Volleybaloefeningen voor de techniek pass / toetsen / onderhands

Advertentie
 • Er staat één passer in het veld op positie [6]. 
 • De trainer of een spelverdeler staat met de ballen aan het net op positie [3]. 
 • De bal wordt ingebracht d.m.v. een slag of prik en er wordt gevarieerd in kort/lang en hard/zacht. 
 • De passer houd de bal van de grond (prio 1) en verzorgt de pass naar [2/3] (prio 2) alwaar de bal wordt afgevangen door een medespeler.
 • Deze oefening kan in twee varianten worden gespeeld.
 • A. [geschikt voor grote teams] 
  • Na de pass rouleert er een nieuwe speler het veld in en de passer sluit achteraan in de rij. 
  • Hoog tempo! 
  • Hierbij kan het team in tweeën worden gedeeld zodat één team steeds de ballen raapt van het andere team.
 • B. [geschikt voor kleine teams] 
  • De passer blijft staan. 
  • Hij neemt na de pass snel zijn positie weer in en verwerkt een nieuwe bal (10 in totaal). 
  • De overige spelers verspreiden zich om de ballen te verzamelen. 
  • Na 10x passen gaat de passer af vangen en wordt en doorgedraaid. 
  • Hoog tempo!
 • Uitleg: 
  • 2 teams van 3 spelers
  • Per team 3 volleyballen (verschillende ballen waardoor je verschil aan kan geven, 2 'baby' en 1 'gewone' bal)
  • Het team moet in 3x de 'gewone 'bal over het net te spelen en ondertussen worden de 'baby's ' overgegooid.
  • Elke speler mag maar 1x de 'gewone' bal aanraken!
  • (als een speler de 'gewone' bal heeft gespeelt, krijgt deze een 'baby' aangegooid)
 • Uitgangsposities:
  • Mid-achter heeft geen bal. (deze passt de bal naar de spelverdeler)
  • Spelverdeler geeft een set-up op buiten.
  • 3e speler speelt de bal over het net. (in eerste instantie nog niet aanvallen, alleen als het goed gaat!)
drawing
Advertentie
 • Doel is om de bal in 3-en te spelen. Hierbij is de inzet iedere speler nodig.
 • Stel daarom 3 spelers op. 
 • Zij lossen een ingegooide bal (door de trainer) op, door in 3-en te spelen.
 • De 1e bal wordt naar de upper-plek gepassed. 
 • De 2e speler die de taak van upper uitvoert, rent dus alvast naar de upper-plek.
 • De 3e speler maakt zich dan alvast klaar voor de aanval.
 • In eerste instantie de bal aan 1 kant van het net houden, door de 3e bal niet daadwerkelijk te slaan, maar af te vangen.
 • Daarna schuiven 3 andere spelers in om hetzelfde te doen.
 • Aan de andere kant van het net, wordt hetzelfde geoefend met de andere helft van het team.
 • Na verloop van tijd, wanneer de bal geregeld in 3-en wordt gespeeld, wordt de bal daadwerkelijk naar de overkant gespeeld.
 • Het team aan de overkant speelt hierop in 3-en de bal weer terug. 
 • Enzovoort; zo lang mogelijk overspelen. 
 • Geen scorende punten maken, het gaat om het in 3-en spelen.
 • Organisatie: drietallen maken met 1 bal.
 • Uitvoering:
  • 2 spelers gaan tegenover elkaar staan op ca. 5m.
  • De derde speler is "spelverdeler" en gaat telkens rechts van de passer staan.
  • Speler 1 speelt Bh naar 2e speler en deze passt de bal naar rechts, waar de Sv staat.
  • Deze geeft speler 2 een setup, die wordt aangevallen op speler 1.
  • Ondertussen loopt Sv naar de rechterkant van speler 1 om daar de pass te ontvangen.
drawing
 • Bal aan het net, speler op de achterlijn.
 • Korte bal 3 meter.
 • Shuffle terug.
 • Lange bal 7 meter.
 • 6 korte ballen.
 • 5 lange ballen.
 • Laatste korte bal is pancake.
 • Belangrijk:
  • Eerst lopen (armen los en niet gestrekt), daarna strekken en passen.
  • Stilstaan bij pass maar wel door met de oefening.
 • Gooien (2 spelers tegelijk)
  • Vanuit links- en rechtsachter naar midden 3-meter bewegen en pass brengen; achtjes 7 ballen.
  • Vanuit links- en rechtsachter naar voren 3-meter bewegen en pass brengen; zelfde kant 7 ballen.
  • Vanuit links en rechts halverwege side-shuffle. in het midden passen; zelfde kant 7 ballen.
  • Blok aan het net en daarna pass op 3 meter lijn; zelfde kant 5 ballen.
  • Vanuit midmid naar links- en rechtsachter shuffle pass brengen; achtjes lopen 5 ballen.
 • Slaan (4 tegelijk):
  • Vanaf linkerkant (3-meter) 1ste bal vanuit middenaanval direct op speler; shuffle richting mid-achter met gelijk een dia aanval vanaf de buitenpositie.
  • Vanuit positie 5 directe middenaanval op speler; shuffle naar positie 6 bal aangegooid.
  • Vanuit positie 5 directe middenaanval op speler; shuffle naar positie 4 bal aangegooid.
  • Vanaf rechterkant (3-meter) 1ste bal vanuit middenaanval direct op speler; shuffle richting mid-achter met gelijk een dia aanval vanaf de buitenpositie.
 • Uitgebreid (3 tegelijk):
  • Vanaf rechts lange bal van buitenaanval; korte shuffle voor diagonaal aanval. (linker speler rechter speler om en om)
  • 3 passers met willekeurige ballen. (aanval, gooien, lange ballen, korte ballen)

Advertentie
 • Spelers maken drietallen. 
 • Per drietal twee spelers aan het net met een bal.
 • Speler A slaat de bal (bovenhands) aan voor een pass voor de achterlijn.
 • Direct daarna gooit B de bal kort aan op de driemeterlijn.
 • Speler C maakt een pancake en speelt de bal terug.
 • Na 10 keer draaien de spelers 1 plek door (A wordt C, B wordt A, C wordt B).


drawing
 • Deze oefening traint de splitstep.
 • Spelers staan in een rijtje achter de achterlijn. 
 • Trainer of speler staat bij het net. 
 • Een voor een lopen de spelers vanaf de achterlijn in. 
 • Als de trainer op de bal slaat, maakt de speler een splitstep. 
 • Daarna krijgt hij de bal op een willekeurige plek naast of voor hem aangegooid. 
 • Speler passt terug en haal zo nodig de bal. 
 • Daarna sluit de speler achteraan.
drawing
Advertentie
 • Organisatie:
  • 3 spelers op p2, p3 en p4.
  • 2 spelers op P5/p6 en p6/p1.
  • Overige spelers met bal op p6.
 • Uitvoering:
  • Bal BH naar p4 en bal nalopen, van p4 BH naar p5/p6, bal achterwaarts nalopen.
  • Van p5/p6 OH naar p3 en nalopen. enz. 
  • Op p2 afvangen en aansluiten op p6.
drawing
Advertentie