Volleybaloefeningen voor de techniek service / opslag

Advertentie
 • Met tweetallen over het net serveren vanaf (achter)lijn. 
  • Evt verdelen over 2 velden. 
  • Hoepels verdelen aan een kant van het net.
 • Kind met bal op serveerpositie, ander staat in een hoepel aan de andere kant.
 • Indien de bal gevangen kan worden zonder uit de hoepel te stappen, dan is de hoepel gewonnen.
 • Na elke servicebeurt van positie wisselen, totdat er geen hoepels meer zijn.
 • Welk team verzamelt de meeste hoepels?
drawing
 • Opslag-Receptie oefening 
 • Gerichte opslag naar positie 5-6
 • Set-up naar positie 4, gevolgd door aanval (straat) en dropbal.
 • Receptiespelers en setter verplaatsen naar dekking en verdedigen de bal hoog, centraal in de 3-meter zone.
 • Beste reserveballen voorzien om het tempo hoog te houden!
drawing
Advertentie

Receptiedrill: 

 • 2 ballen per 3 spelers. 
 • Speler A opslag, direct na opslag gooit de spelverdeler de tweede bal naar de opslaggever, 
 • Spelers B neemt receptie naar de spelverdeler. 
 • De spelverdeler is degene die achter de verloren ballen loopt, de opslaggever probeert op een goed tempo een mooi aantal ballen naar de receptiespeler te spelen.
 • Doorschuiven na, ofwel 1 minuut, ofwel 15 recepties, ofwel 5 +-recepties (met max. van bv 20)


Opbouwmogelijkheden:

 • opslag: 
  • werpen onderhands, 
  • werpen bovenhands, 
  • onderhandse opslag, 
  • floatopslag, 
  • aanvalsslag, 
  • opslag vanop plint
 • receptie: 
  • vangen-werpen,
  • verplicht onderhands, 
  • verplicht bovenhands, 
  • starten vanuit kniezit, 
  • starten 2m links van centrale positie, 
  • starten op 3m, 
  • starten op 8m...
 • Alle speelsters staan buiten het veld achter de achterlijn. 
 • Ze gooien de bal op eigen tempo / hoogte op en serveren over het net. 
 • Uitbreiden: Oefenen op gericht serveren. 
 • Leg 1 of 2 hoepels in het veld en laat de speelsters hiernaar toe serveren.
 • Je kunt oefenen met:
  • Bovenhandse serves
  • Onderhandse serves
  • Float serves
  • Sprong-serves
 • Per twee 3 meter uit elkaar (opslag oefenen), 
  • Dan verder uit elkaar gaan staan:  4 - 5  - 6 m
 • Onderhands gooien, lichaam stilKant a: opstelling
Kant b: iemand positie 6 -  positie 5 en positie 1

BEDOELING:
Kant a krijgt elke bal tegen en proberen uit deze situatie zelf te scoren

 • Eerste bal: opslag kant b
 • Tweede bal: freeball komende van kant b (kant b bouwt op en probeert "moeilijke" freeball over te spelen
 • Derde bal: aanval positie 6
 • Derde bal: aanval positie 1


 • Kant a mag de bal bij kant b niet in de 3m lijn plaatsen, alles achter de 3. 
 • Maar kant b mag eventueel wel aanvallen in de 3m lijn
 • Even kijken hoe vlot het gaat.  


Advertentie

Per 3 - geschrankt werken - 1 bal 

 • 1 persoon op 3 meter lijn met bal - opslag 
 • 1 persoon aan het net - bal afvangen
 • 1 persoon op 3 meter lijn zonder bal - receptie


BEDOELING:

 • 10 ballen per persoon opslagen - float
  • Eerste bal: opslag van 3 meter naar receptie op 3 meter
  • Tweede bal: opslag van 5 meter naar receptie op 5 meter 
  • Derde bal: opslag van achterlijn naar receptie op 5 meter 

Een team van serveerders en een team van passer

De passers werken als volgt:

 • 3 passers, 1 spelverdeler, 2 passers in de wachtkamer
 • Passers maken pass-opstelling en passen de de bal naar de 2/3 positie
 • Spelverdeler vangt bal af en rolt deze naar de serveerders
 • De passer gaat naar de 2/3 positie om de bal af te vangen
 • De afvanger probeert de bal 2x voor zichzelf op te spelen
 • De MA, neemt indien niet gepasst, de positie in van de passer (LA of RA), als de MA wel passt dan blijven RA/LA staan
 • De persoon in wachtkamer neemt de positie van de MA


De serveerders gooien de bal op, vangen deze met een hand en gooien/werpen deze er overheen (DUS NIET SERVEREN).

Na bepaalde tijd wisselen van functie en eventueel tweede ronde wel serveren.

Advertentie

KANT A: 

 1. Speler op positie 3
 2. Speler op positie 6 
 3. Positie 5 -> aanval op positie 4 
 4. Positie 1 -> aanval op positie 2


KANT B:

 • 2 of 3 opslagers positie 5 - rechtdoor
 • 2 of 3 opslagers positie 1 - rechtdoor
 • Mat positie 1 diagonaal 
 • Mat positie 5 diagonaal 
 • Mat positie 2 kort achter "blok" = altijd punt 
 • Mat positie 2 kort schuin achter "blok = altijd punt 
 • Mat positie 4 kort schuin achter "blok" = altijd punt 


Rustige opslag rechtdoor 

 • Opslag tussen positie 5 en 6 // opslag tussen 6/1
  • Na receptie verschuift Marie dichter naar positie 1 om me receptie te nemen 
 • Receptie - pas - aanval
  • Pas om de beurt 
 • Positie 5 en 1 vallen aan op positie 4 en positie 2 


BEDOELING:

 • Bal valt niet aan onze kant bij aanval = OPLOSSEN
 • Slechte pas = OPLOSSEN
 • Risico nemen mag
Advertentie