Volleybaloefeningen voor de techniek algemeen

Advertentie

Verdeel spelers in tweetallen met net ertussen en per tweetal een bal:

1. eerst bovenhands overgooien en vangen (20x). Daarna stuiteren onder het net door (20x)

2. Speler 1 gooit, 2 speelt bovenhands terug. Rent vervolgens naar achterlijn om deze aan te tikken en krijgt weer een bal. 15x dan wisselen. 

3. Speler 1 gooit een bal vanaf 2 meter lijn, speler 2 staat klaar bij het net om te blokken. Na blok sprinten naar achterlijn om deze aan te tikken. 15x daarna wisselen. 

4. Speler 1 (staat nu voor het net) gooit een bal naar speler 2 op achterlijn. Speler op achterlijn past onderhands terug, rent naar het net, tikt deze aan en rent terug naar achterlijn. 15x daarna wisselen. 

5. tenslotte samen overspelen. 


kort-lang-aanvalsverdediging-positie-1-5-in-3-tallen

Zie afbeelding. Elk 3 tal 2 ballen. 2 spelers aan het net aantal meter uit elkaar, andere speler in achterveld.

 • Oefening 1: Spelers gooien in tempo om beurten, speler in het achterveld speelt de bal onderhands terug.
 • Oefeninig 2: Eerste bal komt diep, 2e bal komt kort
 • Oefening 3: Aangooiers gaan een beetje verder uit elkaar staan en gooien rechtdoor: speler met bal aan de zijlijn gooit diep, andere kort. 


Na x-aantal ballen of na bepaalde tijd wisselen van plaats.

Advertentie

gerichte-aanval-rechtdoor-diagonaal

 • Speler A gooit/slaat de bal richting speler C. 
 • Speler C passt de bal naar speler B. 
 • Speler B zet de bal op. 
 • Speler C valt aan. 


Doel: 3e bal proberen te aan te vallen/spelen op de matten (rechtdoor of diagonaal). 

Na elke bal een plaats schuiven in eigen groepje. 

Uitbreiding: Bij voldoende spelers zou men er ook voor kunnen kiezen om een blok te plaatsen.

 • 2 rijen per veld
 • 1e rij heeft bal die het net over gegooid word
 • 2e rij heeft bij 3e persoon een bal vast. Als deze aan de beurt is gooit hij zijn bal over het net als de andere bal gespeeld word aan de andere kant en speelt vervolgens de bal van de andere kant ook over het net
 • Doorgaan tot de bal valt


Om het moeilijker te maken kunnen meer ballen ingebracht worden of opdrachten erbij worden gegeven. • 2 gelijkwaardige teams maken.
 • Ieder team heeft 1 bal op eigen veld
 • Trainer gooit een rallybal in het veld bij een team
 • Team speelt 3 keer over voor dat de bal naar het andere team gaat
 • Speler mag maar 1 bal te gelijk in de handen hebben
 • Als de bal valt of iets dergelijks heeft het andere team een punt

lint-pass-2--1

Verdelen over 3m lijn. Bal zigzag overgooien en nalopen. Zie afbeelding.
Later onderhands spelen, alleen bovenhands. Ene kant van het net onderhands, andere kant bovenhands.

 

Advertentie

lint-pass-1-


Zie afbeelding. Om en om bal gooien. Na het gooien achterlijn aantikken en weer naar zelfde plaats.

Gooien goed? Dan alles onderhands. Later alles bovenhands.  

doordraaioefening-pass-setup

Trainer gooit bal:

1. Pass – vang doorlopen (B doet bal in de bak en sluit achteraan aan)

2. Pass – setup – bovenhandsspelen (A speelt bal 1-3 B 2, C passt bal voorzichtzelf)

3. Idem B. Alleen passt C de bal nu naar positie 2-3 waar 1 speler komt te staan.


Advertentie

Opstelling (6 spelers). Trainer staat met ev. overige spelers aan andere kant. 

Bij kans op aanval blijft coach stilstaan en houdt de bal in positie. Spelers aan overkant moeten op juiste positie gaan staan t.o.v. de aanval. 

Houdt ook rekening met de tijden

Advertentie