Volleybaloefeningen voor de techniek warming-up

Advertentie
2 teams proberen elkaar af te gooien. Net is op tennis hoogte. Als je af bent ga je ballen rapen voor je team genoten. Als de bal gevangen wordt mag er een team genoot terug. Wanneer je toetst en vangt mag iedereen terug en is de gooier af. Wie heeft het eerste het veld van de tegenstander leeg. Afweren is af je moet ontwijken. Je moet lager dan de schouders raken.
 1. Ga plat op de grond op je rug liggen, met je armen uitgestrekt naar de zijkanten.
 2. Trek je voeten op tot je benen gebogen zijn in een hoek van ongeveer 90 graden. Laat de hakken van je voeten op de grond rusten.
 3. Breng je knieën naar de grond aan de rechterkant van je lichaam. Houd daarbij je voeten, torso, schouders en armen in contact met de grond.
 4. Breng vervolgens je knieën naar de grond aan de linkerkant van je lichaam.
 5. Herhaal deze bewegingen een aantal keer.

movement-prep-hip-crossover

Advertentie
 • 2 of 3 rijen
 • trainer rolt de hoepel
 • speler loopt naast hoepel en tikt met LINKER been DOOR de hoepel de grond aan
 • het is de bedoeling dat de hoepel doorrolt
 • als het goed gaat kan dit dus meerdere keren per rol

varianten

 1. zelfde met rechterbeen
 2. met zijn 2-en lopen naast de hoepel
  • hoepel dus in het midden
  • en dan handen klappen IN de hoepel (RL - RL)
 3. met zijn 2-en lopen naast de hoepel
  • bal ONDERHANDS doorgeven door de hoepel
   • laag zitten dus
 4. met zijn 2-en lopen naast de hoepel
  • de een geeft de bal ONDERHANDS door de hoepel
  • de ander geeft de bal door BOVEN de hoepel langs
  • volgende run omdraaien


Starten met de Rechtervoet (leidvoet) plaats hem eerst in het eerste vaken plaats vervolgens de Linkervoet erbij, dan plaatsen we deRechtervoet terug uit de ladder en plaatsen de Linkervoet erbij. Stapdan Rechts in het volgende vak…Aanhouden van het ritme en zo snelals mogelijk uitvoeren. Ook uitvoeren in de andere richting (startend metde Linkervoet)

Starten naast de ladder, Rechtervoet in het vak plaatsen en Linkervoetbijzetten. dan de Rechtervoet naast de ladder plaatsen en, de Linkervoetin het volgende vak plaatsen. De rechtervoet bijplaatsen in het van en deLinkervoet uit naast de ladder plaatsen. Tel mee bvb 1-2-3 / 1-2-3…


Start frontaal voor de ladder plaats de Linkervoet eerst in het vak enplaats de rechtervoet bij. Plaats dan de Linkervoet uit de ladder naast descheiding vervolgens de Rechtervoet uit de ladder naast de scheiding.Plaats nu de Linkervoet terug in het volgende vak… Ook uitvoeren metstart van de Rechtervoet

touwladders-shufflestouwladders-shufflestouwladders-shuffles


 • trainer kiest 4 (of 5) lijnen en nummer ze 1, 2, 3, 4 etc
 • iedereen op buitenste lijn gaan staan
 • trainer roept een lijn nummer en iedereen rent erheen
 • aantal keer doen
 • op een gegeven moment met laatste die lijn haalt valt af
 • tot er een winnaar is
  • nadeel hiervan is, is dat de mindere lopers niet beter worden, want die vallen als eerste af
 • Allemaal  staan met een bal
 • bal opgooien en dan steeds 10x:
  1. vangen met rechter knie op de grond
  2. vangen met linkerknie op de grond
  3. beide knieen op de grond
  4. zitten op de billen en dan vangen
  5. op de rug liggen en dan vangen
Advertentie

dribbelen met de bal.

 • Lopend dribbelen door de zaal
 • Op de plaats met linkerbeen voor= rechts dribbelen
 • Op de plaats met rechterbeen voor= links dribbelen
 • Afwisselen met linkerhand of rechterhand dribbelen
 • Dribbelend gaan zitten en weer staan.

dribbelen en slaan op de bal.

 • Sla op de bal
 • Laat hem 1x stuiteren
 • Sla op de bal etc
 • Idem maar nu om en om met rechts en links slaan

Rondjes lopen om warm te worden. Geschikt voor begin van de training

Advertentie
 • In het begin is er één tikker.
 • De tikker probeert rennend zo veel mogelijk kinderen te tikken.
 • Zodra iemand is getikt wordt hij een krab.
 • De krab dient zich op handen en voeten te bewegen met de buik omhoog.
 • Zodra een krab een loper heeft getikt, is de krab weer vrij om te gaan.
 • Na verloop van tijd wordt er een ander persoon aangewezen als tikker.
Advertentie