Korfbaloefeningen voor alle technieken

Advertentie
 • In een tweetal de bal naar de overkant brengen door in de loop van de ander te gooien.
 • Variatie met 1 verdediger, met 2 verdedigers.
 • Viertal per korf
 • Aangever, afvanger, schutter, werker
 • Bal start bij de aangever, speelt de bal op de werker, die links voor de korf bij een pion staat, schutter start recht voor de korf maar loopt uit naar pion rechts ontvangt de bal en schiet. 
 • Wisseling schutter --> afvanger --> aangever --> werker --> schutter
Advertentie
 • 3 aanvallers tegen 2 verdedigers.
 • Aanval  binnen een straal van circa vijf meter rond de korf. 
 • Alle aanvallers mogen schieten.
 • De verdedigers moeten proberen zo weinig mogelijk doelpunten tegen te krijgen.
 • 5 x 1 minuut. na elke minuut door draaien. 
 • Las het aantal klopt kan je bij partijtje specifiek zone verdediging trainen: Zone-verdedigen.
 • De verdedigers laten hun tegenstanders los, zodra ze verder dan een meter of zes van de paal komen.
 • De verdediger heeft dan maar één taak: het onderscheppen van de bal door het pakken van de rebound.
 • Daarbij hoort dus ook het vrijwillig laten schieten van afstand door de aanval.
 • Immers als er niet geschoten wordt, kan er ook niet afgevangen worden.
 • Geef de opdracht bepaalde aanvallers meer druk te geven dan andere.
 • De kunst bij het collectief achterverdedigen is ook om de zuivere schutters toch zoveel druk te geven dat ze liever het schot overlaten aan een medespeler die immers zo vrij als een vogeltje staat (maar die door de verdediging bewust vrijgelaten wordt omdat bekend is dat die 'toch niet kan schieten').
 • spelers liggen in tweetallen tegenover elkaar. 
 • ze nemen de plankhouding aan. (let hierbij op dat de ellebogen niet voorbij de schouder zijn)
 • leg in het midden van het tweetal een bal.
 • op het fluitsignaal proberen beide spelers de bal zo snel mogelijk te pakken.
 • De groep staat in de vier hoeken van het veld opgesteld.
 • Een tikker met een partijlintje
 • Op een teken gaan zij naar keuze het veld in drie richtingen oversteken:
 • de korte zijde, de lange zijde of diagonaal.
 • Dit levert telkens bij terugkeer resp. één, twee of drie punten op.
 • Een tikker opereert in de ruimte en verplicht de getikte kinderen eerst terug te gaan naar zijn hoek voor hij weer mag oversteken.
 • Hoeveel punten kun je in een afgesproken tijd halen?
 • De groep staat opgesteld aan de korte zijde van het veld in enkele estafetterijtjes. 
 • Op een teken lopen zij allen tegelijk naar de overzijde en gaan daar weer achter elkaar zitten in een willekeurige volgorde.
 • Welk ritje zit het eerst?
 • Variatie
 • Variëren van de begin- en eindhoudingen.
 • Aan de overzijde een lijn aan raken, terugkeren en weer in een rijtje gaan zitten.
Advertentie
 • De hele groep staat opgesteld achter een lijn aan de zijde van het veld.
 • Op teken lopen zij over naar de overzijde.
 • Variatie Uitgangshoudingen: 
  • hurkzit, 
  • kniezit, 
  • buik- of rugligging, 
  • zit met de rug naar de looprichting.
 • De kinderen lopen in tweetallen door de zaal.
 • Het ene kind probeert het andere te volgen.
 • Variatie
 • Het kind dat voorop loopt moet plotseling van tempo veranderen.
 • Het voorste kind moet steeds scherp van richting veranderen.
 • Groepjes van vier of vijf kinderen.
 • Groepjes van vier of vijf kinderen en op teken sprint de achterste naar de kop en geeft dan vervolgens de baan aan.
Advertentie
 • in het veld liggen allerhande hindernissen, zoals matten, hoepels en pilonnen.
 • De trainer loopt voorop langs deze hindernissen, de kinderen volgen hem.
 • Variatie
  • De kinderen lopen in tweetallen een baan langs deze hindernissen.
  • Zij lopen achterwaarts.
  • Zij lopen met zijwaartse passen.
Advertentie