Volleybaloefeningen voor alle technieken

Advertentie

Dit spel kun je spelen met elke 4 oefeningen die je kunt bedenken.

 1. Maak tweetallen die samen de oefeningen gaan doen
 2. elke tweetal krijg een briefje met 4 vakjes waar zij een code in kunnen zetten met de cijfers 1, 2, 3 en 4
 3. de trainer maakt een code, dit kunnen 4 verschillende cijfers zijn (4231) of met herhaalde cijfers (2233)
 4. de spelers moeten de 4 bedachte oefeningen op volgorde gaan doen van de code die zij hebben opgeschreven. Als zij alle 4 oefeningen gedaan hebben laten zij de code controleren bij de trainer. Die noteert hoeveel goed en hoeveel fout er zijn.
 5. de spelers noteren een volgende code en gaan weer 4 oefeningen doen die passen bij de door hen bedachte code.


Bijvoorbeeld

 • Oefening 1: 5x heen en weer sprinten tussen 9m
 • Oefening 2; blok links, schuiven, blok midden, schuiven, blok rechts met tweetallen tegenover elkaar en twee keer heen en terug
 • Oefening 3: bank, 20x op en van de bank met 2 voeten
 • Oefening 4: 10x sit-up | 10x links / 10 x rechts
 • Het tweetal dat als eerste de code kraakt wint

Aanvals passen incl armbeweging:
● droog oefenen
● dmv een springtouw op de grond
● dmv 2 matjes met een slootje
● dmv een springplank
● dmv een matje om op te landen
● over een matje
● dmv 3 hoepels

Advertentie

3 spelers voor bij het net op positie 2-3-4. 

De train(st)er slaat op de bal en de spelers moeten bepalen óf

 • de bal moet worden geblokt en zo ja waar. Dus de midspeler schuift dan op naar de betreffende zijde en de niet blokkende voorspeler schuift naar achteren
 • de bal hoog komt en derhalve moet worden verdedigd. De spelers schuiven allemaal naar achteren muv de sv


Uitbreiden door de 3 achterspelers ook mee te laten draaien.


 • In een veld van negen vakken is het de bedoeling om 3 op een rij te maken.(boter kaas en eieren
 • Twee teams hebben steeds een koppeltje van 2 spelers klaar staan. 
 • 1 rent naar een vak om dit te bezetten, de ander dribbelt door de pionnen en speelt de bal naar het vak. 
 • Alleen als de bal in het vak wordt aangenomen mag deze blijven liggen.
 • Als beide speelster van het team zijn terug gerent mogen de volgende twee.
 • 1 persoon aan het net, een achterverdediger ,een afvangen en iemand aan de andere kant van het net.
 • De persoon aan het andere kant van het net gooit de bal, net over het blok nog voor de drie meter lijn.
 • De verdediger komt van achter gaat op z'n goeie uitgangspositie staan. daar moet hij de bal spelen naar de afvangen.

Na iedere aanval een (1) positie doordraaien.

Spelregels:

 • zoveel mogelijk in drieën (in twee of een is niet fout)
 • alleen bovenhands of onderarms (geen smash)
 • opslag aan zijde waar de bal fout gaat
Advertentie

Zie afbeelding. Elk 3 (of 4)-tal 2 ballen. 2 spelers aan het net aantal meter uit elkaar, andere speler(s) in achterveld.

 • Oefening 1: Spelers gooien in tempo om beurten, speler in het achterveld speelt de bal onderarms terug.
 • Oefening 2: Eerste bal komt diep, 2e bal komt kort
 • Oefening 3: Aangooiers gaan een beetje verder uit elkaar staan en gooien rechtdoor: speler met bal aan de zijlijn gooit diep, andere kort. Passer verplaatst dus links/rechts.

Na x-aantal ballen of na bepaalde tijd wisselen van plaats.

kort-lang-aanvalsverdediging-positie-1-5-in-3-tallen-5

 • Speler A gooit/slaat de bal richting speler C. 
 • Speler C passt de bal naar speler B. 
 • Speler B zet de bal op. 
 • Speler C valt aan. 

Doel: 1e serie ballen rechtdoor, 2e serie ballen diagonaal. 

Looplijn: A sluit achteraan bij rijtje C, B blijft een aantal ballen staan, C sluit achteraan bij rijtje A.

gerichte-aanval-rechtdoor-diagonaal-4

Advertentie

vlinder-8

 • A gooit aan op B
 • B speelt in C
 • C set up en B speelt over net
 • Loop achter eigen bal aan


Advertentie