Volleybaloefeningen voor de techniek warming-up

Advertentie

Het team wordt in 2 (of meer) gelijke groepen verdeeld.
De groepen nemen het tegen elkaar op tijdens verschillende opdrachten:

 1. voorwaarts lopen naar de kegel, kegel tikken,voorwaarts teruglopen 
 2. voorwaarts lopen naar de kegel, kegel tikken, achterwaarts teruglopen
 3. voorwaarts lopen naar de kegel, kegel tikken, teruglopen, speler 2 meenemen naar kegel, speler 1 blijft achter en speler gaat speler 3 halen ...
 4. met bal voorwaarts lopen naar de kegel, bal op de kegel leggen en voorwaarts teruglopen, 2de speler loopt voorwaarts naar de kegel, neemt de bal en loopt voorwaarts terug en geeft de bal door.
 5. bal doorgeven al zittend boven het hoofd
 6. bal doorgeven door de benen
 7. bal doorgeven links/rechts
 8. aan de overkant geraken door hoepels te verleggen
 9. De 2 groepen vormen nu 1 grote groep
 10. mat aan de overkant krijgen al zittend boven het hoofd
 11. grote bal aan de overkant krijgen zonder de grond te raken
 • Speedladder ligt vanaf de achterlijn richting het net, in het midden van het veld.
 • Spelers elke ronde met een ander bewegingspatroon voor het voetenwerk door de speedladder richting het net verplaatsen, daarna op positie 3 een blokkering, verplaatsen naar positie 2 of 4 (om en om laten doen) en daar weer een blokkering. 
 • Daarna een ronde lopen rond het plein tot wanneer ze weer aan de ladder zijn.


ladderoefeningen:

 1. 1 voet per vak
 2. 2 voeten per vak
 3. links in, rechts uit
 4. 2 naar voor, 1 naar achter
 5. open toe springen
Advertentie
 • blauw: 
  • onderarms naar elkaar overspelen over het net heen. 
  • duur: 2 minuten
  • 5x opdrukken, 15 sit-ups. 
 • wit: 
  • onderarms onder  het net doorspelen. 
  • duur 2 minuten
  • 8 opdrukken 20 sit ups
 • Rood: 
  • allebei op 7 meter lijn staan. bal onderarms naar 3 meter lijn voor jezelf spelen, bovenhands over het net op de 7 meter. 
  • duur 2 minuten.
  • 5x opdrukken 15 sit ups


drawing
 • blauw: 
  • onderarms naar elkaar overspelen over het net heen. duur: 2 minuten
  • 5x opdrukken, 15 sit-ups. 
 • wit: 
  • onderarms onder  het net doorspelen. duur 2 minuten
  • 8 opdrukken 20 sit ups
 • Rood: 
  • allebei op 7 meter lijn staan. bal onderarms naar 3 meter lijn voor jezelf spelen, bovenhands over het net op de 7 meter. 2 minuten.
  • 5x opdrukken 15 sit ups
 • groen: 
  • speler met bal aan het net. slaat op verdediger, die passt bal terug, geeft vervolgens een tikbal op verdediger. 
  • na 10 x wisselen.


warming-up-icm-volleybaltechniek-2

 • Groep opdelen in 2 groepen, 
 • elke groep krijgt een klein matje en de tegenstanders moeten proberen het matje te raken met een bal. 
 • Als ze het matje raken hebben ze een punt. 
 • als het matje valt krijgt de tegenstander een punt. 
 • 30 sec jumping jackes
 • 30 sec sit ups
 • 30se squats
 • 30 sec opdrukken en draaien arm omhoog
 • 30 sec high knee running in place
 • 30 sec lunges
 • 30 sec plank
Advertentie

Lijnenloop om het veld. 

Spelers staan verdeeld aan de lange zijlijn van het veld en starten met een rustige looppas rond het veld. Na 3 ronden rustig inlopen krijgen ze steeds een opdracht. Ze voeren de opdracht uit aan de korte kanten van het veld en lopen aan de lange zijlijn in een rustig tempo.

 1. aansluitpas, zijwaarts
 2. kruispas
 3. knieheffen 
 4. Hakken - billen
 5. rechterarm voorwaarts draaien
 6. linkerarm voorwaarts draaien
 7. rechterarm achterwaarts
 8. linkerarm achterwaarts
 9. zijwaarts shuffle
 10. aanvalspassen en smashbeweging


Enkels, knieen, heupen, schouders, nek, polsen losdraaien

Buikspieroefeningen: 1 minuut per onderdeel

 • sit-ups, snel omhoog, even vasthouden en dan langzaam terug
 • rechterelleboog omhoog, naar linkerknie en andersom in heel rustig tempo
 • met bal van links naar rechts
 • met bal van voeten naar hoofd
 • planken op handen, bal onder je van links naar rechts
 • mountainclimbers
 • hip cross over
 • scorpion


Ingooien op 2 velden met 4-5 spelers per veld

!  Symmetrisch gooien met beide handen, gooi in handen van de speler en sta eerst stil en dan pas gooien

 • gooi vanuit de nek hoge bal 
 • gooi vanuit de nek strakke bal 
 • gooi met stoot vanaf borst hoge bal
 • gooi met stoot vanaf borst strakke bal
 • gooi met rechts
 • gooi met links
 • gooi met stuit
 • Bovenhands spelen
 • onderhands spelen
 • ene kant bovenhands, andere kant onderhands
 • Vrij spelen naar elkaar
 • Op de kasten staan de 2 gooiers en op de grond lopen de aangevers.
 • De gooiers en aangevers proberen bij de tegenpartij de pylonen om te gooien of aangevers af te gooien.


Regels: 

 • Je mag je pylonen niet verdedigen, eventueel met krijt een cirkel maken waarbinnen de leerlingen niet mogen komen
 • Als gooier en aangever kun je er voor kiezen om op een aangever te mikken of op de pylonen
 • De aangever mag niet afweren maar als hij de bal vangt is de aangooier af en moet er een nieuwe aangooier komen
 • Ben je als aangever afgegooid dan ga je op de wachtbank zitten, gaat er een pylon bij de tegenpartij om dan mogen alle wachters er weer in.
 • Gooiers kunnen niet afgegooid worden.
 • Zijn de pylonen bij de tegenpartij om dan heb je gewonnen of wanneer alle aangevers van de tegenpartij af zijn.

trefbal-met-volleybalnet-1

Advertentie
 • Verdeel de groep in twee teams.
 • Van beide teams gaan er 2 kinderen op de matjes staan die bij hun team horen.
 • Ook gaan er 2 kinderen per team voor de kast staan, dit zijn de keepers.
 • De kinderen die overblijven, gaan naar het gooivak toe (zie tekening).
 • Als de ballen in het spel komen dan is het de bedoeling dat de kinderen uit het gooivak de ballen tegen de kast aangooien.


keeperstrefbal

Advertentie