Korfbaloefeningen voor alle technieken

Advertentie

2 teams

per team 2 palen recht tegenover elkaar en op 6 meter van de laatste paal een losse korf op de grond.

kleine kans op 1e paal; rennen naar 2e paal met bal strafworp; vanaf deze paal 3 ballen precies in de korf op de grond gooien.

Na 3 mislukte pogingen mag je doorrennen naar de volgende paal.

Wanneer de 1e bij de 2e paal is mag nr. 2 starten.

Variant:

 • niet scoren met bal maar rondje om de paal rennen zonder bal.
 • Afstand tussen laatste paal en korf op de grond vergroten of verkleinen.
 • Niet rennen maar gooien tussen de palen.Dus nr 1 staat bij 2e paal nr 2 bij 1e paal. nr 2 gooit in de handen van nr 1. nr moet 3 ballen in de korf op de grond gooien. Daarna door wisselen tot iedereen een keer 3 ballen in de korf heeft gegooid.

Begin opstelling
Twee groepjes bij de twee eerste pionnen.

Oefening
De eerste in de rij rent naar de korf die op de grond ligt en gaat hier door, dus de korf gaat over hun hoofd heen. Vervolgens gaat hij door middel van de verdediging houding naar pion twee en draait hier 4 rondjes om heen. Tot slot rent hij naar pion 3 en probeert te scoren (3 pogingen) voordat hij terug kan rennen naar pion 1 en de volgende in de rij aantikt.

Verdediging houding:
Achter uit en door de knieën met je arm omhoog.

Afstand opzet:
Hoepel vanaf pion 1: 5 meter.
Pion 2 vanaf hoepel: 5 meter.
Pion 3 vanaf pion 2: 5 meter.
Paal vanaf pion 3: 4 meter.

estafette-6

Advertentie

Bij elke korf staat 1 tweetal met bal. De schutter staat op 3 of 4 meter voor de korf en er staat een afvang onder de korf. De bal begint onder de korf.

 • De tweetallen proberen zo snel mogelijk 3 doelpunten te maken
 • Zodra een schutter 3 doelpunten heeft gemaakt wordt er hard JA geroepen
 • Dit betekend dat alle andere tweetallen van functie wisselen


Het scoren van drie doelpunten levert je tweetal 1 punt op. Het spel gaat, wie het eerst 3 punten heeft.


Zet per tweetal een korf neer. Zorg dat ze op een rijtje staan en dat er aan beide kanten ruimte is om aan te komen rennen voor een doorloopbal. Zet aan beide kanten op 8 à 9 m een pion. 

 • De een begint onder de korf met bal, de ander bij de pion.
 • Je rent naar de korf toe, krijgt de bal en neemt een doorloopbal.
 • Vervolgens ren je door naar de volgende pion om vanaf daar weer een doorloopbal te maken.


Ga door tot dat iemand een bepaald aantal heeft gescoord of werk met een tijdslimiet.
Zodra dit zo is, wisselen de aangever en nemer.

De aangever moet er natuurlijk voor zorgen dat hij de bal op tijd weer gevangen heeft om de volgende doorloopbal aan te geven.


 • We gaan als groep overgooien. 
 • We staan in twee rijen tegenover elkaar.
 • We beginnen als volgt: 
  1. Met twee handen overgooien, met twee handen vangen.
  2. Met je goede hand overgooien, met twee handen vangen.
  3. Met je goede hand overgooien, met je goede hand vangen.
  4. Met je verkeerde hand overgooien, met twee handen vangen.
  5. Met je verkeerde hand overgooien, met je goede hand vangen.
 • Met het hele team moet er goed worden gevangen en gegooid, gebeurt dit niet en valt de bal 5 keer op de grond.


Voor variatie kun je er ook bijzonder manieren van gooien (achter rug langs, door benen, etc.) aan toevoegen

 • Alle spelers gaan in een kring staan. 
 • Speler A gooit de bal naar speler B, en rent vervolgens naar de plek van speler B
 • Speler B gooit de bal naar speler C, en gaat op de plek van speler C staan.

In een kleine cirkel (dicht bij elkaar) beginnen en de cirkel steeds groter maken.

Kan in 2 groepen tegen elkaar welke groep kan het verst uit elkaar staan zonder fouten te maken?

Advertentie

In het kort: oefeningen in het op het juiste moment pakken van ballen die stuiten of rollen.

