Volleybaloefeningen voor de techniek bovenhands / set-up / spelverdelen

Advertentie
 • In een driehoek staan één rechts bij het net ander links bij het net na de set up door lopen naar links daar de bal vangen en aan de trainer geven die gooi hem weer op .
 • Iedereen is bij deze oefening een set upper.
 • Diagonaal op positie 2 en 5 een rijtje speelsters.
 • Bal wordt BH overgespeeld. 
 • Vanuit positie 2  een middenblok en een buitenblok op 4 -
 • Op vier blijf je wachten op volgende speelster voor een 2 mans blok.
 • Daarna naar 5
 • Als je op 5 hebt gespeeld krijg je op positie 1 een bal aangegooid door trainer, Wordt verdedigd.
 • Daarna in rij bij 2
Advertentie
 • 2 groepen, veld in lengterichting in tweeen.
 • Kant A links 2 serveerders,
 • Kant B links 2 passers, 1 SV en 1 Aanvaller
 • Na serveren loopt serveerder veld in en kiest positie andere serveerder klaar volgende bal.
 • Pass naar SV set-up
 • Aanvaller maakt correcte aanloop en sprong en speelt bal BH naar serveerder. Daarna volgende bal.
 • Bij 5 keer correct - 5 keer tactische bal - taak serveerder op 3m lijn.
 • Bij 3 keer correct - 2 keer harde aanval rechtdoor.
 • Daarna doordraaien behalve SV.

 

 • Groepjes van 3 spelers. 
 • Twee achter mekaar, op vier meter de andere. 
 • De voorste van het tweetal werpt de bal op naar de speler voor zich, deze doet controletoets en toetst dan weer over naar de derde speler enz. 
 • Bal telkens nalopen.
 • Twee tallen.
 • Bal opgooien voor jezelf met een stuit en dan onder de bal komen dan bovenhands overspelen na de ander.
 •  tweetallen allemaal een bal 
 • 1 speelt bovenhands 
 • andere vangt de bal 
 • dit doen we met twee ballen.
Advertentie
 • We spelen 3 tegen 3 op een half veld, 
  • pass, 
  • set-up 
  • en aanval (gericht en niet hard), 
 • na het spelen van de bal draait iedereen een positie door. 
 • Als de bal op de grond komt, 
 • gewoon inbrengen door bovenhands te spelen, NIET serveren dus. 
 • Als er teveel spelers zijn, dan 1 in de wachtkamer om in te komen voor de pass.
drawing
 • De spelers gaan in een rijtje staan op positie 5 met bal, 
 • een set-upper op 2/3, 
 • een aanvaller op positie 4.
 • 1 speler blijft even buiten de roulatie en gaat in het midden op een stoel aan de andere kant van het veld zitten met 6 blaadjes (hierop nummer 1 tot 6).
 • De spelers gaan een aanval opbouwen, 
  • positie 5 gooit aan, 
  • positie 2/3 geeft een set-up 
  • en positie 4 speelt de bal erover.
 • De speler aan de andere kant van het net gaat wanneer de set-upper de bal speelt 1 van de 6 blaadjes met nummer omhoog houden.
 • De aanval moet hierop letten en de bal spelen op de plek die de speler op de stoel aangeeft.
Advertentie
 • 5 - 1 opstelling, 
  • 3 spelers aan de opslagkant 
  • en 5 spelers aan de verdedigende kant. 
 • Trainer (Libero) verdedigd op POS VI, 
 • Passeur staat op POS I en dan 3 aanvallers op POS II, III (mid) en IV. 
 • 3 verdedigers aan de andere kant en proberen de bal te verdedigen, we spelen de rally verder uit! 
 • Er mag geblokt worden.
Advertentie