Handbaloefeningen voor alle technieken

Advertentie
 • RH speelt pass naar langs vrije worplijn startende RH, waardoor HL RH volgt
 • RH gaat verder langs vrije worplijn (dribbelen met de hand linker hand, wellicht volstaat 1 keer stuiten) en speelt pass naar in startende LO, RH gaat verder zonder bal langs vrije worplijn
 • LO zet druk en speelt vlak voordat er contact met UR is een snelle lange pass naar in startende RO
 • RO rondt af • LH speelt pass naar in startende LO en start weg voor het zetten van sper op UL
 • LH zet druk recht op UR, maakt richtingwissel naar binnen en speelt pass naar in startende MO
 • MO zet druk en speelt pass naar de naar buiten startende RO, LH moet nu de sper op UL hebben gezet en LO moet nu in starten in de vrije ruimte
 • RO zet druk tussen UL en HL, waardoor waarschijnlijk RO UL bindt, RO speelt pass naar in startende LO
 • LO rondt af


in-starten-voor-schijn-worp-maar-hoek-zet-een-sper

Advertentie
 • RO speelt pass naar RH en zet sper dicht naast UL
 • RH zet druk tussen HL en UL, maakt richting-wissel naar binnen (alles dribbelend!) en speelt pass naar achterlangs startende MO
 • MO maakt gebruik van de ruimte en rondt af


in-starten-voor-wissel-met-mo

 • RH speelt pass naar in startende RO
 • RO zet druk en speelt pass naar MO
 • MO speelt pass naar in startende LO
 • LO speelt pass naar LH en gaat naar linker hoek
 • LH start langs vrije worplijn in, maakt eerst 3 passen, dribbelt indien nodig en speelt pass naar MO en zet sper op MV
 • MO zet druk recht op MV, maakt richtingwissel naar links , zet druk op UR en speelt pass naar in startende LH
 • LH rondt af


hoek-en-midden-opbouw-starten-in

 • RH speelt pass naar RO en is gereed om naar midden in te starten voor het zetten van een sper op UR
 • RO zet druk tussen HL en UL (dichter bij HL) en speelt pass naar de naar buiten startende MO
 • MO zet druk tussen UL en MA-l en gaat voor eigen kans. Lukt dat niet dan speelt MO pass naar in startende (eerst naar buiten, dan een richtingwissel naar binnen) LO,
      RH zet daadwerkelijk sper aan binnenzijde bij UR
 • LO rondt af


in-starten-voor-het-zetten-van-sper

 • LH speelt pass naar LO en start in richting UL
 • LO zet druk op UR en speelt pass naar in startende MO
 • MO zet druk op middenblok en speelt pass naar in startende RO
 • RO zet druk tussen UR en HR en speelt pass naar in startende LH
 • LH rondt af


voorlangs-in-starten-voor-afronding

Advertentie
 • LH speelt pass naar in startende LO en start langs de verdediging in
 • LO speelt pass naar in startende MO
 • MO zet druk recht op MA-r en speelt pass naar in startende RO, LH zet sper op UL
 • RO rondt af


voorlangs-in-starten-voor-een-sper

 • LO start in naar de hoek, maakt een richtingwissel naar binnen, LH speelt pass naar de weg startende LO, gelijktijdig start MO naar rechts in, maakt een richtingwissel naar links
 • LO zet druk tussen UR en MA-r, ziet dat er geen eigen kans is, omdat ook UR te hulp schiet, LO speelt zijwaartse pass naar de achterlangs startende MO, gelijktijdig zet LH druk naar de hoek
 • MO maakt gebruik van de ruimte en rondt af.
Advertentie
 • MO speelt pass naar LO
 • LO speelt pass naar instartende MO
 • Na balontvangst zet MO druk tussen MA-l en UL, als er geen mogelijkheid is om af te ronden, speelt MO een achterwaartse pass naar de instartende RO, gelijktijdig zet LO druk tussen UR en HR en maakt een richtingwissel naar binnen, CS zet sper op MA-l
 • Als RO niet zelf kan afronden speelt RO pass naar instartende LO
 • LO maakt gebruik van de ruimte en rondt af


combinatie-wissel-mo-met-ro

Advertentie