voor de back door
 • 1 moet direct na de pass zijn schijnbeweging maken om op tijd te zijn voor de hand off

3-tegen-0-drive-and-pass 3-tegen-0-drive-and-pass

Vereisten:
spelers moeten vanaf de 3-puntslijn kunnen driven en schieten

Doel:
1) penetratie verbeteren
2) uitpassen naar de schutter vanuit de bucket
3) spelers zonder bal reageren op penetratie

Organisatie:

 • penetratie eindigt met jump stop
 • uitpassen naar de schutter
 • zelf onmiddellijk een positie zoeken buiten de driepuntslijn
 • minimaal 3 penetraties
 • alleen scoren met schoten
 • speel tot de 5 scores


Teaching points:

 • jump stop zodat je de keuze van pivotvoet hebt (maar ook direct kunt schieten)
 • de twee spelers zonder bal zorgen steeds actief voor blans in de ruimteverdeling
 • aanspeelbaar zijn op een plaats waarvandaan je direct kunt schieten of driven
 • drive met de rechterhand is rechtsom roteren; linksom bij een linker dribbel
 • OF andere afspraken die je binnen tje team hebt
Advertentie

1-tegen-1-plus-help-kwart-veld

Vereisten:

 • spelers moeten vanaf de 3-puntslijn kunnen driven en schieten
 • moeten weten wat ball side en weak side verdedigen is

Doel: 

1) herkennen dat de verdediger maximale druk op het schot geeft en er dus ruimte is voor de drive
2) de help zien aankomen
3) manier leren om ook de help uit te spelen

Organisatie:

 • aanvaller 1 geeft een bounce pass naar zichzelf op de forwardpositie
 • verdediger 2 mag gaan bewegen als de bal de grond raakt
 • de aanvaller pivoteert zodat hij kan schieten
 • vrij schot (dwz de bal niet geraakt door de verdediger) is een punt voor de aanvaller
 • dribbel afgestopt en score voorkomen door verdediger 2 is een punt voor de verdediger
 • verdediger 3 begint met één voet in de bucket en mag pas bewegen als de bal de grond raakt bij de start van de drive
 • verdediger 3 verdient een punt als hij een score van de doorgebroken aanvaller voorkomt
 • speel tot de 3

Teaching points:

 • aanvallers bij het oppakken van de bal direct pivoteren en triple threat-positie innemen
 • verdediger 2 moet explosief starten en en de laatste anderhalve meter met minislides overbruggen
 • één hand hoog, in het blikveld van de schutter
 • de voet aan balkant is achter
 • (OF andere afspraken die je binnen het team hebt)

Aanvaller:

 • met een crossover step om de help heen en met een power move afmaken
 • met een jump stop afstoppen na de eerste dribbel en met een sprongschot, fade away of rocker step afmaken

Helper:

 • inschatten aan welke kant de aanvaller gaat driven
 • snelle eerste stap
 • aanvaller mag nooit tussen verdediger 2 en helper door
Advertentie
Adres
Yoursportplanner
Korte Vondelstraat 7
1813 AC Alkmaar
Nederland
+31 72 7370224
Yoursportplanner is ontwikkeld door Crecca.
Crecca V.O.F.
KvK: 34137432
BTW: NL820715438B01
Volg ons
Nieuwsbrief
App
2015 - © Yoursportplanner