Hockeyoefeningen voor de techniek warming-up

Advertentie
 • 1 of 2 tikkers.
 • Op de plek waar je getikt wordt moet de tikker zijn hand houden bijv. een hand op zijn schouder.
 • Met de andere hand moet weer een ander getikt worden.


ongelukstikkertje

 • 2-tallen staan achter elkaar.
 • Er is 1 tikker en 1 wegloper.
 • Degene die weg moet lopen, omdat hij anders getikt wordt gaat vlug voor een 2-tal staan.
 • De achterste van dit 2-tal moet dan snel weglopen om niet getikt te worden, want 3 is te veel! Word je getikt dan word je de tikker.


3-is-te-veel

Advertentie
 • 2 spelers geven elkaar een hand en gaan samen tikken (niet loslaten).
 • Speler die getikt wordt geeft als 3e een hand en als weer een speler getikt wordt vormen deze weer een 2-tal

(elk 4-tal splitst zich).

tweelingtikkertje

 • De tikker moet proberen zoveel mogelijk kinderen te tikken.
 • Als je getikt dreigt te worden mag je een televisieprogramma noemen en dan mag de tikker je niet tikken.
 • Je moet dan wel met je benen uit elkaar staan.
 • De rest mag je verlossen door- dat ze tussen je benen door kruipen.
 • Als je getikt bent ga je bij de trainer staan.


televisietikkertje

Zet over een afstand van ongeveer 40 meter vanaf de achterlijn richting de middenlijn 15 tot 20 pylonen neer, in een rechte lijn. De onderlinge tussenruimte is bij de basisvorm 2 meter.

Maak 2 rijen die achter de achterlijn staan opgesteld. De spelers doen aan weerskanten van de pylonen tegelijk hun oefening richting het einde van de pylonenreeks. Daar draaien ze en dribbelen met een ruime bocht rustig terug naar het begin. Wanneer het eerste tweetal bij de vierde pylon is, kan het volgende tweetal starten.

Zet spelers met een gelijkwaardig fysieke capaciteit naast elkaar. Je kunt dit positiegebonden aanpakken (verdediger versus verdediger, aanvaller versus aanvaller).

Oefening

 1. Op het signaal starten de voorste 2 spelers.
 2. Sprint steeds 2 pylonen vooruit en daarna 1 pylon achteruit.
 3. Hou je gezicht naar voren gericht, dus niet draaien tijdens de oefening.
 4. De intensiteit is 90% van de maximale inzet. Met name de versnellingen naar voren (weg starten) moeten explosief zijn en met korte passen.
 5. Aan het einde van de pylonenreeks draai je met een ruime bocht en dribbel je rustig terug naar het startpunt.
 6. Herhaal deze oefening 1 keer.


Variaties

1. Identiek aan de basisvorm, maar nu met de pylonen in een ander patroon: tussen de eerste 2  pylonen zit 1 meter, tussen de volgende 2 meter, dan 3 meter, 4 meter en tot slot 5 meter. Hierna bouw je het weer af (respectievelijk 4, 3, 2 en 1 meter ruimte tussen de pylonen). In totaal heb je dan 18 pylonen.

2. Identiek aan de basisvorm, maar nu met een ander patroon: tussen de eerste 3 pylonen 1 meter, de volgende 2 pylonen 5 meter, daarna weer 3 pylonen met 1 meter, 2 pylonen met 5 meter. Zet hierna ditzelfde patroon nog een keer neer (4 maal hetzelfde patroon in 1 lijn, met in totaal 18 pylonen).

3. Identiek aan variatie 3, maar nu zet je de pylonen niet in de rechte lijn neer, maar in flauwe bochten.

4. Je maakt een rechte lijn van pylonen en rangschikt ze naar eigen inzicht qua onderlinge afstand. Zorg voor veel variatie.

5. Identiek aan variatie 4, maar nu met flauwe bochten.

Intensiteit van de oefening

De intensiteit is 90% van de maximale inzet. Flink hijgen, moet fanatieke uitvoering zijn met zeer explosief karakter in de versnellingen met handhaven goede lichaamscontrole en atletische houding, EMI 7/8.

