Volleybaloefeningen voor de techniek verdediging / toetsen / onderhands / duiken

Advertentie
 • 2 tallen,
  • 1 met bal aan het net, 
  • 1 zonder bal achter achterlijn plat op buik.
 • Aanvaller geeft klap op bal, verdediger verdedigd op 7meterlijn,
  • daarna korte bal op 3meterlijn.

pasen -> vangen

door het hele veld

gelukt = punt

daarna nieuwe 3

wie heeft de meeste punten?

Advertentie

Trainer staat in de hoek van het veld met rij kinderen achter zich. De kinderen hebben allemaal een bal in de hand. Speler geeft bal aan jou en jij stuit de bal in het veld en speler probeert de bal voor de 2de stuit te spelen naar de spelverdeler. Ook hier kun je per speler dit makkelijk of moeilijker maken.

 • De spelers staan naast elkaar op de achterlijn
 • Vanuit de verdedigingshouding wordt één stap naar voren gezet,
  • en wordt het bovenlichaam zo laag mogelijk naar voren bewogen. 
  • Het vooruitgestoken been moet gebogen worden zodat het lichaam laag blijft. 
  • Ondertussen blijven de armen gestrekt naar voren wijzen. 
  • Als het achterwerk van de speler voorbij de voorste voet komt, zal de speler voorover vallen en worden de armen naast elkaar op de grond geplaatst om de val op te vangen. 
 • Terwijl de handen op de vloer staan moet de rug hol getrokken worden en beweegt het lichaam nog iets verder naar voren. 
 • De bedoeling is dat de buik het eerst de grond raakt.
 • Hierna gaat de speler weer staan op de plaats waar hij geland is, en herhaalt de oefening, totdat het net bereikt is. 
 • Meestal lukt dit wel in 2 of 3 duiken.

Het team opdelen in twee groepen. Aan beide kanten staat een trainer/aangooier. 3 à 4 staan te verdedigen. Zodra de bal op de grond valt, mogen de andere speelsters. 

2 tallen met 1 bal.
Let op

 1. glijden op de buik.
 2. naar de bal blijven kijken
 3. laag zitten

Oefening

 • speler 1 staat op achterlijn en speler 2 ligt op de grond ervoor met een gestrekte arm vooruit en hand plat op de zijlijn.
 • speler 1 laat bal op de hand vallen en dan stuitert de bal omhoog.
  • Zo niet dan ligt de hand niet goed plat op de grond


 • Idem alleen nu speler 2 begint 1 meter van de achterlijn
 • speler 1 laat bal van hoog rustig vallen
 • speler 2 in hurkzit en glijd naar de lijn toe en moet zo timen dat bal op de hand val

 • Idem, echter nu van 2 meter aan komen rennen.
  • Blijf laag dan is het niet eng!

Steeds na 5 keer wisselen

Advertentie
 • leg de mat neer
 • rijtje spelers ver van de mat
 • spelers lopen op de mat af en duiken op de buik op de mat
 • hoog tempo, maar let op veiligheid, dat ze niet op elkaar duiken

nu met bal

 • trainer staat naast de mat
 • rijtje spelers met bal bij de trainer
 • speler drukt bal in handen trainer en sluit aan bij de andere rij voor de mat
 • speler uit andere rijtje loopt op mat af 
 • trainer gooit de bal op
 • speler duikt en vangt de bal
 • pakt eigen bal en sluit aan bij rijtje trainer

nu met onderhands spelen

 • trainer1 staat naast de mat
 • 1 rij spelers voor de mat
 • 1 speler achter de mat om bal op te vangen
 • 1 rij rij spelers met bal bij de trainer1
 • speler drukt bal in handen trainer1 en sluit aan bij de andere rij voor de mat
 • speler uit andere rijtje loopt op mat af 
 • trainer1 gooit de bal op
 • speler duikt en speelt de bal de bal naar trainer2
 • trainer2 geeft bal aan speler
 • speler sluit aan met bal bij trainer1

2 groepen en de spelers hebben allemaal 1 bal. Trainer gaat in een hoek van het veld staan en krijgt de bal van de speler achter zich. Trainer stuit bal in het veld en speler gaat de bal vangen. Speler loopt buiten het veld om en sluit achteraan in de rij. Zo denk je om veiligheid en kun je op hoog tempo door. Deze oefening is ook mooi aan te passen aan diegene die makkelijker of moeilijker vangt.

Idem alleen nu proberen ze te toetsen en zelf te vangen. Dus na stuit toetsen

Team opstelling en leg het accent op het door draaien na elke bal. Kijk naar de tegenstander en weet waar je heen loopt dan kun je dromen!! Serveren, vangen en over het net gooien. Laat ze ook in de gaten gooien en niet in de handen van de tegenstander. Dus kijken en bewegen!!

Advertentie

  accent op plank en vanuit de knieën, dus armen blijven stil en komen niet boven de schouders uit!

2 tallen met 1 bal en op de zijlijn staan. Speler 1 verplaatst al toetsend naar de andere zijlijn. Daar rol je de bal terug naar speler 2. 

Trainers gooien de bal aan over het net en speler toetst de bal voor zichzelf op. Vang de bal en breng de bal bij de trainer en sluit dan achterin de rij aan.

Gaat dit goed dan probeer je 2x te toetsen, bal vangen en via bh gooi beweging bal over het net. Dan duik je onder het net door en pak je de bal en die breng je bij de trainer.

Advertentie