Volleybaloefeningen voor alle technieken

Advertentie


Deze oefening is leuk om te doen en geeft een hoop lol en competitie! Estafettes in het algemeen zorgen natuurlijk al voor competitie.

Wat deze oefening ook wil nabootsen is de stressfactor die een service met zich meebrengt.

 • De spelers worden in gelijke teams verdeeld en in rijtjes opgesteld op de serveerplaats van dezelfde speelhelft. 
 • De eerste speler van een team serveert en haalt zelf zijn bal op. 
 • Nadat de volgende speler is aangetikt, gaat deze serveren, enz.


Het is zaak voor een speler om snel te serveren, maar het moet ook foutloos, want anders moet de bal worden opgehaald en moet opnieuw worden geserveerd!

Als de teams klein zijn, dan is het wel leuk om iedereen twee of drie keer te laten serveren.

Nodig:

 • Minimaal 6 spelers
 • Evenveel ballen als er teams zijn

Klik hier voor de betekenis van de symbolen.

DOEL

Conditie, Voeten werk, Stilstaan en Pass 

ORGANISATIE

Groepje van 3. Een speler in het midden en andere twee op de buitenste zijlijn. 

UITVOERING

 • Passer loopt en shuffeld naar achteren geeft Pass, draait om en loopt en shuffeld weer na achteren voor volgende pass. ect..
 • Pass 15 ballen en wissel hierna.


Advertentie

laat-de-bal-niet-vallen--1

Deze oefeningis  leuk in de warming-up en bevordert de communicatie tussen speelsters.

 • 2 teams van 3 personen.
 • 2 personen van elk team hebben een bal. 
 • Kan ook met 4 speelsters en 2 ballen, 3 speelsters 1 bal, ligt ook erg aan het niveau van je speelsters.
 • C heeft een bal en gooit deze in bij één van de teams. 
 • Het is de bedoeling dat de bal in 3 keer over het net wordt gespeeld, waarbij elk persoon de bal één keer mag raken.
 • Diegene die de bal speelt, mag geen andere bal vasthouden en niemand mag 2 ballen vasthouden, ook mag geen van de ballen de grond raken.
 • Nadruk ligt hier dus op communicatie (vooraf en tijdens het spel) 
 • Geef dan ook de opdracht aan de teams dat men een strategie afspreekt hoe de problemen op te lossen? 
  • Bijvoorbeeld roept men de naam van degenen waar men de bal naartoe speelt, afspraken over hoe er gespeeld wordt enz.


Een goede oefening om te kijken naar de oplossingen die speelsters zelf bedenken m dit lastige probleem op te lossen, of ze in de gaten hebben dat om te winnen het zin heeft om een speler aan te spelen die al een bal heeft en een garantie voor plezier in de oefening:-)

 • Afhankelijk van het niveau van je speelsters kun je dit spelletje verzwaren door de laatste bal rustig te laten aanvallen.
 • Als je dit met meerdere teams speelt, dan het team dat de bal laat vallen wisselen voor een ander team.
 • Scores bij laten houden door teams zelf, er wordt gescoord wanneer het andere team de bal laat vallen.

2 teams. 

 • Bal snel en tactisch gericht over het net gooien met als doel de grond binnen de lijnen te raken voordat een verdediger hem kan pakken. 
 • Lukt dat dan levert het 1 punt op. 
 • Je moet de bal direct na het vangen gooien, vasthouden mag niet. 
 • Uitbreiding 1: na iedere actie 1 positie doordraaien met de klok mee.
 • Uitbreiding 2: na iedere gooiactie naar het net lopen en aanraken voordat je weer terug mag. 
 • Spel tot bv 5 punten of best of 3/5/7 of bepaalde vaste tijd
 • 4 bij de achterlijn en 4 bij het net met bal.
 • Er wordt op links aangeslagen na de actie duik je naar de achterlijn. 
 • En dan rechts aangeslagen.
 • 4 rondjes om het veld.
 • samen in een rondje oefeningen van anouk die ik zal voordoen.
 • lijnenspel iedereen 3 keer.
Advertentie
 • 1 spelverdeler aan het net.
 •  iedereen een bal en de voorste geen bal. 
 • bal wordt door diegene achter je aangespeeld 
 • spelverdeler geeft een setup naar buiten later ook naar midden.

Twee spelers

 • speler 1 speelt bovenhands de bal naar speler 2 
 • terwijl speler twee de bal meteen gooit naar speler 1, 
 • dus 1 bal constant spelen + tegelijkertijd 1 bal gooien en vangen. 
 • hoog spelen en gericht en snel gooien: tijd!
Advertentie

3 spelers 

 • speler 1 serveert over het net richting speler 2 
 • speler 2 passt onderarms of bovenhands naar speler 3 aan het net. 
 • Op het moment dat speler 1 de bal heeft geserveerd gooit speler 3 onder het net door met een stuit de bal naar speler 1. 
 • Speler 3 vangt de gespeelde bal van speler 2 op.
 • Na 15 goede services of na 2 min: 1 plaatje doordraaien ( bal achterna) 
Advertentie