Korfbaloefeningen voor alle technieken

Advertentie

Maak 2 tallen. 

 • Begin beide aan de voorkant van de korf.
 • Speller A gooit naar speller B en loopt direct een lange lijn.
 • Speler B passt de lange lijn aan en gaat vangen.
 • Speler A schiet, Speler B vangt.

Dingen waar je op moet coachen:

 • zorg dat de spelers de lange lijn afbuigen naar de korf toe.
 • Coach op het gooien van de lange bal, zorg dat hij strak is en goed aankomt.
 • Probeer snel te schieten zodat je tegenstander niet gelijk bij je is.


Deze oefening kun je afwisselen door:

 • laat Speler B niet vangen maar insnijden voor de steun.
 • Laat speler A de bal eerst kort ophalen, direct terug gooien en dan pas de lange lijn lopen.
 • Laat speler B vangen, en daarna wegtrekken voor een korte kans onder de korf. lange-lijnen-oefenen
 • Zet een paal neer in het midden en verdeel je team in 2 groepen.
 • De ene groep start links de andere rechts. (de rechter groep (A) start met bal).


 • Gooi de bal naar  speler B die links staat en loop direct naar de korf voor een doorloopbal
 • deze krijg je aangespeeld uit de ruimte van speler B. 
 • Speler B gaat vangen. 


Ter afwisseling:

 • kun je de bal laten beginnen bij Speler B. 
 • Gooi naar Speler A en loop naar de korf voor de steun. 
 • Speler A gooit de bal naar speler B en loopt door voor een doorloopbal.
 • Zie hierboven maar dan krijgt speler A de bal voor een doorloopbal maar neemt hem niet maar speelt speler B aan voor een korte kans. (speler B moet dan wegtrekken). 

doorloopballen-uit-de-ruimte

Advertentie

In het kort: oefeningen in het op het juiste moment pakken van ballen die stuiten of rollen.

Organisatie: per drietal een bal en een korf.

 • Drietallen, 
 • de aangever staat in het midden onder de korf. 
 • Deze rolt de bal enkele meters weg. 
 • Zodra de bal los is, mogen de beide anderen lopen. 
 • Wie de bal het eerst heeft, mag een omdraaibal maken of een aanval met tussenpass? 
 • Na 3 keer wisselen.
 • De trainers laat de kinderen warmlopen in een vast patroon (ronde of vierkant). 
 • De kinderen lopen achter elkaar met enige afstand tussen hen. 
 • Het voorste kind ontvangt de bal van de trainer.


Variant 1

 • Terwijl er wordt gelopen wordt de bal doorgegeven d.m.v. een worp (korte pass), de ontvanger gooit de bal door naar de volgende in rij. 
 • De achterste persoon plaatst de bal weer terug naar de laatste werper en de bal legt de gehele route af in omgekeerde volgorde. 
 • Leg waar nodig accent op de techniek en vraag welke vorm van passen het meest effectief is.


Variant 2

 • Gelijk aan variant 1, maar nu wordt de bal achterwaarts geplaatst zonder te kijken (op gevoel dus). 
 • Het accent ligt nu dus op het (ont)vangen van de bal. 
 • De laatste in rij die de bal ontvangen, sprint met de bal naar voren om daar een nieuwe ronde te starten. 
 • Er loopt dus steeds iemand anders voorop.


Uitbreiding:
Om het iets moeilijker te maken kun je 1 of 2 verdedigers aanwijzen die het werpen bemoeilijken en die proberen te storen en de bal te onderscheppen.

 • De trainer stelt twee (paralelle) rijen van een gelijk aantal spelers op die op gelijkmatige onderlinge afstand van elkaar staan. 
 • Beide rijen staan (met het gezicht) in de richting van een korf. 
 • De bal begint bij een speler onder de korf. 
 • De aangever speelt een korte pass op de eerste in de rij voor hem, de ontvanger vangt de bal en draait zich om, om de bal op de volgende in de rij te passen. 
 • Als de bal bij de laatste in de rij is aangekomen, plaats die de bal z.s.m. terug op de speler die 2 plaatsen voor hem staat enz. tot de bal bij de voorste voor de korf is, die neemt een kort schot. 
 • De schutter neemt hierna de plaats van de aangever in die vervolgens zo snel mogelijk achteraan sluit.


Variant:

 • Als de bal bij de laatste in de rij is aangekomen (het verste van de korf), komt de aangever tot steun (hoog, afhankelijk van de afstand). 
 • De laatste in de rij passt de bal in op de aangever en zet de sprint in om een doorloopbal te nemen. 
 • De speler mag daarbij nog 1 rebound poging nemen. 
 • Een gescoorde doorloopbal levert 3 punten op, een kort schot 1 punt. 


Het team dat het meeste punten haalt wint. De teams leren ontdekken dat de BALANS tussen tempo en precisie belangrijk is. Wie tempo maakt, krijgt waarschijnlijk meer kansen, maar wie gehaast is, passt onnauwkeurig en maakt de kansen wellicht niet af, waardoor nog meer tijd nodig is. Een leuk spel met een competitief element!

De trainer geeft de kinderen de opdracht om in een vak of rondom korven warm te lopen. Belangrijk is dat de kinderen niet te hard van stapel lopen, het is immers warmlopen.

Als de spieren zijn opgewarmd, kan de trainers variatie aanbrengen in de oefening. Op een 'Ja' of fluitsignaal van de trainer moeten de kinderen reageren.

Varianten die je kunt introduceren:

 1. De looprichting veranderen
 2. Een aantal seconden sprinten
 3. Zijwaarts lopen
 4. Kruispas lopen
 5. De grond aantikken (gevolgd door sprong in de lucht)


Advertentie

Begin opstelling
Twee groepjes bij de twee eerste pionnen.

Oefening

 • De eerste in de rij rent naar de hoepel en gaat via de onderkant, dus de hoepel gaat over hun hoofd heen, door de hoepel heen.
 • Vervolgens gaat hij door middel van de verdediging houding naar pion twee en draait hier 4 rondjes om heen.
 • Tot slot rent hij naar pion 3 en scoort voordat hij terug kan rennen naar pion 1 en de volgende in de rij aantikt.


Afstand opzet:

Hoepel vanaf pion 1: 5 meter.

Pion 2 vanaf hoepel: 5 meter.

Pion 3 vanaf pion 2: 5 meter.

Paal vanaf pion 3: 4 meter.

estafette-8

 • Zet een vierkant uit van 20 bij 20 met hoedjes
 • In het midden leg je ballen (1 minder dan het aantal spelers)
 • De spelers lopen rondjes rond de hoedjes
 • Op het fluitsignaal rennen ze naar binnen en proberen een bal te pakken

Als je een bal hebt mag je een schotpoging doen (strafworp - afstand) en als je scoort heb je een punt, bij elke nieuwe ronde een bal minder in het midden. De spelers die geen bal te pakken hebben blijven lopen.Advertentie

Kinderen lopen en gooien over met de bal binnen een afgezet vak.

 • Er is 1 tikker.
 • Wie de bal heeft mag niet getikt worden.
 • Je mag de bal max 8 tellen vast houden.
 • De tikker mag niet blijven staan bij de persoon met de bal.


Moeilijker maken met meerdere ballen. 

Advertentie