Korfbaloefeningen voor alle technieken

Advertentie

• Voorafgaand aan de techniek van de strafworp  (de uiteindelijke doorloopbal) is de aanloop. Dit 

   gebeurt d.m.v. de hink stap

• Vanaf een meter of 6, 7 in één lijn naar de korf lopen, en doorlopen totdat je de bal ontvangt

• Bal aangespeeld krijgen

• Inzetten van de hink,bal dicht bij de buik houden

• Hink gemaakt, armen iets gebogen, stap gemaakt

• De bal recht voor je lichaam houden op buik hoogte

• Lichaam strekken en naar de korf kijken, knie omhoog armen strekken

• Lichaam mooi rechthouden t.o.v. de korf

• Hoogste punt loslaten, lichaam strekken, andere voet  neerkomen en de bal nakijken, doorlopen en niet direct

   stilstaan nadat de bal is losgelaten

• Je eindigt de doorloopbal voorbij de korf

•Wanneer je met linksgooit, zet je het rechterbeen voor(wanneer je met rechts gooit, zet je het linkerbeen voor)

• Bal op de hand achterhet hoofd houden met gespreide vingers

• Andere arm naarvoren

• Linker of rechtervoetmax. 30 cm naar voren

• Kijken naar de richtingwaar je heen wilt gooien

• Lichaam steunt oprechterbeen,gewicht verplaatsen naar 

• Lichaam indraaien

• Bal gooien in rechtelijn langs jehoofd

• Nawijzen in de richtingwaarinje gooit

• De snelheid en de curve bepaal je vanuit de pols

   Het lichaam eindigt in een rechte lijn t.o.v. je medespeler (schouders recht, voeten en navel  in de richting van de medespeler) 

Advertentie

Vangen met 1 hand

• Duim en vingersgespreid, zorg dat de hand ontspannen is

• De bal ontvangen, langs het lichaam brengen

• Lichaam meedraaien (om de snelheid uit de bal te halen)

• Licht door de knieën veren (om de snelheid verder uit de bal te halen en de controle over de bal te houden)

Vangen met 2 handen

• Duimen achter de bal

• Vingers gespreid

• Duim en wijsvinger invorm van driehoekje (zodat doorschietenwordt voorkomen)

• Voeten schuin voorelkaar met een tussen ruimte van ongeveer 30cm (schouderbreedte of net er buiten)

• De bal ontvangen met bijna gestrekte armen

• Bij ontvangen van de bal licht knijpen in de bal

• De bal met gebogen armen tot op borsthoogte brengen (om de snelheid uit de bal te halen)

https://www.youtube.com/watch?v=W222Patx-n8

Speel een partijvorm 2 tegen 2 met 1 aangever onder de paal. De aanvallers mogen elkaar aanspelen maar ook de vrije persoon onder de korf, de vrije person is alleen aangever en afvanger. Laat de aanvallers 3 x 45 seconde aanvallen en wissel dan de aanvallers en de verdedigers. Om een competitie-element in te passen kun je de doelpunten tellen.

Advertentie

Speler op 2.5m voor de korf.

Strafworp nemen

In het kort:
start- en sprintspelletje.

Organisatie:
Tweetallen aan weerszijden van een lijn in het midden van de zaal. De nummers 1, die iets links van de lijn staan, zijn de ratten en de nummers 2, die een half metertje rechts van de lijn staan, zijn de raven. Tussen de ratten en de raven is dus 1 meter tussenruimte. De trainer roept nu voortdurend 'ratten' of 'raven' in willekeurige volgorde. Als er 'ratten' wordt geroepen, lopen de ratten zo snel mogelijk naar hun kant van de zaal. De raven moeten dan proberen de ratten te tikken. 

* Wie heeft zijn persoonlijke tegenstander het vaakst te pakken?

Aanwijzing:

Om het spannend te houden de 'r' flink lang laten rollen of er een kort verhaaltje van maken.

Advertentie