Volleybaloefeningen voor de techniek bovenhands / set-up / spelverdelen

Advertentie
 • 2 tegen 2, aan elke kant wordt gepasst, een setup gegeven en vervolgens een aanval achter de 3 meter lijn. 
 • Er wordt gespeeld op het hele veld. 
 • De bal wordt ingebracht middels een bovenhandse rustige service vanuit het veld (bal moet snel weer in het veld komen, dus daar gericht serveren op een verdediger daar waar de bal neerkomt).
drawing
 • Met tweetallen de bal overgooien, bovenhands en onderhands en ondertussen zijwaarts verplaatsen:
  • Elk tweetal minimaal 6x de bal overgooien en zijwaarts verplaatsen - 2 rondes.
  • Elk tweetal minimaal 6x de bal bovenhands spelen - 4 rondes.
  • Elk tweetal minimaal 6x de bal onderhands spelen - 4 rondes.
  • Elk tweetal minimaal 6x de bal met één arm spelen - 1 ronde.
 • Als alles gelopen is, opnieuw beginnen totdat het tijd is.
drawing
Advertentie
 • Organisatie:
  • Trainingsring op p4.
  • Spelers in rij op P1 en 1 speler op p4.
  • Tr met ballenbak op p5.
 • Uitvoering:
  • Tr gooit aan op P2.
  • Speler loopt in af p1 en speelt de bal op P4 door de hoepel.
  • Afvangen en in de bak leggen.
 • Variatie:
  • Tr aan overkant en passer op p5.
  • Nu na de pass een setup door de hoepel.
 • Doel: 
  • balgevoel ontwikkelen, bal kunnen controleren dicht bij je lichaam.
 • iedereen heeft een eigen bal, kan in combinatie met warming-up.


 • Laat de bal op de rechtervuist stuiteren.
 • Tot maximaal ooghoogte.
 • Arm is hierbij gestrekt en zo goed als horizontaal.
 • Blijf hierbij zoveel mogelijk op 1 plek staan.
 • Wissel later af met linkerhand stuiteren.
 • Doe nu hetzelfde terwijl je de gele lijnen volgt in een bepaald patroon.
 • De voorste persoon kiest hierbij de route (let op kop-staart botsingen!); wie wil deze rol op zich nemen? (vergt nog meer concentratie en verantwoordelijkheidsgevoel a la aanvoerdersrol)


 • Speel de bal met alleen je rechterhand boven je hoofd, tot maximaal 30cm hoger dan je hand.
 • Bovenarm is hierbij zo'n 45 graden omhoog gericht en onderarm weer 45 graden de andere kant op; hierdoor komt je hand weer boven je schouder uit.
 • De bal wordt vooral met pols en onderarm gespeeld; blijf zoveel mogelijk op 1 plek staan.
 • Wissel later af met linkerhand.
 • Daarna ook in patroon.


 • Speel de bal in een vaste routine voor jezelf, bijvoorbeeld:
 • Vierkantje:
  • Onderhands R, bovenhands R, bovenhands L, onderhands L, onderhands R, ...etc. (wissel later af rechtsom)
 • Kruislings:
  • Onderhands R, bovenhands L, bovenhands R, onderhands L, onderhands R, ...etc.


 • Met viertallen (bij voorkeur) met ieder een eigen bal.
 • Ga in een vierkant staan; echt allemaal even ver uit elkaar.
 • Gooi de bal naar de volgende persoon en vang aansluitend de bal die naar jou gegooid wordt.
 • Eerst onderhands laten gooi en ook onderhands vangen; daarna bovenhands gooien en bovenhands vangen.
 • Daarna uitbreiden door 1 bal door te spelen.


 • Kies allemaal een eigen plekje tegenover de muur.
 • Ga ervoor in kleermakerszit zitten, met de voeten tegen de muur.
 • Speel continu bovenhands tegen de muur. (bal net boven ooghoogte)
 • Let hierbij op de beweging vanuit de pols en een klein beetje met de onderarm.
 • De bal stuitert op deze manier maar telkens zo'n 10cm.
 • Eventueel uitbreiden door tijdens het spelen langzaam te gaan staan, 10 seconden staand doorspelen en vervolgens weer al spelend te gaan zitten.
 • Laat ze daarna een route lopen langs de muur: kort stuiterend (10cm) bovenhands spelen (rechtsaf).
 • Aan het einde afstand van de muur nemen tot 2 meter en bovenhands blijven spelen terwijl je linksaf loopt tot het begin dichtbij de muur stuiterend spelen.
 • Iedereen achter elkaar aan; als je de bal verliest, haal je hem op en zoek je weer een plekje in de rij.

Trainer gooit ballen aan

 1. Sv speelt set-up
 2. AanvaIlers aanval over het net. bal gaan halen. Aan andere kant van het net
 3. Bal in ballenkar plaatsen
  • Ook uitvoeren met set-up naar positie 2
  • Ook uitvoeren met afwisselend set-up naar positie 2 en positie 4
 4. Trainer gooit 6 ballen op verschillend plaatsen.
 5. Sv moet steeds terugkeren naar de home positie

set-up-oefening-6

 1. Bal van pos 6 naar pos 3 spelen.
 2. Inlopen, indraaien + set-up naar pos 4, nadien dekking uitvoeren.
 3. Idem maar set-up naar pos 2
 4. Idem maar op pos 6 eerst CT, dan bal naar voor spelen en nu na indraaien een gesprongen set-up spelen


set-up-oefening-3

Advertentie

Per twee spelverdelers drie ballen

 1. Eigen bal opgooien en terug opvangen.
  • Derde bal wordt steeds over en weer getoetst
 2. Idem maar als in sprong pas


set-up-oefening-2

Per spelverdeler één bal

 1. Eén bal toetsen. andere bal rollen
 2. Eén bal toetsen, andere bal botsen
 3. Eén bal toetsen. andere bal gooien
 4. Idem 1) en 2) maar met gesprongen set-up


set-up-oefening-1

Advertentie
 • Bovenhands in een slang doorspelen
  • Twee rijen met de gezichten naar elkaar.
  • Nr 1 speelt de bal recht over en sluit na het spelen aan het einde van de slang aan.
  • Nr 2 speelt de bal schuin over en sluit na het spelen ook aan het einde van de slang aan enzovoort 
 • Zo lang mogelijk volhouden (veld rond!)?? 
drawing
Advertentie