Volleybaloefeningen voor de techniek bovenhands / set-up / spelverdelen

Advertentie
 • 3-tallen
 • 1 bij het net
 • andere 2 aan 2 kanten achterin het veld
 • B gooit bal op A
 • B onder het net door
 • A speelt de bal ONDERHANDS naar C
 • C speelt de bal ONDERHANDS naar B
 • B vangt de bal
 • B gooit de bal naar C
 • B onder het net door
 • C over het net naar A

onderhands-bal-over-het-net-vanuit-achterveld-2

gerichte-aanval-rechtdoor-diagonaal

 • Speler A gooit/slaat de bal richting speler C. 
 • Speler C passt de bal naar speler B. 
 • Speler B zet de bal op. 
 • Speler C valt aan. 


Doel: 3e bal proberen te aan te vallen/spelen op de matten (rechtdoor of diagonaal). 

Na elke bal een plaats schuiven in eigen groepje. 

Uitbreiding: Bij voldoende spelers zou men er ook voor kunnen kiezen om een blok te plaatsen.

Advertentie

lint-pass-2--1

Verdelen over 3m lijn. Bal zigzag overgooien en nalopen. Zie afbeelding.
Later onderhands spelen, alleen bovenhands. Ene kant van het net onderhands, andere kant bovenhands.

 

lint-pass-1-


Zie afbeelding. Om en om bal gooien. Na het gooien achterlijn aantikken en weer naar zelfde plaats.

Gooien goed? Dan alles onderhands. Later alles bovenhands.  

met deze oefening leren de spelers ''slim' te spelen. vlak over het net of juist achter in de hoeken 

bh-in-hoepels-op-matten-spelen-4

 • Passers op positie 5 en 6
 • Aanvaller op linksvoor
 • sv op positie 2-3
 • Trainer gooit bal naar passers
 • Passer geeft pass naar SV op poitie 2/3
 • SV geeft de bal BH op  linksvoor speler
 • Er staat een tweemansblok
 • Afvanger aan de overkant
 • op andere veld liggen 5 hoepels
  • 1 in alle hoeken van het veld en 1 in het midden vh veld
 • speler komt inlopen en probeert bal in hoepel te spelen
 • als dit lukt hebben SV EN SPELER een punt
 • Als er geblokt wordt, hebben de blokkers een punt
 • Na 10 aanvallen wisselen


Na 10 minuten maken we het moeilijker:

* Er komt een blok bij, de buiten zet het blok diagonaal dicht (linkerhand bij slagarm aanvaller)

* De blokker krijgt ook punten ( bal aanraken =1, killing blok=2)

Het doel van de kern is, dat de spelers de bal bovenhands ver kunnen spelen

 • De spelers staan in tweetallen tegenover elkaar en spelen bovenhands
 • Handen goed boven het hoofd, vanuit de benen, lichaam strekken en bal nawijzen
 • De spelers gaan steeds verder uit elkaar staan.


 • Daarna vormen we twee rijtjes schuin over het veld en we spelen BH, achter je bal aan

kern-1-bovenhandsie

Advertentie
 • T gooit bal naar rijtje passers
 • Pass naar SV op 2/3
 • SV geeft een goede set up op 52 (buiten)
 • Aanvaller speelt BH naar hoepel op positie 1
 • Daarna naar hoepel op positie 5


Als het goed gaat een wedstrijdje ervan maken, elke keer als je een hoepel raakt, 1 punt

kern-2-bh-ver-kunnen-spelen

Het doel van de kern is, dat de spelers de bal bovenhands ver kunnen spelen

 • De spelers staan in tweetallen tegenover elkaar en spelen bovenhands
 • Handen goed boven het hoofd, vanuit de benen, lichaam strekken en bal nawijzen
 • De spelers gaan steeds verder uit elkaar staan.


 • Daarna vormen we twee rijtjes schuin over het veld en we spelen BH, achter je bal aan

kern-1-bovenhands-spelen

 • 3 tallen 1 bal.
 • A en B staan bij het net en C staat tegenover A op de achterlijn.
 • A speelt bal naar C, C speelt BH diagonaal naar B
 • Ondertussen verplaatst A zich tegenover B en dan speelt  A de bal BH naar C.
 • Na 20 x passen doordraaien

kern-1-bovenhands-spelen

Advertentie
 • De spelers staan in twee rijtjes achter elkaar aan beide zijden van het net opgesteld.
 • De voorste twee spelers spelen de bal bovenhands over het net, waarbij ze de bal boven hun hoofd moeten spelen. 
 • Ze schuiven op naar de volgende lijn, spelen weer bovenhands en verplaatsen zich al spelend langs het net. 
 • Daarna volgende twee, enz
 • Daarna maken ze twee rijtjes in het midden van het net, spelen bovenhands en maken daarna in het midden een bloksprong, sluiten weer achteraan aan, enz
 • Daarna bovenhands en een bloksprong op de buiten
Advertentie