Handbaloefeningen voor alle technieken

Advertentie
 • Verdeel de groep in 3 teams
 • Ieder team neemt plaats achter het vierkant met de hoedjes
 • De vierkanten zijn identiek aan elkaar en bestaan uit vier verschillende kleuren hoedjes
 • De eerst van elk team staat in het vierkant
 • De trainer noemt 1, 2 of 3 kleuren welke met de hand aangetikt moeten worden in de juiste volgorde
 • Vervolgens op maximale snelheid het parcour vervolgen
 • Bij de pionnen: vooruit-achteruit-vooruit-achteruit
 • Bij de ladder elke voet in opvolgend vak (meerdere variaties mogelijk)
 • Vervolgens terug sprinten voorbij het eerste hoedje van het vierkant
 • De snelste heeft 1 punt voor zijn team verdiend


In de tijd dat het parcour wordt afgelegd, doen de overige teamleden push ups en buikspier oefeningen

drawing
 • Twee personen zitten naast elkaar op cirkel met het gezicht naar de andere kant van het veld. 
 • - Variatie: staan, zitten op billen, op buik liggen, op rug liggen, plank houding
 • Trainer gooit vanachter een bal voor ze uit. 
 • Op het moment dat ze de bal zien staan ze op en dan maar kijken wie als eerste de bal heeft. 
 • snelste wordt aanvaller, ander moet verdedigen
 • Afronden aan de overkant. 


Advertentie
 • Je legt verspreidt 4 dunne matjes en verdeeld de speelsters in 2 ploegen (1 ploeg mét hesjes en 1 ploeg zonder hesjes).
 • Doel: 10 passen geven en dan het matje tikken met de bal.
 • 1ste fase: *geen contact - geen dribbel - 3 stappen zetten volgens handbalregels
 • 2de fase: *wel contact - geen dribbel - niet terug passen - op de mat zitten (max.3 sec) en pass krijgen om te scoren
 • RO speelt pass naar de naar links instartende MO
 • MO start voor LO langs voor het zetten van een sper op HR en speelt zijwaartse pass naar instartende LO 
 • LO zet druk op UR en speelt pass naar de achterlangs startende LH
 • LH zet druk op MA-l, CS gaat in de ruimte, die is ontstaan omdat UR uitgestapt is, LH speelt pass naar CS
 • CS rondt af


instartende-mo-voor-sper-pass-naar-cs-1

 • MO start naar links in, LO speelt pass naar in startende MO
 • MO gaat verder hoek in en speelt pass naar achter langs startende LH, LH zet druk voor UR, LO start in naar midden
 • LH speelt pass naar in startende LO
 • LO zet druk links van MA-l en speelt pass naar in startende RO, CS zet sper op MA-r, LO zet sper op MA-l, LH start in naar midden
 • RO speelt pass naar in startende LO
 • LO rondt af vanaf cirkel


tegen-6-0-verdediging-dubbele-sper-midden-1

 • Beide starten in een hoek, 
 • om de pion wie als eerste bij de bal is, is de aanvaller 
 • en probeert te scoren.


Advertentie
 • Spelers springen op 2 benen, verschillende richtingen. 
  • 2 tallen elkaar volgen.
  • Zonder en met bal bal tussen enkels.
 • Looppas op de plaats, op teken verdedigingshouding aannemen. 
  • (armen licht gebogen, benen iets in schredestand, knieën licht gebogen)
 • Looppas/ huppelen door de zaal en op teken idem. 
  • Ook met richtingsverandering. ( links/ rechts/ achterwaarts en dan teken)
 • 2 tallen: hand in hand schuiven, op teken richting veranderen. 
  • ( teken verbaal of non verbaal door mij)
 • 2 tallen ieder 1 bal. 
  • Naast elkaar voorwaarts tippen , op teken bal harder tippen, schuivend naar bal van de ander en doortippen.
 • 2 viertallen met 1 bal. A,B en C op 1 lijn met ongeveer 2 meter afstand. 
  • D heeft de bal, D speelt B aan, B speelt terug naar D en maakt een strekworpschijnschot. 
  • B stapt uit en A en C schuiven tegen elkaar.
 • 6 verdedigers binnen de 9 meter. 4 aanvallers erbuiten. 
  • Aanvallers proberen binnen de 9 te komen. 
  • Verdedigers proberen dit te verhinderen.


 • Tweetallen tegenover elkaar / breede van de goal / dus rechts en links van het goal
 • beide spelers schuiven tot de eerste pion dan 3sec contact maken (handen tegen de schouder, verdedigende oefening) dan verder schuiven naar de vlg pionen en ctc maken herhalen
 • schuiven naar de eerste pionnen dan tegelijk springen en elkaar high five geven dan verder schuiven naar de vlg pionnen
 • Deze oefening paar keer herhalen!
 • alle achter de achterlijn - sprint 60% tot helft van 1helft dan 100% sprint tot de middellijn / dit paar keer herhalen / met verschillende begin phases bijv. op voervoet trippelen, vanuit planken wegsprinten, met gezicht naar de muur ......
drawing
Advertentie
 • eerste ronde alleen schuiven van de rechte naar de linke kant - sprint naar de middenlijn en aansluiten
 • tweede ronde schuiven over de cirkel en uitstappen naar de 9m of neergezet pionnen 
 • derde ronde tweetallen tegen over elkaar 6m + 9m, beide schuiven en speler aan de 6m stapt uit bij de pionnen en maakt contact met de speler op de 9m  (kan met en zonder bal)
 • vierde ronde de derde ronde omdraaien
 • DAN alles herhalen van de andere kant!


 • UITBOUWEN als breakuit!
 • speler gaat eerstschuiven/uitstappen en daarnaar break lopen
 • keeper speelt aan / keeper moet eerst oefening doendrawing
Advertentie