 • Je staat met z'n 2e tegenover elkaar met de bal in het midden, 
 • de trainer/trainster roept hoofd, schouder, heup, knie en teen zo veel je wilt en dan op een gegeven moment bal en dan moeten ze zo snel mogelijk de bal pakken. 
 • Je bent met z'n 2e dus 1 daar van wint.
Advertentie
 • iedereen heeft een bal, je staat met z'n 2e tegenover elkaar op de 23 meter lijn. 
 • Links en rechts staat een lijn met pionnen. 
 • De bal licht onder je benen, op een gegeven moment zegt de trainer/trainster hoe je moet staan (op je linker been, of je enkels aan raken) dan roept de trainer/trainster links of rechts dan moet je zo snel mogelijk naar die kant toe rennen en de bal moet stil op de lijn met pionnen liggen, 
 • als de bal stil op de lijn ligt moet je zo snel mogelijk weer terug naar de 23 meter lijn rennen. 
 • Wie er als eerste is heeft gewonnen.
 • De pionnen liggen ongeveer 3 of 4 meter van de 23 meter lijn af, aan allebei de kanten. 

Doel:
Warm worden door een combinatie van passen, lopen en aannemen in de loop en uit stilstand.

Opzet:
Deze oefening die ook bekend is in het volleybal. De pionnen staan niet helemaal in een driehoek van elkaar. Het is mogelijk om, afhankelijk van het aantal spelers die er zijn, een veelvoud van de oefening uit te zetten.

 1. De speler bij A speelt de bal rechtdoor over naar de speler bij B.
 2. De speler bij B speelt de bal naar de speler bij C en loopt richting punt A.
 3. De speler bij C ontvangt de bal op punt D en speelt deze door naar punt A.
 4. Voor het doorwisselen loopt A naar B, B via D naar C en C naar A. 


vlinderen-1

Variaties:

 • Er kan gevarieerd worden qua slag. (slag, push, flats)
 • De afstanden kunnen groter of kleiner gemaakt worden om de moeilijkheidsgraad aan te passen.
 • Er kunnen pionnen neergezet worden om tussendoor te spelen. Dit om de zuiverheid te vergroten. Wanneer je de pionnen kleiner maakt, wordt de moeilijkheidsgraad groter.
 • Om de bal van C naar D te spelen kan er gekaatst worden.
 • Om de bal van D naar A te spelen kan er gekaatst worden.
 • Je kunt punt C ook aan de andere kant neerzetten zodat je backhand en forehand omdraait. 
 • Wanneer je punt C in 90 graden van punt B neerzet kun je dezelfde oefening draaien alleen dan wordt er vanuit een andere hoek aangenomen op punt D. 
 • Wanneer je verschillende situaties neerzet, kan je de oefening door laten draaien. Situatie A is de standaard, bij situatie B is de oefening gespiegeld, bij situatie C is de oefening zo opgezet dan punt B en C op 90 graden van elkaar staan en situatie D is een spiegeling van situatie C. 


Aandachtspunten:

 • Je kunt als trainer goed naar de verschillende technieken van je spelers kijken.
 • Laag zitten bij aanname.
 • Bij het spelen van de bal van C naar D mag de bal niet te ver doorschieten richting A. Het is de bedoeling dat de speler die vanuit B aan komt lopen de bal haaks aan moet nemen. 
 • Aanspelen waar mogelijk op de forehand.
 • Klaar staan om een bal aan te nemen. (laag bij de grond, stick op de grond)
Advertentie
Adres
Yoursportplanner
Korte Vondelstraat 7
1813 AC Alkmaar
Nederland
+31 72 7370224
Yoursportplanner is ontwikkeld door Crecca.
Crecca V.O.F.
KvK: 34137432
BTW: NL820715438B01
Volg ons
Nieuwsbrief
App
2015 - © Yoursportplanner