Volleybaloefeningen voor de techniek service / opslag

Advertentie
 • Groep verdelen in twee groepen van 5, veld verdelen in twee helften.'
 • aan elke kant een bank op de achterlijn met kegels op. (tegenovergestelde kanten) 
 • 3 spelers vertrekken op de achterlijn, 1 reserve, 1 service aan andere kant van het veld. 
 • Er wordt een opslag gegeven aan de drie spelers: receptie - pas - toets over net.
 • als de speler de bal heeft gespeeld lopen de spelers naar de kant waar de bank staat: receptie - pas - slaan naar de kegels
 • Welk team slaat de meeste kegels van de bank? 
drawing
 • 1 afvanger bij het net beide kanten
 • 2 passers beide kanten
 • 2 of 3 serveerders beide kanten
 • Per groep (serveerder- passer-afvanger) om de beurt serveren.
 • Pass naar SV/afvanger Bal naar ANDERE serverders.
Advertentie

service-pass-met-drie-meter-aanval-1

 • Serveerder slaat op de bal en serveert.
 • Vanaf de zij- en achterkant komen drie verdedigers snel het veld in, eentje passt naar de SV op de 2 positie.
 • Die geeft een drie-meter aanval voor één van de verdedigers die niet gepasst heeft..
 • Passers wisselen met de reserves.
 • Na x-keer wisselen van taak.
 • Optie:L de serveerder verdedigt de drie-meter bal.

Doel : gerichte serve - passing
Herhaling : 2x 5 serve : 5 rechtdoor - 5 dia
Uitvoering :
4 servers in elke hoek - 4 passers in elke hoek
2 targets ( setters)

- serie 1 : serve diagonaal
- serie 2 : serve rechtdoor

Als de ene kant rechtdoor serveert , dan serveert de andere kant diagonaal

doordraaien : servers worden passers, passers-servers, passers wisselen eveneens van positie

4-hoek-serve-receive-drill-2

 • Laat team opstellen individueel met bal met gezicht naar wand in midden van de zaal. 
 • Aantal minuten oefenen met bovenhands serveren. 
 • Let op strakke hand, uitstappen, rechte rug en opgooi van de bal. 
 • Eén speler aan net, ander op 7-meter lijn. 
 • Degene aan het net gooit kort een bal op de 3 meter lijn, vervolgens op 7 meter etc. 
 • Eerst bal vangen en gooien, gaat dit goed, mag je doorspelen. 
 • Belangrijk dat ze stilstaan tijdens pass en niet met armen zwaaien.
Advertentie

Enkele variaties op het bekende vlinderen.: 

 • Service-pass-afvangen op SU-positie, doorlopen achter de bal aan.
 • Aangezien iedereen achter zijn/haar bal aanloopt, heeft ieder steeds een wisselende taak.Indien gewenst kan uiteraard een speelster een vaste positie krijgen.
 • Variatie 1: 
  • De SU speelt een set-up naar positie 4, waar een aanvaller staat op een (geplaatste) aanval te spelen op de afvanger.
  • Het doordraaien wordt dan: Service -passer -upper - aanvaller - afvanger - service etc.
 • Variatie 2: 
  • de vaste SU speelt een bal naar een afvanger 'ergens' in het veld, die zich kenbaar maakt door 'hier' te roepen. 
  • De SU leert daardoor op geluid te reageren, de afvanger leert zijn positie kenbaar te maken.
 • Variatie 3: 
  • de vaste SU speelt de pass achterover naar positie 2, waar de afvanger na een aanvalsbeweging de bal afvangt en gaat serveren.
  • In het diagram staat variatie 1


vlinderen-variatie-1

 • Passing en gerichte service oefenen, doorloop oefening, iedereen loopt achter zijn bal aan, als je niet passt blijf je staan, eventueel oefening uitbreiden door op de 2/3 spelverdeler neer te zetten en deze een setup achterover te laten geven.
drawing
Advertentie

2 groepen van 3 spelers

 • 1 bank op positie 5 - op ongeveer 6 meter 
 • 1 stoel op positie 2 - ongeveer 3 meter lijn


Spelers slagen op naar de bank: op de bank op rechts naast de bank is 1 punt

 • Opslagen vanaf 3 meterlijn: 10 punten
 • Opslagen vanaf 5 à 6 meter lijn: 10 punten
 • Opslagen vanaf achterlijn: 10 punten 


Als er opgeslagen wordt links naast de bank, buiten naast het veld of buiten achter het veld; gaat de persoon die opgeslagen heeft op de stoel zitten
Anders speelsters moeten eerst de speelster van de stoel bevrijden 

Advertentie