Handbaloefeningen voor alle technieken

Advertentie

Bij pylonenwissel moeten leerlingen snel wisselen en proberen hun plek in het veld niet kwijt te raken.

Benodigdheden

Pylonen: 2 minder dan het aantal kinderen

 • Zet de pylonen op willekeurige plekken op het veld met voldoende tussenruimte. 
  • De leerlingen gaan bij een pylon staan. 
  • Degene die geen pylon hebben gaan buiten het veld staan bij wisselplaats.
 • Op een teken van de trainer moeten alle leerlingen wisselen van pylon en komt tegelijkertijd de eerste leerling van de bank in het veld. 
  • Ook deze leerling moet zo snel mogelijk een pylon bemachtigen waardoor er in het veld één leerling overblijft zonder pylon.
  •  Deze leerling sluit achteraan de rij buiten het veld.
  •  De trainer geeft dan weer een signaal en het spel begint opnieuw. 
  • Wie kan het langste in het veld blijven staan?
 • Spreek af dat je na 1 keer wisselen niet terug mag naar de pylon waar je vandaan kwam. 
  • Dit voorkomt dat tweetallen onderling blijven wisselen.

Vanaf elke positie wordt 3 keer op doel geschoten.

 • LH voor de pion langs, inspringen en op doel schieten
 • LO, eerst speedladder, 3 passen en op doelschieten
 • MO, nulpas, passeren en op doel schieten
 • RO, 3 lage hekjes. Met 2 benen erover heen springen, 3 passen en op doel schieten
 • RH, voor de pion langs, inspringen en op doel schieten
drawing
Advertentie
 • Alle spelers staan in een cirkel. 
 • De bal wordt overgespeeld naar de persoon naast je.
  • met één bal
  • Telkens één bal toevoegen
 • De bal wordt overgespeeld maar sla 1 speler over (oneven aantal spelers)
  • Met één bal
  • Telkens één bal toevoegen
 • De bal wordt willekeurig naar iemand gespeeld, let op oogcontact
  • Met één bal
  • Telkens één bal toevoegen


drawing
 • De kinderen staan aan een kant van de ruimte, de tikker in het midden. 
 • De tikker noemt de manier waarop de kinderen mogen overlopen, zoals rennen, kruipen of hinkelen. 
 • De tikker mag de kinderen tikken, maar moet zich zelf ook op deze manier verplaatsen.
 • Je speelt tikkertje. In de zaal staan een aantal palen.
 • Minimaal 2 minder dan het aantal kinderen. Als je een paal vast hebt mag je niet getikt worden. 
 • Je mag 3 seconden een paal vasthouden. 
 • Als er een 2e persoon naar de paal komt moet de eerste persoon de paal loslaten.
 • De kinderen zitten met tweetallen op de grond.
 •  Een kind is de tikker, een ander kind heeft geen plek en rent rond. 
 • Als het rennende kind naast iemand gaat zitten, wordt het kind dat aan de andere kant zit tik object.
Advertentie
 • Er is 1 tikker. De bedoeling van het tikspel is dat de tikker alle lopers gaan tikken. 
 • Als een loper is getikt moet deze met zijn/haar benen uit elkaar op de plek blijven staan waar hij/zij getikt is. 
 • Een loper kan weer vrijkomen als een andere loper via de achterkant door zijn/haar benen gaat. 
 • Tijdens deze bevrijdingsactie kunnen beide lopers gewoon getikt worden.
 • Het spel begint met 2 hoepels met ieder 2 tikkers eraan vast
 • Als je bent getikt bent pak je ook de hoepel vast en ben je ook een tikker
 • Bij 4 tikkers per hoepel geldt de regel 4 is teveel
  •  2 van de vier een nieuwe hoepel gaan halen bij de lesgever.
 • Als iedereen is getikt brengen de leerlingen de hoepels weer terug en begint er weer een nieuwe ronde
Advertentie
 • Maak vierkanten in het veld. 
  • Deze vierkanten zijn niet aansluitend
  • Bijvoorbeeld 3x3 meter
  • Deel deze in tweeën
  • In 2 gelijke vakken/rechthoeken. 
 • In elk vak staat nu 1 speler.
  • Dus per vierkant 2 spelers tegenover elkaar
  • Speler 1 kopieert de loopbeweging van speler twee


drawing
Advertentie