Korfbaloefeningen voor alle technieken

Advertentie
 • Steeds 5 keer door de touwladder waarbij je rustig begint en elke keer je snelheid iets verhoogt, zodat de 5e keer op volle snelheid is
  • Er door heen lopen met twee voeten in de ladder
  • 2 voeten binnen de ladder/ twee voeten buiten de ladder met knie in hoek van 90 graden
  • 2x links hinkelen van links op zij, naar het midden, dan 2x rechts hinkelen naar rechts opzij en rechts er weer in
  • Zijwaarts 2 voeten er in en twee er uit
  • 2 voorwaarts, 1 achteruit, 2 voorwaarts enz
 • Doorloopbal na zigzag beweging door hoedjes 
  • 15x scoren
 • Afstandsschot van 5 meter
  • 5x scoren per persoon • Per 4 of 5-tal 2 korven nodig. 
 • De palen staan tegen over elkaar. 
 • Er zijn vaste aangever met bal. 
 • Je neemt de doorloper op de paal tegen over de paal waar je begint.
  • Als je de doorloper hebt genomen, begin je weer vanaf de paal waar je net de doorloper hebt genomen en ga je door naar de overkant. 
 • Wisselen na x doelpunten of na zoveel minuten. 
 • Dan gaan de aangevers de doorlopers nemen en de nemers gaan aangeven. 
  • Let op de passing en de techniek van het nemen van de doorloper. 
 • Evt dopje of pion neerleggen waar de kinderen ongeveer de bal moeten krijgen. 


drawing
Advertentie
 • Je hebt nodig een 3-tal of viertal om goed de doorloper te verdedigen. 
 • 1 persoon onder de korf met bal en eventueel ook nog een afvang. 
 • Voor de korf een aanvaller en verdediger, op ongeveer 5-6 meter voor de korf (op verre schotafstand). 
 • De persoon onder de korf (aangever) heeft de bal.
 • De aanvaller loopt zijwaarts (rechts of links) en krijgt de bal van de aangever. 
 • De aanvaller gooit de bal terug naar de aangeef en gaat met een rechte lijn naar de korf en maakt een doorloper of in uit schot (als de doorloper te goed wordt verdedigd). 
 • De verdediger blijft steeds op de goede plek staan om de doorloper niet tegen te krijgen. 
 • Aandachtspunt verdediging:
  • Dichtbij de aanvaller blijven
  • Goed door de knieën 
  • Niet omdraaien als de bal gegooid wordt
  • Niet achter je tegenstander aan lopen


drawing
 • Partij 
 • E1 tegen de E2
 • E2 stimuleren om doorlopers te nemen, omdat de E1 die nog niet goed verdedigd. 
  • Aanvallend de bal snel te laten gaan, maar niet door elkaar heen rennen. 
 • E2 stimuleren om dichterbij te verdedigen. 
 • E1 aanvallend stimuleren om acties naar de korf te maken en op schotafstand proberen vrij te komen. 
  • Verdedigend niet omdraaien, bij je tegenstander blijven etc. 


 • Speler start steeds vanuit het midden. 
 • Speler plaatst de bal naar de aangeef en loopt naar pylon 1 ontvangt de bal terug en komt tot schot
 • Rebound vangt af
 • Speler loopt ondertussen naar het midden en loopt naar de volgende pylon
  • Dit doe je om en om 1 speler 1 minuut
  • Aantal gescoorde doelpunten telt
 • Variant: 
  • Afvang laat de bal op de grond vallen is een punt er af
drawing
 • Variant op schot beweging driehoek 
  • In plaats van een schot
  • Start rebound weg voor een korte kans 
  • Speler voorin blijft aanspeelpunt 
  • Aangeeft neemt positie van rebound in (1/5)
 • Variant 2: 
  • Speler voorveld loopt een rugkant (ruimte)
  • Bal diagonaal en gooiende speler komt er naast
drawing
Advertentie
 • Per 2-tal beide 2 keer scoren op 4/5 meter dan naar de volgende paal (kan elkaar inhalen)
  • Team dat het eerste terug is op de eigen korf wint.
 • Idem db 4 per persoon (PP)
 • Idem 4 stippen pp, mis is weer starten met tellen bij 0
 • Schot pp vanaf pylon (afstand), 3 scoren, is pylon in het midden halen. 
  • Zijn ze op, mag je ze bij een ander weg pakken, tot je er als paal 5 hebt. 
drawing
 • Speler 1 begint op een paar meter van de korf om te beginnen met een afstandsschot. 
 • De bal wordt afgevangen door speler 2 en er wordt door speler 1 een doorloper gemaakt. 
 • De bal wordt weer afgevangen en speler 1 maakt een kortkansje van achter de korf. 
 • Als geen van deze 3 kansen zit, moet de speler het opnieuw doen. 
 • Zit een van de 3 kansen wel, mag de volgende speler het gaan proberen.
Advertentie
 • Spelers staan in cirkel met elk een bal
 • In het midden ligt een bal. (grote bal)
 • Probeer de bal te raken. 
 • Je mag de bal in de cirkel houden met gebruik van je voeten

cirkel-bal-in-het-midden

Advertentie