Volleybaloefeningen voor de techniek algemeen

Advertentie
 • Bal wordt bovenhands langs het net gespeeld, na het spelen omlopen om de pylon en aansluiten aan de andere kant
drawing
 • De bal wordt in het midden overgespeeld, na het spelen gaat de speler blokkeren 2x, daarna om pylon weer spelen
drawing
Advertentie
 • Aan de ene kant wordt er aangevallen met drie aanvallers, aan de andere kant wordt er verdedigd.
 • Trainer gooit ballen aan voor spelverdeler
drawing
 • Partijtje volley tennis tegen elkaar. 
 • Op lagere niveaus mag de bal een keer stuiteren, op de hogere niveaus in een keer doorspelen.
 • Zodra je een punt verliest moet je rondjes rond het veld gaan lopen.
 • Totdat er 2 overblijven, deze spelen een finale.
drawing
 • tweetallen aan weerszijden van het net een speelster.
 • Beide speelsters hebben een bal.
 • de ene speelster gooit de bal onderarms met gestrekte armen over het net de andere speelster rolt de bal onder het net door naar de overkant.
 • Uitbereiding: de bal met een toets omhoog spelen vangen en weer onder het net door rollen.
 • de bal met een toets opvangen daarna bovenhands daarna vangen en de bal weer rollen naar de overkant.
 • Je kunt deze oefening steeds uitbreiden en moeilijker maken.drawing
 • 4 zweedse banken woeden in een vierkant geplaatst.
 • Een maximum aan ballen worden hierin geplaatst.
 • 2 of 3 spelers staan in het vierkant en trachten gedurende één minuut zoveel mogelijk ballen uit het vierkant te gooien.
 • De andere spelers van het team rennen achter de ballen aan en gooien deze terug in het vierkant.
 • Na één minuut wordt er gekeken hoeveel ballen er nog in het vierkant liggen.
Advertentie

Warming up / allround training

Iedere speler gaat passen, aanvallen, spelverdelen, blokkeren, verdedigen, rally spelen, met doordraaien.
#2 betekent

 • Trainer staat met kar met ballen bij de paal bij #2 (positie 2)
 • Spelers staan buiten veld aan zijkant bij #1 en een spelverdeler op # 2/3
 • Eerste ronde begint met bal ingooien door Trainer naar #5, Speler 1 loopt dan van zijlijn naar deze bal en speelt deze naar spelverdeler
 • Beginnen met "blauwe spelers" (zie tekening), daarna uitbreiden me "rode spelers"

Verder spelverloop:

 1. Tr gooit dus bal voor S1 naar #5
 2. S1 loopt in en speelt naar Sv (#2/3)
 3. Sv geeft setup naar buiten (#4)
 4. S1 valt aan.
 5. Doordraaien: S1 wordt Sv, Sv haalt bal en sluit aan bij rij bij #1

Uitbreiden 1

 1. Sv draait door naar andere kant net en wordt daar Blokkeerder.
  Nu dus zelfde stappen als hierboven, echter met blok tegenover aanvaller.
 2. Doordraaien:  S1 (heeft net aangevallen) wordt Sv op #2/3,
  Sv gaat onder net door en wordt B1 op #2
  B1 gaat na blokkeren bal halen en sluit aan bij rij

Uitbreiden 2

 1. Na blokkeren op #2 gaat speler verdedigen op # 5. Aanvaller is verplicht om naar #5 te slaan.
 2. Als bal verdedigd wordt mag er rally gespeeld worden (2 tegen 2)
 3. Na einde rally of niet verdedigen of fout in aanval, doordraaien

Uitbreiden 3 en meer

 1. Er kan uitgebreid worden met 2e blokeerder, 2e en 3e verdediger (op resp #1 en #6)
 2. Er kan uitgebreid worden met meerdere spelers in veld I (dus er schuiven van de kantlijn speler bij in als er rally ontstaat
 3. Doordraaien wordt S1 (passen en aanvallen) -> Sv -> B1 (#3) -> B2 (#2) -> V1 (#1) -> V2 (#6) -> V3 (#5) evt A2 (#4) en dan weer aansluiten.
 4. Je kunt uitbreiden tot 6 tegen 6, dus beginnen met blauw, dan B1 er bij, dan B2, Dan V1, dan V2 (bij doordraaien dan eerst V2 en dan V1), dan met V3 erbij (doordraaien V2, V3, V1) en dan evt A1 erbij. Ondertussen ook in veld I er spelers bij in schuiven.
 5. Indien er meerdere spelers in veld I staan, kan er gekozen worden om ipv door Tr een bal in te gooien om de Tr een bal op S1 op #5 aan te slaan.
drawing

https://youtu.be/bYJZ3UkSVMM

 • Per 3 spelers 
  • 2 ballen. persoon 1&2 staan aan 1 kant, 
  • persoon 3 in het midden tegenover hen.
 • Persoon 1 gooit een bal naar persoon 3, 
 • deze speelt onderhands terug naar persoon 1.  
 • Daarna verplaatst persoon 3 zich in shuffle tot zij tegenover persoon 2 staat, deze gooit ook een bal die persoon 3 op haar beurt weer onderhands terug speelt.  
 • Daarna weer zijdelings verplaatsen naar persoon 1 
  • dus continu zijdelings verplaatsen om afwisselend ballen onderhands terug te spelen van persoon 1 en 2, 
 • Na X aantal ballen wissel jedrawing
Advertentie

3-tal achter elkaar op achterlijn.
Trainer gooit bal. Spelers lopen veld in.

 1. geeft pass
 2. geeft set-up
 3. aanval


Nu roept de trainer een getal, 1, 2, of 3 en die moet dan als eerste spelen.
De speler daarachter pakt de tweede bal enz.

Advertentie