facebook pixel

Volleybaloefeningen voor de techniek systeem

 • Bal wordt ingespeeld aan 6m lijn. 
 • Bal verdedigen naar passer die kiest waar ze speelt ! 
  • pos 4 of pos 3
 • 1 blokker die vertrekt op midden pos. die probeert te blokken 
  • pos 4 of pos 3
 • 20x spelen, dan wisselen

 • Dekking door passer + evt verdediger op pos 5 
 • Na bal ingeven, verdedigen adhv teken blokker
 • Hoepels (doelen) voor: 
  • Straat, dia ver & dia kort (net)

drawing Aanvallen Hoek / Midden MET blokker
 • trainer gooit de bal naar middenspeler
 • Deze passt naar SV
 • SV geeft setup
 • Aanvaller speelt bal SLIM over het net
  • dus vlak over het net
  • OF achter in het veld in de hoeken
 • Hoepel leggen en dwingen naar daar te spelen (in 1 hoek per keer). Nadien met verdediger in die hoek. Vangt eigen bal en legt bij trainer.
 • Aanvaller haal de bal en legt deze bij trainer (in de bak)
 • Iedereen draait steeds 1 plek door (loopt achter eigen bal aan
 • Steeds aanwijzingen geven
  • tactisch-spelen-5
 • De teams staan aan beide zijden van het net.
 • Uitleggen drie keer spelen --> pass/set-up, vang-gooi, pass/set-up over het net.                                               
 • Onderhands opslaan vanaf de achterlijn. Na drie opslagbeurten van één speler draait het team een plekje door.         
 • Ze hoeven niet meer uit het veld bij een 'foutje'. Bij elke bal die op de grond valt krijgt de tegenstander een punt.
Partijvorm

Het basisteam krijgt achtereenvolgens een;
 • Service, 
 • Aanval, 
 • Free ball, te verwerken. 
 • 2 uit 3 scoren is een punt en doordraaien, anders in dezelfde rotatie blijven staan.
 • 3-tallen
 • 1 bij het net
 • andere 2 aan 2 kanten achterin het veld
 • B gooit bal op A
 • B onder het net door
 • A speelt de bal ONDERHANDS naar C
 • C speelt de bal ONDERHANDS naar B
 • B vangt de bal
 • B gooit de bal naar C
 • B onder het net door
 • C over het net naar A

onderhands-bal-over-het-net-vanuit-achterveld-2

Aan de 'team-kant' staan 5 spelers: Sv., midden, libero, passer/loper en diagonaal. 
Aan de andere kant staan twee drietallen. Eén drietal gaat blokkeren en één drietal gaat serveren en verdedigen. 

De servicepass wordt verzorgd door de libero en passer/loper. Sv. komt vanaf positie 1 en heeft de keuze uit drie aanvallers; pos. 2, 3 en 4.
Na de service volgt een rallybal, waarbij de Sv. blijft staan.
Daarna opnieuw, maar nu begint de Sv. als voorspeler, waardoor de keuze pos. 1, 3 en 4 wordt.
Als de diagonaal voorspeler is, gaan alle blokkeerders 1 op 1 staan. Is de diagonaal achter, dan wordt er ondersteunend geblokkeerd op pos. 3.
Hierdoor moet ook de verdediging worden aangepast. Na 4 ballen wisselen de drietallen voor en achter.
Na verloop van tijd andere spelers aan de andere kant.
drawing Side-out/rallybal met afstemming blok/verdediging
2:4 systeem
 • Setter gaat naar midvoor
 • Indien de setter op rechtsvoor staat kan deze aangeven dat deze daar blijft (pos. 2,5)
2:4 systeem
 • Setter komt vanaf achterveld op rechtsvoor.
 1. Setter begint op 1, wordt beschermt door positie 2.       
  • Setter gaat naar 2,5. 
  • Pos. 2 kan aanvallen op 2 en dat geldt ook voor pos. 3 en 4
 2. Setter begint op 6, wordt beschermt door positie 5.  
  • Positie 5 gaat naar 6. 
  • Positie 4 gaat naar 5. 
  • Positie 2 kan wat achteruit, geldt ook voor andere setter op pos.
 3. Setter gaat naar 2.5. 
  • Setter begint op 5, wordt beschermt door positie 6. 
  • Positie 1 en positie 4 staan in achterveld. 
  • Positie 2 en 3 kunnen wat achteruit.
 4. Alle passen gaan naar 2,5. 
  • Setter komt uit het achterveld
  • En heeft telkens 3 aanvallers.
 • kant A: team opstelling, overige mensen aan andere kant. 
  • Service vanaf kant A
 • Team aan kant B moet 1e twee aanvallen prikken, 
 • 3e aanval mag pas geslagen worden, 
 • Prikken op plaatsen waar kritisch is in de verdediging
 • Twee matten aan overkant net, spelers staan aan de achterlijn met bal in de handen. 
 • Speler botst de bal, onderhandse controle, controle toets en toetsen naar de mat: mat raken is 1 punt.
  • onderhands, bovenhandse controle, onderhands overspelen
  • onderhands, bovenhandse controle, slagen 

Uitleg geven over met het spelen van een vaste spelverdeler/2 vaste spelverdelers.

 • Duidelijk uitleg geven wat betreft de beginstand, waar men wel mag staan en waar niet. 
 • vervolgens beginnen met een spelverdeler op positie 1-6-5 en een spelverdeler op 2-3-4
 • Spel spelen met 3 tegen 6
 • 6 tal speelt een hele circulatie met 2  vaste spelverdelers.
 • Let op: Telkens wisselen van spelverdeler.Partijvorm, waarbij de teams om en om serveren, ongeacht wie het punt scoort.
Het team dat op de service scoort, ontvangt echter een rallybal.
Zolang dit team de rallybal scoort, blijven zij rallyballen ontvangen en moet de tegenpartij verdedigen.
In theorie, zou de set dus met 24 rallyballen op rij afgelopen kunnen zijn. 

defense-zone-4-5-1

 • Doel :
 • defense zone 4-5 volgens verdedigingssysteem :
 • blok open-toe
 • Uitvoering :
 • A = aanvaller | 
 • S = setter | 
 • P = passer | 
 • B = blokker | 
 • MB = middenblok | 
 • V = verdediger | 
 • X = speler

- X serve --> A/P --> pass --> S ( penetratie pos 1)
- S set-up --> A pos 4
- A --> aanval zone 4-5
- V/L --> defense in zone X

 • uitbreiding :
 • MB bij plaatsen
 • deze geeft na verdediging set-up voor pipe --> door X