Handbaloefeningen voor alle technieken

Advertentie

warmlopen-met-bal-21

Voortbewegen met bal

 • Bal voor je houden en lopen / hakken-billlen / knieheffen
 • Bal boven je hoofd houden en schuiven / kruispas
 • Bal voor je houden, maak een grote stap naar voren en zak door je knieën tot een hoek van ongeveer 90°. (Lunges)

warmlopen-6

 • Met 1 been knieheffen, andere been recht laten
 • Bij pilon wisselen van been
 • Met 1 been haken-billen, andere been recht laten
 • Bij pilon wisselen van been
 • Door knieën dan schuiven, armen meebewegen
 • Passeerbewegingen maken in loop
Advertentie
 • Drie pionnen op elke opbouw in een lijn leggen
 • Twee maal om de pion 
 • Bal ontvangen van andere opbouwspeler
 • Afronden op doel.


 • Let op: 
  • Arm hoog, goede been voor, nawijzen van de bal, rompwerking
 • Doel: 
  • Voetenwerk en werpendrawing
 • Keeper in doel, 
 • Rest van de spelers hebben een bal. 
 • Spelers staan op opbouwpositie
 • LO: springt met beide benen over de rekjes en werp op doel
 • RO: doe eerst de speedladder en werp op doel 
 • Na doelpoging de bal halen en sluit andere zijden weer aan.
 • Mdden- li/re hoog-li/re midden- li/re laag- diagonaal-stuit- vrijdrawing
 • Keeper in doel
 • Rest van de spelers hebben een bal
 • Speler staat op de opbouw posities
 • Pakt de bal op en werpt op doel
 • Na doelpoging sprint men om de pion naar de zijlijn
 • Sprint naar de middenlijn dan pas bal halen en sluit andere zijden weer aan.
 • Midden- li/re hoog-li/re midden- li/re laag- diagonaal-stuit- vrijdrawing
 • Dribbelend naar de pilon
 • Daar passeerbeweging. 
 • Teruglopen, bal naar volgende in de rij. 
 • Optie:
  • Bal rollen en als ie halverwege is, erachteraan. 
  • Oppakken. idem.


drawing
Advertentie

Tweetallen:

 • Maak 2 rijen op de 6 meter ter hoogte van LO en RO  (1 rij heeft ballen nodig.)
 • De eerste twee van de rij gaan looppas richting de andere 6 meter lijn, terwijl zij dit doen spelen zij de bal over (afronden op doel). Looppas terug.


Focus op: 

 • Max 3 stappen met de bal.
 • Versnellen bij balaanname.
 • Goede balverwerking
 • Diepte in het spel ( niet op dezelfde lijn lopen)


Variatie: 

 • 3 tallen (LO, MO, RO)
 • 5 tallen ( LH, LO, MO , RO, RH) 
  • let hierbij op dat de hoekspelers als eerste weg zijn en alleen de bal kunnen krijgen als zij in scoringspositie zijn. 


drawing
 • 4 hoedjes, 1,2,3 & 4
 • De trainer roept welke je aanraakt. 
 • Voorwaarts om pilon. 


 • Hoedjes verder uit elkaar. 
 • Dribbel naar hoedje met nummer 1 2 3 of 4
Advertentie

2 tallen maken

 • Parcours uitzetten
  • 5 oefeningen
  • 1 minuut oefening doen
  • Dan wisselen en doe de andere de oefening. 
  • Daarna doorschuiven.
 • Oefeningen:
  1. Laddertje met bal in hand (arm goed hoog houden), heen en terug
  2. T sprint, met pionnen een T uitzetten. 
   • Sprinten van pion 1 naar pion 2
   • Dan zijwaarts schuiven naar links naar pion 3
   • Daarna zijwaarts schuiven naar pion 4
   • Dan weer zijwaarts terug naar pion 2
   • Dan achterwaarts naar pion 1
  3. Touwtje springen
  4. Van zijlijn naar zijlijn pionnen neerzetten. 
   • Met bal slalom dribbelen.
  5. Front lunges pass tussen 2 pionnen.
   • Goed voet naar voren zetten en in 90 gr boog
   • Bal tussen benen van hand naar hand
   • Dan weer volgende voet goed naar voren en bal weer onder benen doorgeven. 
   • Goed spanning op benen houden
Advertentie