Korfbaloefeningen voor alle technieken

Advertentie
 • twee tweetallen bij een korf. 
 • nummers 1 schieten, nummers twee duelleren om de vang. 
 • als je de bal als eerste hebt speel de bal naar medespeler die mag dan schieten. 
 • per doelpunt wisselen, eerste met vijf doelpunten wint spel.
 • aandachtspunten:
  • goed uitblokken van tegenstander zonder overtreding te maken
 • 3 lijnen paar meter uit elkaar. 
 • Elke lijn heeft een naam (appel peer of banaan). 
 • De kinderen beginnen op een lijn. 
 • Trainer roept een fruitsoort en de kinderen moeten zo snel mogelijk naar die lijn rennen.
Advertentie

Tussen twee palen

 • speler begint te lopen en krijgt halverwege bal aangespeeld van trainer 1, 
 • past gelijk door naar trainer 2 en rent naar korf. 
 • Daar krijgt hij bal aangespeeld van trainer 2 en 
 • probeert te scoren dmv schot. 

In het kort: 

 • beoefenen van diverse vormen van het schot in een leuke wedstrijdvorm.


Organisatie: 

 • per groepje een korf en een bal, de korven staan naast elkaar. 
 • De eerste opdracht aan de groepjes luidt: maak 10 doelpunten. 
 • De trainer loopt intussen kriskras rond, aanmoedigingen gevend of her en der corrigerend. 
 • Hij heeft een papiertje bij zich waarop een rij opdrachten staat. 
 • Als iemand komt om de volgende opdracht te halen, eerst even vragen welke opdracht net is uitgevoerd (dat kan na verloop van tijd behoorlijk uiteen lopen) en dan de volgende opdracht meegeven. 


Opdrachten:

 • 10 doelpunten maken, voor de korf
 • 15 keer overgooien met 2 handen
 • 8 doelpunten maken, achter de korf
 • 15 keer overgooien met 1 hand

Doel: 

 • De kinderen proberen de bal te veroveren en zo snel mogelijk op te pakken. 


Organisatie: 

 • De kinderen staan in twee rijtjes. 
 • Van iedere rij staat een kind klaar om te gaan rennen. 
 • Je gaat tussen deze kinderen in staan, telt af en rolt de bal weg. 
 • Wie heeft de bal als eerste gepakt? 
 • Daarna weer aansluiten in de rij. 

Doel: 

 • De kinderen leren hun directe tegenstander ten alle tijden te volgen, 
 • hierbij blijft de verdediger altijd tussen de paal en het meisje in.


Organisatie: 

 • De kinderen staan in tweetallen bij een korf. 
 • Een van de twee is verdediger, de andere aanvaller. 
 • De aanvaller maakt bewegingen rondom de korf (er naartoe, weg, links, rechts, etc.) 
 • de verdediger zorgt er constant voor dat ze op een juiste plek tussen de korf en het meisje blijft. 
 • Na een aantal minuten wisselen. Tweetallen wisselen. 


Advertentie
 • pion korf pion
 • Je gaat op een bepaalde manier naar pion 1 
  • bijv. Huppelend) dan ren je normaal naar de korf. 
 • Je schiet op de korf, scoorde je mag je direct terug 
 • als je mist dan moet je naar pion 2 
 • en mag je dan terug naar begin. 
 • Volgende speler aan tikken en gaan zitten.
 • Twee of meer groepjes maken afhankelijk van grote van de groep.
 • 3 pionnen per groepje
 • Als een speler scoort mag hij/zij een pion van een ander groepje pakken. Wie als eerste alle of een bepaald aantal pionnen heeft.
Advertentie

Starten met het bespreken van verdedigen. Waarom doen we dat? Hoe doen we dat?

In het kort: aanvangsoefening voor het verdedigen, waarbij iedereen de bewegingen van de trainster moet volgen. 

Organisatie: de speelsters staan verspreid opgesteld in de ruimte met een onderlinge afstand van minimaal 4 meter. Iedereen staat met het gezicht naar de trainster toe, die circa 8 meter voor de groep staat.

a ) De trainster loopt in een rustige looppas naar de groep toe. De speelsters moeten nu in hetzelfde tempo achteruit lopen, zodat de afstand tot de trainster steeds even groot blijft. Na een tiental meters stopt de trainster en zij loopt achteruit bij de groep vandaan. De speelsters moeten ook stoppen en vooruit gaan lopen. De trainster voert geleidelijk het tempo op en zorgt ervoor steeds wisselende afstanden vooruit of achteruit te lopen.

b ) Als a., maar nu loopt de trainster in een rustig tempo naar links, de speelsters lopen dus naar rechts. Zo voortdurend afwisselend naar links en naar rechts lopen, over steeds verschillende afstanden, in een steeds hoger wordend tempo.

c ) Als a., maar nu komt het er op aan, dat de speelsters zo snel mogelijk reageren. De onderlinge afstand tussen de speelsters hoort ook steeds even groot te blijven. Het tempo is hoog.

d ) Als b., maar ook in hoog tempo en met een snelle reactie. De trainster kan ter aanmoediging haar bewegingen verbaal ondersteunen: 'naar links, naar rechts, sneller, ja, goedzo!' enz. Een aardige variant die meer concentratie van de speelsters vraagt: af en toe roepen 'naar links', en dan expres naar rechts lopen! De opdracht was: volg mij, dus de speelsters moeten de bewegingen volgen.

e ) De trainster loopt nu afwisselend in 4 verschillende richtingen, die door de speelsters gevolgd moeten worden (combinatie van c. en d.). Het tempo ligt vrij hoog. In principe is dit nu al een gewone verdedigingsoefening. Zeker als we overgaan naar f.:

f ) Als e., maar de trainster brengt duidelijke tempowisselingen aan in haar lopen. Meestal loopt zij in een rustig looppastempo, maar af en toe is er een flinke versnelling. De speelsters moeten er direct op reageren! Varianten: het kan gebeuren dat de trainster van deze oefening zelf moe wordt. Of dat zij haar korfbalschoenen heeft vergeten (foei natuurlijk, maar het kan gebeuren nietwaar), of zelf geblesseerd is. Dan zijn er een tweetal oplossingen mogelijk:

1 ) Niet de trainster staat voor de groep, maar één van de speelsters, die vooraf van de trainster de bedoeling uitgelegd heeft gekregen. Velen (vooral kinderen) zullen dit best leuk vinden om te doen. Het gevaar is wel aanwezig dat er wat meer 'geouwehoerd' wordt.

2 ) De trainster staat voor de groep en geeft met de armen aan wat er moet gebeuren: als de linkerarm wordt uitgestoken, dan moet de groep naar rechts lopen, als de armen met een wenkende beweging achterover worden gebracht, dan loopt de groep naar voren, enz. De tempowisselingen geeft de trainster verbaal aan: 'rustige looppas,... en dan nu wat sneller,.... tempo!! ... en weer kalm....'

Het tikken of blokkeren van de bal is net als het blokkeren van het schot voor een groot deel een kwestie van gevoel. Daarom is het ook belangrijk dat dezelfde oefening tegen een andere tegenstandster wordt uitgevoerd. Doordat deze anders werpt, is de oefening dan weer heel anders.


Advertentie