Volleybaloefeningen voor de techniek aanval / smash

Advertentie

Doel : Goede aanloop maken

Accent: allebei de armen gaan omhoog

 • Een rij op buiten, nr 2 gooit de bal naar SV, nr 1 valt aan
 • Een rij op midden of op positie 2,, nr 2 gooit de bal naar SV, nr 1 valt aan

aanvallen-op-positie-4-en-3-en-2-3

 • Rij op positie 5
 • Rij op positie 6
 • Aangooier gooit bal op positie 5, pass naar SV op 2-3, set up naar positie 3
 • Aangooier gooit bal op positie 6, pass naar SV, set up naar positie 4
 • De aanvaller haalt bal en gaat achteraan in het rijtje staan
 • Daarna met een blok en blokverdediging

Doel: Blok op de goede plaats zetten, handen tegenover de slagarm


aanvallen-en-scoren-7

 • De aanvallers krijgen bij deze oefening de opdracht om direct te scoren met hun aanval. De verdediging krijgt uiteraard de opdracht om dat te voorkomen.

  Er wordt gespeeld met een vaste spelverdeler. Een aantal aanvallers staan aan de ene kant van het speelveld met een bal. Zij spelen de bal naar de spelverdeler, deze geeft een setup waarop de aanvaller een aanval uitvoert.
  Als de aanvaller scoort gaat hij weer achteraan het rijtje aanvallers staan (als beloning). Wordt er door de aanvaller niet gescoord dan moet hij gaan verdedigen. Daarvoor wordt op de volgende manier gedraaid. aanvaller - A - B - C - D - aanvaller.

  Bij de verdediging is A de blokkeerder.
  Spreek van te voren duidelijk af wat direct scoren betekent:: bal op de grond en ook als er niet speelbaar verdedigd is.

 • vaste spelverdeler s
 • rij aanvallers met bal speelt bal naar sv
 • Set-up naar aanvaller 1
 • Als aanval scoort achteraan rijtje aanvallers
 • Anders aanvaller 1 naar A - B - C- D- aanvaller
 • In de verdediging: A = blokkeerder, BCD= achterin
Advertentie
 • Allemaal 1 bal en eerst bovenhands proberen op 1 plek te spelen, daarna
 • Allemaal 1 bal en via de grond tegen de muur aanslaan.
 • Sla op de bal dus pols over de bal heen klappen.
 • Denk om uitstap en beide armen de lucht in.

aanval-op-midden-na-een-2-blok-2

 • begin met gooien uitbreiden naar aanvallen
 • 4 valt rustig aan op 3 over het blok van 1 en 2 
 • 3 pass op SV
 • 1 draait na blok om en valt aan op midden
 • 4 blokt
 • 2 en 3 aanvalsdekking.
 • variatie:   idem op links ;    idem op rechts
 • 3 teams van 3 
 • op iedere helft staat 1 team 
 • het andere team staat reserve 
 • bij een punt is het doorwisselen, team dat heeft gewonnen blijft staan andere team wisselt.
 • 1 slaat een bal aan naar een passer op positie 6 die een pass geeft naar pos 2/3
 • spelverdeler S geeft een set-up naar positie 4, waarop speler 4 rechtdoor aanvalt
 • speler 2 staat in de uitgangshouding blok en zet een blok op de positie waar de bal over het net gaat

kern-2-6

 • speler 4 haalt zijn aangevallen bal op en legt deze in de ballenbak
 • reserve wordt speler 4
 • na 6 bloksprongen wisselt de blokkeerder met speler 1 en gaat aanslaan
 • speler 1 gaat naar positie 6
 • speler positie 6 wordt speler positie 4
 • speler 4 gaat blokken


Varianten: 

 • Elk goed blok is een punt
 • spelverdeler penetreert vanaf positie 1 naar positie 2/3 en geeft set-up 
Advertentie
 • A serveert naar B. 
 • B passt de bal naar de spelverdeler, die vervolgens een hoge bal in het achterveld speelt. 
 • B verdedigt deze bal terug naar de spelverdeler, die vervolgens een setup geeft voor B.
 •  B valt aan op deze setup.

Na de aanval neemt A de plek in van B en wordt B reserve. De spelverdeler blijft staan.

De buitenaanvallers gebruiken met één spelverdeler de linkerhelft van het veld. De middenaanvallers en diagonaalaanvallers gebruiken met een andere spelverdeler de rechterhelft.

Uitbreiding:

 • Na de service pakt A een tweede bal. 
 • Na de aanval van B gooit A deze bal het veld in. 
 • B speelt deze bal naar de spelverdeler, de spelverdeler geeft een setup
 • B valt nog een keer aan.


passen-verdedigen-en-aanvallen-2

 • Rijtje aanvallers op buiten zonder bal
 • Trainer gooit bal naar SV
 • nr 1 aanval op buiten, waarbij er goed op de aanloop wordt gelet en men moet 2 armen gebruiken om omhoog te komen. Aanvaller haalt de bal en legt deze in de ballenkar.
 • Eerst rustig tempo en later in een hoger tempo. Maar de armen moeten beide omhoog!
Advertentie
 • 1 gooit bal onderhands aan                                  
 • 2 set up tweede tempo
 • 1 loopt aan, maakt aanval en brengt beide armen omhoog
 • 3 verdedigt, haalt bal op, rolt naar 4
 • 4 geeft bal aan 1 
 • na 5 goede ballen 1>3>4>1 doordraaien
 • kern-2-3
 • Daarna gooit 3 de bal op 1
 • 1 passt naar 2
 • 2 geeft set up op 1
 • 1 maakt aanval en brengt beide armen omhoog
 • 3 verdedigt of krijgt bal van 4
 • na 5 goede ballen, 1 >3>4>1


kern-2-3

 • speler gooit bal naar verdediger
 • deze passt naar SV
 • SV geeft setup 
 • aanvaller slaat, denkt daarbij goed aan de armen, 
 • Als set up niet goed ligt, slim spelen op positie 1, 5, of kort op 2 of 4
 • Aanvaller haalt bal legt hem in de bak en gaat in rij passers staan.
 • passer wordt aanvaller 
Advertentie