Volleybaloefeningen voor de techniek verdediging / toetsen / onderhands / duiken

Advertentie

Behalve techniek is bij volleybal ook communicatie belangrijk. En beide aspecten gelden ook voor deze oefening. En adequaat reageren op situaties die anders verlopen dan normaal. Bij een dergelijke oefening zie je heel goed hoe verschillend spelers en in dit geval speelsters zijn.

service-en-verdediging-5

Drie spelers stellen zich op om te gaan passen (de nummers 3, 4 en 5). Speler 2 staat klaar aan de zijkant van dezelfde speelhelft. De andere spelers staan klaar met bal om te serveren aan de andere kant.


 • Speler 1 serveert de bal (en loopt daarna gelijk naar de plek waar speler 2 al staat)
 • Een speler passt de bal. Een andere speler geeft een setup. En de derde speler speelt de bal over het net. Alle drie de spelers moeten de bal spelen, of een pass, of een setup, of een aanval.
 • Als de bal over het net is, draaien de spelers door: 2 gaat het veld in (waar 3 eerst stond) 3 gaat naar mid-achter, 4 gaat naar de plek van 5 en 5 gaat de serveer plaats van de andere helft.
 • Dan kan de volgende speler serveren, op de tekening is dat speler 8. Enz.

Nodig:

 • 4 ballen
 • 7-8 spelers
 • De aanval komt van rechts
 • De midden en diagonaal blokken, de buitenaanvaller komt naar het midden, de upper komt naar voren 
 • De trainer slaat op de bal, we gaan naar onze positie en verdedigen de bal van de trainer.
 • Uit te breiden middels het afmaken van de aanval. Denk daarbij aan tactische geslagen of geprikte ballen. (centraal, positie 1, positie 5)

verdedigen-in-goede-opstelling-2


Advertentie
 • 1 veldhelft; 2 of 3 spelers vormen muurtje in het midden op 7 meter; 
  • 4 personen gaan verdedigen; 
  • overigen zorgen voor ballen.
 • Startpositie van de verdedigers is mid achterlijn (1 persoon)
 •  Trainer gooit vanaf positie 3 (midden voor bij net) bal in het veld. 1e verdediger duikt bal op / passed naar 2/3
 • Direct daarna volgende bal gegooid voor volgede verdediger
 • Hoog tempo; spelers moeten minimaal proberen bal aan te raken, beter is verdedigen & passen naar 2/3
 • Op alle posities in het veld staan spelers
 • De trainer staat op positie 4 aan de overkant (indien nodig op een verhoging)
 • Als de trainer de bal opgooit, mogen de spelers verplaatsen: tweemansblok zetten op positie 2 en de anderen schuiven naar het verdedigingssysteem
 • Rally uitspelen, aanval opbouwen
  Evt. uitbreiding: hoepels of matten neerleggen in het andere veld om derde bal naartoe te spelen
 • Doordraaien als in de wedstrijd. Degene op positie 2 gaat de bal halen, de reserve draait in op positie 1
 • de trainer staat aan het net. 
 • 1 persoon in het veld. 
 • de trainer gooit moeilijke ballen 
 • de persoon in het veld moet ze de ballen 3 keer achter elkaar onderhands terug spelen. 
 • doet hij/zij dit niet ga je door tot het hem/haar is gelukt. 
 • de rest van de spelers staan om het veld heen om de ballen af te vangen en in terug te leggen in de kar.
 • De bal voor jezelf bovenhands spelen, 
 • gaat dit goed doe je alleen maar onderhands, 
 • en later om en om
Advertentie
 • 4 geeft setup op 1 en 1 speelt BH aan op 2. 2 verdedigd naar 3, 
 • 3 geeft setup op 2 en 2 speelt BH aan op 1, 
 • 1 verdedigt op 4 en het begint weer op nieuw. 


 • Nadat 3 en 4 5 setups hebben gegeven wordt er gewisseld, 
 • de uitdaging is dit te doen terwijl de bal in het spel blijft. 
 • Als dit goed gaat wordt er technisch aangevallen ipv BH gespeeld


pepperen-4-tal-2

 • 3 tallen,
  • 2 met bal aan het net,
  • 1 zonder bal achter achterlijn plat op buik.
 • Netspeler 1 geeft klap op bal, verdediger staat op en verdedigt aanval op circa 6 meter,
  • daarna korte bal op 3 meter door de netspeler 2.
 • Herhaling 2 series van 20 ballen (dus 10x aanval en 10x kort)
Advertentie

In tweetallen

 • 1 met bal op de achterlijn 
 • 1 zonder bal aan het net met gezicht naar het net
 • bloksprong maken aan het net (let op rechte landing)
 • na landing, omdraaien en korte bal op 6m lijn verdedigen
Advertentie