Tennisoefeningen voor de techniek forehand

 • De speler gaat zo snel mogelijk zigzaggen met aangezicht naar het net; tussen de kegels.
  • De volgende speler mag eventueel vertrekken als de speler voor hem in helft zit.
  • De trainer gooit een bal naar voor
  • De speler moet op het einde van zijn reeks na één bots deze bal overspelen met FH --> nadien BH.


Varianten: 

 • Hinkelen LV / RV
 • Rondje rond elke kegel
 • 2 voeten springen over de kegels
 • Idem in BH - andere kant gooien en starten.
drawing
 • Er wordt gewerkt in viertallen op een ‘hele baan’. Twee teams van twee leerlingen.
 • Volgens de tiebreak telling wordt een dubbelspel wedstrijd gespeeld.
 • Na enige tijd stopt de docent het spel: het team dat op dat moment voorstaat, heeft gewonnen.
 • Bij gelijk spel, het winnende punt.
 • Een winnend team zoekt vervolgens (willekeurig) een ander winnend team op om een volgende wedstrijd te spelen op een veld naar keuze.
 • Hetzelfde geldt voor de verliezende teams.
 • Het (eventuele) voorbeeld van de docent laat nogmaals de uitleg van een tie break zien en mogelijke opstellingen.
 • Extra opdracht: de studenten proberen een bewuste basistactiek te kiezen om het de tegenstander moeilijk te maken.
 • De keuze voor een basistactiek wordt gemaakt op basis van ‘wat het team zelf goed kan’ in combinatie met ‘wat de tegenstander niet zo goed kan’
 • Er wordt (samen-)gewerkt in viertallen, twee teams van twee spelers.
 • Alle spelers starten op hun eigen achterlijn (side by side).
 • Er wordt een tie break gespeeld.
 • Laat de studenten eerst overleggen (ontdekken of op basis van voorkennis) over de ‘service volgorde’ in het dubbelspel.
 • Begeleidt deze discussie als docent.
 • Het viertal probeert eerst een vast slagenpatroon af te werken: bovenhandse service, return op de service, twee extra ballen.
 • Als dat lukt, mag het punt tegen elkaar uitgespeeld worden.
 • Welk team wint de tie break?
 • Extra opdracht: het af te werken slagenpatroon wordt moeilijker, aangezien we in een ‘one up’ opstelling spelen. (= een speler aan het net en een speler achterin)


 • De docent komt kort terug op de vorige les.
 • Wat hebben we gedaan en wat heb je geleerd?
 • De docent legt uit dat we vandaag technisch gezien inzoomen op forehands en backhands, tactisch op het opbouwen van een punt en de opstelling in dubbelspel en in het algemeen op samenwerken en overleg.
 • Per tweetal wordt geprobeerd over te spelen, waarbij elke student probeert de ander op te jagen door ruimte te creëren en de bal in de ruimte te slaan.
 • De nadruk ligt echt op proberen.
 • Naast de ruimte te gebruiken, kunnen zij experimenteren met harder slaan, de bal eerder nemen en bewust vertragen van het spel.
 • De docent geeft verschillende baanlengtes aan (middels de aanwezige belijning in de zaal) om te laten ervaren hoe hard/zacht/hoog/laag/diep/ondiep geslagen moet worden om samen over te kunnen spelen binnen deze opdracht.
 • Nadat de bal twee keer is fout geslagen, wisselt het tweetal met het wachtende tweetal op hun baantje.
 • De studenten die wachten kunnen de opdracht controleren en in gedachten ‘mee tennissen’


 • Er wordt gewerkt in tweetallen.
 • De bal wordt met een onderhandse (forehand) service in het spel gebracht
 • De studenten spelen met forehands naar elkaar, waarbij de hoogte (onder toverkoord door) en diepte (krant) gecontroleerd wordt.
 • Elke keer als de krant geraakt wordt, krijg je een punt.
 • Wie heeft de meeste punten na X tijd?
 • Het voorbeeld van de docent laat balans (‘stevig staan’) en de vorm van een ‘rustige zwaai’ zien.
 • Extra opdracht er liggen drie verschillende kranten voor de studenten. (links-midden-rechts)


tweetallen

 • leg de bal op het racket:laat de bal over de snaren rollen, de bal mag niet van het racket rollen
 • houdt de bal op de racket,terwijl je de vloer aanraakt, gaat zitten, opstaan, gaat hinken, gaat rennen enz.
 • Probeer het racket steeds op borst hoogte te houden
 • gooi de bal met het racket omhoog en vang hem weer op met het racket
 • gooi de bal een stukje voor je uit
 • loop er achter aan en en vang hem weer op met je racket.
 • gooi bal omhoog laat hem 1x stuiten en vang hem dan met racker op
 • blijf de bal omhoog spelen, vang hem niet meer op
 • probeer rond te lopen als je de bal omhoog speelt, wie lukt dit zonder fouten en zonder iemand aan te raken