Volleybaloefeningen voor de techniek blok / blokkering / netverdediging

Advertentie
 • rij aanvallers en 2 blokkeerders aan de andere kant aan het net
 • Trainer gooit bal op de aanvaller, vanuit kant blok
 • aanvaller slaat bal in het blok
 • aanvaller haalt de bal, aansluiten achter je eigen rij
 • Na 3 keer aanvallen wisselen met blok


Verdeel spelers in tweetallen met net ertussen en per tweetal een bal:

1. eerst bovenhands overgooien en vangen (20x). Daarna stuiteren onder het net door (20x)

2. Speler 1 gooit, 2 speelt bovenhands terug. Rent vervolgens naar achterlijn om deze aan te tikken en krijgt weer een bal. 15x dan wisselen. 

3. Speler 1 gooit een bal vanaf 2 meter lijn, speler 2 staat klaar bij het net om te blokken. Na blok sprinten naar achterlijn om deze aan te tikken. 15x daarna wisselen. 

4. Speler 1 (staat nu voor het net) gooit een bal naar speler 2 op achterlijn. Speler op achterlijn past onderhands terug, rent naar het net, tikt deze aan en rent terug naar achterlijn. 15x daarna wisselen. 

5. tenslotte samen overspelen. 


Advertentie

Inslaan op buiten en midden

Daarna

Behalve de spelverdeler, voeren de andere spelers achtereenvolgend een pass, een aanval en een service uit.

balcontrole-7

De oefening gaat als volgt:

 • 1 speler 1 gooit een strakke bal naar speler 7
 • 2a speler 7 passt de bal naar de spelverdeler
 • 2b speler 1 loopt naar het andere rijtje en sluit achteraan.
 • 3 de spelverdeler geeft een setup naar speler 6
 • 4 speler 6 smasht de bal rechtdoor op de mat
 • 5 speler 6 haalt zelf zijn geslagen bal op
 • 6 speler 6 serveert de bal naar de andere mat
 • 7 speler 6 haalt zelf zijn bal op
 • 8 speler 6 sluit aan bij rijtje
 • Dit kan ook met een middenaanval

Na 10 minuten komt er een blok bij

Doel:

Een tweemansblok kunnen zetten

Accent:

Buitenspeler heeft binnenste hand tegenover de bal en de middenblokkeerder heeft de buitenste hand voor de bal geplaatst


Blokverplaatsing zonder bal

kern-1-11

 • Blokkers 1 en 2 starten op pos. 2 en 4. Blokker 3 op pos. 3
  - blokker 3 blokt op mid en verplaatst naar rechts
  - 3 en 1 vormen een 2 blok op rechts
  - blokker 1 draait door en 3 neemt zijn plek op rechtsvoor in
  - blokker 4 gaat naar net en blokt op mid en verplaatst naar links
  - 2 en 4 vormen een 2 blok op links
 • Trainer houdt bal in het midden omhoog
 • Twee spelers houden op positie 2 en 4 een bal omhoog. Daar moet geblokt worden
 • Twee spelers gooien een bal
Doel:

Het verbeteren van de pass door de schouders in de speelrichting te brengen

Let in de oefeningen goed op:

 • Pass moet hoog komen zodat speler de bal 'bovenhands' kan vangen.
 • Pass naar rechts, rechtervoet voor
 • Pass naar links, linkervoet voor
 • 'Ogen' van de schouders in de speelrichting

De oefening:

 • 3 tallen met 1 bal.
 • 1 en 2 staan naast elkaar, niet te dicht bij het net.
 • 3 staat tegenover 1 achterin het veld.
 • 1 gooit rechtdoor op 3 en 3 toetst diagonaal naar 2.
 • 2 vangt af en gooit dan rechtdoor op 3 en dan toetst 3 diagonaal naar 1.
 • 3 verplaatst zich dus steeds.

kern-1-9

 • 1 slaat een bal aan naar een passer op positie 6 die een pass geeft naar pos 2/3
 • spelverdeler S geeft een set-up naar positie 4, waarop speler 4 rechtdoor aanvalt
 • speler 2 staat in de uitgangshouding blok en zet een blok op de positie waar de bal over het net gaat

kern-2-6

 • speler 4 haalt zijn aangevallen bal op en legt deze in de ballenbak
 • reserve wordt speler 4
 • na 6 bloksprongen wisselt de blokkeerder met speler 1 en gaat aanslaan
 • speler 1 gaat naar positie 6
 • speler positie 6 wordt speler positie 4
 • speler 4 gaat blokken


Varianten: 

 • Elk goed blok is een punt
 • spelverdeler penetreert vanaf positie 1 naar positie 2/3 en geeft set-up 
Advertentie
 • Team opstelling, wanneer mogelijk aan twee kanten. 
  • 1 kant serveert op het team 
  • team wat service ontvangt probeert te scoren. 
  • Bij 3 keer scoren 1 positie door draaien

Team opstelling kant A, overige spelers kant B in twee rijtjes op positie 2 en 4.  Wordt aangevallen op het team.

accent ligt op juist zetten van de blokkering en de verdediging. In de verdediging zorgen dat je laag zit, op je voorvoeten en verplaatst tot de bal geslagen wordt. 

Let op: wat zijn je afspraken in de verdediging tov het blok

Advertentie

In tweetallen lekker fanatiek inspelen.

Blok verdedigen met duik

inspelen-24
 • 1 blokkeert eerst op midden en dan op linksvoor
 • na blok omdraaien en verdedigt aanval van 3 terug
 • daarna verdedigt (in duik) korte bal van 5
 • 2 is de volgende
 • Doordraaien: 1 naar korte bal,  3 naar blokkering,  5 naar aanval
Advertentie