Volleybaloefeningen voor de techniek bovenhands / set-up / spelverdelen

Advertentie
 • Oefening bh. 
 • Overspelen. 1 of 2x voor jezelf, dan omdraaien en achterover spelen. 
 • Dicht bij elkaar staan. 
 • Gaat om beheersing
 • 2-2 
 • Speel alles in 3-en
  • vang gooi OH (pass)
   • gestrekte armen
  • vang gooi BH (setup)
   • hou de bal BOVEN je hoofd
   • wijs de bal na met gestrekte armen
  • BH over het net
   • strek alle gewrichten
 • Over het net gespeeld of gegooid:
  • wissel van plek
  • draai om elkaar heen, terug naar je eigen plek
  • tik allebei een pion aan (bij de net palen)
  • op grond liggen , de ander eroverheen
 • Eerst samenwerken (op welk veld gaat het eerst 7x achter elkaar goed)
 • dan tegen elkaar (wie heeft het eerst 5 punten -  of 5 minuten) 


Advertentie
 • beetje selecteren door de wat betere op veld 1 te zetten oplopend naar veld 6
 • steeds eerst samenwerken: wie heeft het eerst 7x achter elkaar (doe dit 2x)
 • dan tegen elkaar
 1. begin met vang-gooi beweging en dan 2x bovenhands, over het 
 2. dan vang-gooi beweging, 3x bh, over het, achterlijn aantikken
 3. 1-1-move-up-move-down


 • nu move up-move down 
 • veld 1 = winnaar, veld 6 = verliezer
 • dus winnaar ruilt met verliezer op lager veld, verliezer ruilt met winnaar op hoger veld 
 • wie heeft het eerst 3 punten
 • zonder serveren (be4ginnen met vang-gooi beweging)
 • op veld 5 en 6: vang-gooi beweging, 3x bovenhands
 • op veld 3 en 4: vang-gooi beweging, 3x bovenhands, achterlijn aantikken
 • op veld 1 en 2: serveren (of vang gooi beweging als het noet loopt), 1x toetsen, 1 of 2x bovenhands

2ballen, 3 spelers bij het net 1,2,3

na 20 ballen voor SV 1 positie doordraaien

 • s1 loopt naar midden veld
 • gooit/speelt de bal naar s2 (SV)
 • SV geeft setup naar linksvoor
  • dit kan ook vangen gooien zijn
 • S1 vangt setup op linksvoor
 • s3 loopt inmiddels terug naar  midmid
 • en gooit de bal aan op SV deze geeft setup (evt vangen gooien) op rechtsvoor
 • S3 loopt naar rechtsvoor en vangt bal
 • Let op: verplaatsingen van s1 en s3 allemaal met gezicht naar het net
 • als de oefening  gaat lopen kun je steeds meer technieken gaan gebruiken. BH ipv aangooien etc
 • maak een aantal velden. bv 6 halve velden
  • men speelt 1-1
 •  laat iedereen eenzelfde wedstrijd doen
  • bv 1-1 vanggooi + bh
  • wie heeft het eerst 2 punten
 • ene buitenste veld is veld 1, andere buitenste veld is veld 6
 • de winnaars schuiven 1 veld op richting veld 6
 • de verliezers schuiven 1 veld op richting veld 1
 • winnaar op 6 blijft staan
 • verliezer op 1 blijft staan

op deze manier kunje dus prima differentieren:

 • op veld 5 en 6 verzin je moeilijker varianten:
  • vanggooi beweging met 3x BH of
  • OH + BH
  • Na spelen van bal beweeg over achterlijn en terug.

vlinderen-1

 • rijtje spelers bij de trainer
 • voorste duwt bal in henaden trainer 
 • speler gaat in rij links of rechts staan
 • spelers kunnen BH en/of OH spelenn
 • gaat om SPELEN en DIRECT actie

Als de oefening goed loopt:

 • dan kan de ontvanger bij het net de bal nog bh langs het net spelen
 • ook weer achter eigen bal aanlopen
 • ontvanger vangt bal en sluit aan in rij bij trainer
Advertentie
 • Oefening bh. 
 • Overspelen. 1 of 2x voor jezelf, dan omdraaien en achterover spelen. 
 • Dicht bij elkaar staan. 
 • Gaat om beheersing
 • 3-tallen
 • 1 bij het net
 • andere 2 aan 2 kanten achterin het veld
 • B gooit bal op A
 • B onder het net door
 • A speelt de bal ONDERHANDS naar C
 • C speelt de bal ONDERHANDS naar B
 • B vangt de bal
 • B gooit de bal naar C
 • B onder het net door
 • C over het net naar A

onderhands-bal-over-het-net-vanuit-achterveld

Advertentie

met deze oefening leren de spelers ''slim' te spelen. vlak over het net of juist achter in de hoeken 

uitleg is voor 6 spelers

 • rij 1 van 3 spelers met bal achter trainer
 • rij 2 van 2 spelers om aan te vallen op linksvoor
 • speler uit rij 1 duwt bal in handen trainer en speler loopt direct naar reserve positie sv
 • Trainer gooit bal op naar midvoor
 • SV vanaf midvoor de bal BH op rechts- of linksvoor spelen(als setup)
 • sv loopt direct na het spelen van de bal door naar rijtje aanvallers
 • op andere veld liggen 5 hoepels
  • 1 in alle hoeken van het veld en 1 in het midden vh veld
 • speler komt inlopen en probeert bal in hoepel te spelen
 • als dit lukt hebben SV EN SPELER een punt
 • eigen bal halen, in rijtje aangooiers gaan staan
 • in de hele oefening is het belangrijk om direct door te lopen na de speelactie
 • bh-in-hoepels-spelen-6
Advertentie