Gymlesoefeningen voor alle technieken

Advertentie
 • De hele groep staat opgesteld achter een lijn aan de zijde van het veld.
 • Op teken lopen zij over naar de overzijde.
 • Variatie Uitgangshoudingen: 
  • hurkzit, 
  • kniezit, 
  • buik- of rugligging, 
  • zit met de rug naar de looprichting.
 • De groep staat opgesteld aan de korte zijde van het veld in enkele estafetterijtjes. 
 • Op een teken lopen zij allen tegelijk naar de overzijde en gaan daar weer achter elkaar zitten in een willekeurige volgorde.
 • Welk ritje zit het eerst?
 • Variatie
 • Variëren van de begin- en eindhoudingen.
 • Aan de overzijde een lijn aan raken, terugkeren en weer in een rijtje gaan zitten.
Advertentie
 • Uit de groep wordt een tikker aangewezen.
 • Het spel wordt over het hele veld gespeeld.
 • De groep staat aan een zijde van het veld opgesteld.
 • Op teken steken de kinderen over.
 • Eén tikker probeert zoveel mogelijk overstekende kinderen te tikken.
 • Variatie
 • De kinderen lopen heen en terug op teken.
 • Heen en terug zonder op een teken te wachten.
 • De kinderen zijn aan de overzijde niet vrij.
 • Met twee tikkers.
 • Met vakken waarbij in elk vak één tikker staat.
 • De kinderen kunnen in elk vak getikt worden.
 • Wie is op heen- en terugweg niet aangetikt?
 • Of welke groep tikkers heeft de meeste kinderen kunnen tikken?
 • De groep staat aan een zijde achter deze hoepels.
 • Op teken gaan de kinderen voorwerpen aan de overzijde één voor éen stelen en in de hoepels aan hun eigen kant leggen.
 • Worden zij hierbij door een tikker gepakt, dan moeten zij het voorwerp terugleggen.
 • De groep staat in de vier hoeken van het veld opgesteld.
 • Een tikker met een partijlintje
 • Op een teken gaan zij naar keuze het veld in drie richtingen oversteken:
 • de korte zijde, de lange zijde of diagonaal.
 • Dit levert telkens bij terugkeer resp. één, twee of drie punten op.
 • Een tikker opereert in de ruimte en verplicht de getikte kinderen eerst terug te gaan naar zijn hoek voor hij weer mag oversteken.
 • Hoeveel punten kun je in een afgesproken tijd halen?
 • Bewegen met stilstand op signaal. (standbeeldenspel)
 • De lln bewegen vrij, moeten op afgesproken signaal stil blijven staan.
 • (bewegen na signaal = 2 beurten overslaan)
 • Eveneens kan de Lk een bewegingsopdracht geven. (Eenvoudig)
Advertentie
 • Bewegen doorheen 'kronkelwegen'. (Aanleggen met kegels, matten, linten,...)
 • Vooraf wordt door de Lk een bewegingsbaan afgebakend met materiaal; start met verkennen van de baan (gaan achter elkaar),
 • dan worden diverse bewegingsopdrachten gegeven:
 • wie kan het terwijl men rustig loopt, terwijl men huppelt,...
 • Eventueel worden bijkomende opdrachtjes ingebouwd: over de mat springen, onder door elastiek bukken,...
 • 1ste vertrekt naar overzijde, 2de volgt na x aantal passen,...
 • Begin eenvoudig door een eerste ll naar de overzijde rond een kegel te laten lopen, (ritme aangeven) gevolgd door een tweede op x passen afstand.
 • Doe hetzelfde, lln staan opgesteld in bv.5 rijen, waarbij telkens per 2 wordt gelopen.
 • Dan pas overschakelen naar per 3, per 4, enz. Tenslotte de volledige groep achter elkaar.
Advertentie
 • Per 2,3,... achter elkaar, naast elkaar.
 • Start met vb 2 lln: de afstand tussen de tweede en de eerste mag maximum 1,5 m. bedragen; dan allen.
 • Idem, lln lopen naast elkaar.
Advertentie