Organisatie: per tweetal of drietal een bal.

 1. De nummers 1 en 2 van elk tweetal staan naast elkaar. Nummer 1 rolt de bal enkele meters weg. Nummer 2 moet zo snel mogelijk de bal bemachtigen, oppakken en teruggooien. Na 5 keer wisselen. Let er op dat de spelers zo snel mogelijk de bal 'pakken' door er, zodra dat mogelijk is, één hand op te leggen.
 2. Als 1., maar nu gooit nummer 1 de bal met een klein boogje weg, zodanig dat deze op circa 4 meter afstand stuit (en dan een stuit van ongeveer een halve meter hoog maakt). Nummer 2 moet proberen zo snel mogelijk na de stuit de bal te bemachtigen.
 3. Als 2, maar nu laat nummer 1 de bal vanaf 1,5 meter hoogte vallen vlak voor nummer 2. Deze moet weer proberen de bal zo snel mogelijk na de stuit te pakken. Het zal blijken dat vrijwel iedereen de bal rustig een eindje omhoog laat komen en dan pas de bal pakt. Fout! (in de tussentijd kan een tegenstander gauw nog even de hand op de bal leggen). Precies op het moment dat de bal omhoog gaat komen, moet de hand op de bal worden gelegd. Pak die bal!
 4. Drietallen, de aangever staat in het midden. Deze rolt de bal enkele meters weg. Zodra de bal los is, mogen de beide anderen lopen. Wie heeft de bal het eerst? Na 3 keer wisselen.


In het kort: eenvoudige vang-en werpoefening met veel loopwerk voor viertallen.

Organisatie: de vier spelers vormen een vierkant (afstand circa 10 meter, afhankelijk van het niveau), één van de vier heeft een bal. Als er mensen overblijven dan eventueel een of meer vijftallen vormen die in een vijfhoek gaan staan. Vrijwel alle onderdelen van de hiervoor beschreven oefening kunnen in deze organisatievorm worden beoefend.

Het verloop is als volgt:

Speler A plaatst de bal naar aangever B, loopt er snel achteraan, krijgt de bal terug en plaatst naar C. Hij krijgt de bal weer terug, speelt dan naar D, ontvangt de bal weer terug en werpt dan over vrij grote afstand weer naar B, om tot slot zijn oorspronkelijke plaats weer in te nemen. Intussen is B dan al voor zijn rondje gestart. Wanneer in elk viertal iedereen bijvoorbeeld 3 beurten heeft gehad komt de volgende oefening.

Variaties:

 1. De spelers lopen de andere kant om.
 2. De aangevers bewegen lichtjes heen en weer.
 3. Welk viertal is het snelst klaar? (iedereen moet drie keer lopen). 
  • Let er bij dit wedstrijdvormpje op dat de afstanden niet plotseling kleiner worden!


Advertentie

Opstelling:          O                     v          *                        * = pilon   O = korf

                            *         v                      O

[let op: bij maar drie aanwezig, dan één paal gebruiken.]
Zorg ervoor dat ze eerst zelf inpassen voordat ze erlangs gaan. 

Afstand tussen pilon en korf is +/- 10 meter
Bij iedere paal staat 1 aangeef met bal
Op +/- 4 meter van pilon staat 1 verdedigster.

Speelster gaat voor een doorloopbal. Door tempowisseling probeert zij eerst de verdedigster te passeren. Verdedigster volgt, maar laat haar voorbijkomen. Vanuit paal 1 gaat aanvalster door naar pilon 2 en doet een nieuwe poging op paal 2. Dit doen we 1 a 2 minuten per persoon.

variatie:

 • 2 aanvalsters tegelijk bezig
 • bij 2 x score wisselen met aangeef.
 • verdedigster gaat voor voorkomen schot. 
 • Aanvalster mag kiezen voor doorloopbal, uitwijk en/of afstand met stap achter
  • tijd aanpassen
  • meerdere palen/pilonnen/speelsters
Advertentie
Adres
Yoursportplanner
Korte Vondelstraat 7
1813 AC Alkmaar
Nederland
+31 72 7370224
Yoursportplanner is ontwikkeld door Crecca.
Crecca V.O.F.
KvK: 34137432
BTW: NL820715438B01
Volg ons
Nieuwsbrief
App
2015 - © Yoursportplanner