Korfbaloefeningen voor alle technieken

Advertentie

Groep in tweeën splitsen.

Doel is om zoveel mogelijk pilonnen te verzamelen voordat alle spelers zijn afgetikt.

 • Groep A achter de lijn. Voor iedere speler staat een pillon.
 • Groep B komt aanlopen.
 • Zodra de eerste van groep B een pillon steelt allemaal z.s.m. over lijn sprinten.
 • Groep A mogen gaan rennen. Wie getikt wordt is af.
 • Als degene met pillon het gehaald heeft hebben ze 1 pillon gestolen.
 • Herhalen totdat alle spelers getikt zijn.

Daarna omdraaien. Punten per pillon.

Met het team in een cirkel gaan staan met 1 iemand in het midden.

Vanaf de buitenkant wordt de bal naar binnen gespeeld.
Je rent achter je bal aan.
Vanuit het midden weer naar buiten ook achter de bal aan rennen.
De bal mag niet op de grond komen en er wordt zo snel mogelijk rond gespeeld.
Komt hij wel op de grond dan gaat de persoon die de bal heeft gegooid een strafworp nemen
De rest van het team speelt door 

Variatie:

 • Voorkeurshand afwisselen met de niet voorkeurshand
 • Afstand tot het midden verkorten of verlengen.
 • Strakke ballen of boogballen.
 • met meerdere ballenAdvertentie

zes palen. Drietallen bij de paal.

1 van de groep loopt rondjes. 1 kant sprint op 100%, overige 50%.
1 ander groepslid gaat afronden. 1 schot 2 meter, 1 schot drie meter, 1 doorloopbal. Wisselen met de rennende speler als je klaar bent. Roepen als iedereen is geweest. Begin opstelling
Drie groepjes bij de eerste pionnen.

Oefening
De eerste in de rij rent naar de hoepel en gaat via de onderkant, dus de hoepel gaat over hun hoofd heen, door de hoepel heen. Vervolgens gaat hij door middel van de verdediging houding naar pion twee. Omdraaien en via korte schijnpassen (links rechts) naar volgende pion. Vanaf daar aanzet tot doorloopbal. Daarna door naar paal voor schot. Dan terug naar begin, aantikken, volgende. Er vallen twee punten te verdienen per persoon. Eerste team met zes punten wint.

Verdediging houding:
Achter uit en door de knieën met je arm omhoog.

estafette-9

2 teams

per team 2 palen recht tegenover elkaar en op 6 meter van de laatste paal een losse korf op de grond.

kleine kans op 1e paal; rennen naar 2e paal met bal strafworp; vanaf deze paal 3 ballen precies in de korf op de grond gooien.

Na 3 mislukte pogingen mag je doorrennen naar de volgende paal.

Wanneer de 1e bij de 2e paal is mag nr. 2 starten.

Variant:

 • niet scoren met bal maar rondje om de paal rennen zonder bal.
 • Afstand tussen laatste paal en korf op de grond vergroten of verkleinen.
 • Niet rennen maar gooien tussen de palen.Dus nr 1 staat bij 2e paal nr 2 bij 1e paal. nr 2 gooit in de handen van nr 1. nr moet 3 ballen in de korf op de grond gooien. Daarna door wisselen tot iedereen een keer 3 ballen in de korf heeft gegooid.

Begin opstelling
Twee groepjes bij de twee eerste pionnen.

Oefening
De eerste in de rij rent naar de korf die op de grond ligt en gaat hier door, dus de korf gaat over hun hoofd heen. Vervolgens gaat hij door middel van de verdediging houding naar pion twee en draait hier 4 rondjes om heen. Tot slot rent hij naar pion 3 en probeert te scoren (3 pogingen) voordat hij terug kan rennen naar pion 1 en de volgende in de rij aantikt.

Verdediging houding:
Achter uit en door de knieën met je arm omhoog.

Afstand opzet:
Hoepel vanaf pion 1: 5 meter.
Pion 2 vanaf hoepel: 5 meter.
Pion 3 vanaf pion 2: 5 meter.
Paal vanaf pion 3: 4 meter.

estafette-6

Advertentie

Bij elke korf staat 1 tweetal met bal. De schutter staat op 3 of 4 meter voor de korf en er staat een afvang onder de korf. De bal begint onder de korf.

 • De tweetallen proberen zo snel mogelijk 3 doelpunten te maken
 • Zodra een schutter 3 doelpunten heeft gemaakt wordt er hard JA geroepen
 • Dit betekend dat alle andere tweetallen van functie wisselen


Het scoren van drie doelpunten levert je tweetal 1 punt op. Het spel gaat, wie het eerst 3 punten heeft.


Zet per tweetal een korf neer. Zorg dat ze op een rijtje staan en dat er aan beide kanten ruimte is om aan te komen rennen voor een doorloopbal. Zet aan beide kanten op 8 à 9 m een pion. 

 • De een begint onder de korf met bal, de ander bij de pion.
 • Je rent naar de korf toe, krijgt de bal en neemt een doorloopbal.
 • Vervolgens ren je door naar de volgende pion om vanaf daar weer een doorloopbal te maken.


Ga door tot dat iemand een bepaald aantal heeft gescoord of werk met een tijdslimiet.
Zodra dit zo is, wisselen de aangever en nemer.

De aangever moet er natuurlijk voor zorgen dat hij de bal op tijd weer gevangen heeft om de volgende doorloopbal aan te geven.


Advertentie
 • We gaan als groep overgooien. 
 • We staan in twee rijen tegenover elkaar.
 • We beginnen als volgt: 
  1. Met twee handen overgooien, met twee handen vangen.
  2. Met je goede hand overgooien, met twee handen vangen.
  3. Met je goede hand overgooien, met je goede hand vangen.
  4. Met je verkeerde hand overgooien, met twee handen vangen.
  5. Met je verkeerde hand overgooien, met je goede hand vangen.
 • Met het hele team moet er goed worden gevangen en gegooid, gebeurt dit niet en valt de bal 5 keer op de grond.


Voor variatie kun je er ook bijzonder manieren van gooien (achter rug langs, door benen, etc.) aan toevoegen

Advertentie