Volleybaloefeningen voor alle technieken

Advertentie

bloktiming-en-verdediging-1

Blokkeerder moet kijken naar de aanvaller

- C geeft setup over het net naar aanvaller 1 
- blokkeerder 2 moet kijken naar de aanvaller wanneer hij moet blokkeren
- 3 , 4 en 5 verdedigen
- 1 haalt eigen bal en 6 is volgende aanvaller
- na 5 keer wisselen

Variatie: 2 blok

Inslaan met een vaste spelverdeelster, we letten goed op onze aanloop.

aanvallen-en-scoren-10

De aanvallers krijgen bij deze oefening de opdracht om direct te scoren met hun aanval. De verdediging krijgt uiteraard de opdracht om dat te voorkomen.


Er wordt gespeeld met een vaste spelverdeler. Een aantal aanvallers staan aan de ene kant van het speelveld met een bal. Zij spelen de bal naar de spelverdeler, deze geeft een setup waarop de aanvaller een aanval uitvoert.

Als de aanvaller scoort gaat hij weer achteraan het rijtje aanvallers staaan (als beloning). Wordt er door de aanvaller niet gescoord dan moet hij gaan verdedigen. Daarvoor wordt op de volgende manier gedraaid. aanvaller - A - B - C - D - aanvaller.


Bij de verdediging is A de blokkeerder.

Spreek van te voren duidelijk af wat direct scoren betekent: bal op de grond of ook als er niet speelbaar verdedigd is.


Nodig:

 • vaste spelverdeler s
 • rij aanvallers met bal speelt bal naar sv
 • Set-up naar aanvaller 1
 • Als aanval scoort achteraan rijtje aanvallers
 • Anders aanvaller 1 naar A - B - C- D- aanvaller
 • In de verdediging: A = blokkeerder, BCD= achterin

Advertentie

De aanvallers krijgen bij deze oefening de opdracht om direct te scoren met hun aanval. De verdediging krijgt uiteraard de opdracht om dat te voorkomen.

Er wordt gespeeld met een vaste spelverdeler. Een aantal aanvallers staan aan de ene kant van het speelveld met een bal. Zij spelen de bal naar de spelverdeler, deze geeft een setup waarop de aanvaller een aanval uitvoert.

Als de aanvaller scoort gaat hij weer achteraan het rijtje aanvallers staaan (als beloning). Wordt er door de aanvaller niet gescoord dan moet hij gaan verdedigen. Daarvoor wordt op de volgende manier gedraaid. aanvaller - A - B - C - D - aanvaller.

Bij de verdediging is A de blokkeerder.

Spreek van te voren duidelijk af wat direct scoren betekent: bal op de grond of ook als er niet speelbaar verdedigd is.

Nodig:

 • vaste spelverdeler s
 • rij aanvallers met bal speelt bal naar sv
 • Set-up naar aanvaller 1
 • Als aanval scoort achteraan rijtje aanvallers
 • Anders aanvaller 1 naar A - B - C- D- aanvaller
 • In de verdediging: A = blokkeerder, BCD= achterin


aanvallen-en-scoren-9


 spel-binnen-de-3-meter-4

 • Er mag alleen bovenhands gespeeld worden
 • voordat de bal het net over gaat moet elke speler de bal een keer geraakt hebben (in totaal wordt de bal dus 3 keer gespeeld.
 • Er kan alleen gescoord worden binnen de 3-meter. Als de bal buiten het veld valt, of achter de 3-meter lijn dan is het een punt voor de tegenstander.

Leuke oefening om te leren de bal bovenhands te plaatsen binnen de 3 meter en met precisie bovenhands je medespelers aan te spelen.

Degene die een fout maakt wordt vervangen door de reserve


service-pass-aanval-5

Drie spelers stellen zich op om te gaan passen (de nummers 3, 4 en 5). Speler 2 staat klaar aan de zijkant van dezelfde speelhelft. De andere spelers staan klaar met bal om te serveren aan de andere kant.

 • Speler 1 serveert de bal (en loopt daarna gelijk naar de plek waar speler 2 al staat)
 • Een speler passt de bal naar spelverdeler op positie 2/3. Spelverdeler geeft een setup. En de derde speler speelt de bal over het net. 
 • Als de bal over het net is, draaien de spelers door: 2 gaat het veld in (waar 3 eerst stond) 3 gaat naar mid-achter, 4 gaat naar de plek van 5 en 5 gaat de serveer plaats van de andere helft.
 • Dan kan de volgende speler serveren, op de tekening is dat speler 8. Enz.

Besides technique, communication is very important in volleyball. And both aspects apply to this exercise. And respond adequately to situations which are different than normal. In such an exercise you see very well how different players are.

service-and-defense-1

3 players position for passing (numbers 3, 4 and 5). Player 2 is ready on the side of the same side. The other players are ready with the ball to serve on the other side.


 • Player 1 serves the ball (and immediately walks back to where player 2 is standing)
 • A player passes the ball. Another player sets up. And a third player plays the ball over the net. All three players have to play the ball, or pass, or set up, or attack
 • When the ball is over the net, the players rotate: 2 enters the field (where 3 was standing) 3 goes to centre back, 4 goes to where 5 was standing, and 5 goes to the serving spot on the other side.
 • Then the next player can serve, player 8 on the drawing etc.

Necessary:

 • 4 balls
 • 7-8 players

Advertentie

attack-on-middle-after-2nd-block-1

 4 calmly attacks on 3 over the block of 1 and 2
- 3 passes to SV
- 1 turns after block and attacks through middle
- 4 blocks
- 2 and 3 attack cover.

variant:   idem on the left ;    idem the right
- 1 and 2 hold the net
- C plays ball in back field
- 1 defends on 2
- 2 sets up on 1 
- 1 hits to left or right back
- 3 and 4 the next

directed-3e-ball-in-backfield-1

Advertentie

block-timing-and-defense-1

Blocker has to watch attacker

- C sets up over the net to attacker 1
- blocker 2 has to watch attacker for when to block
- 3 , 4 en 5 defend
- 1 gets own ball, and 6 is the next attacker
- change after 5 times

Variant: 2 block

Advertentie

Adres
Yoursportplanner
Korte Vondelstraat 7
1813 AC Alkmaar
Nederland
+31 72 7370224
Yoursportplanner is ontwikkeld door Crecca.
Crecca V.O.F.
KvK: 34137432
BTW: NL820715438B01
Volg ons
Nieuwsbrief
App
2015 - © Yoursportplanner