Dode vis

  • 2 teams, elk team heeft zijn eigen veld
  • tegenover elkaar met net er tussen.
  • de spelers gaan tegen elkaar serveren
  • als een speler een bal fout serveert (in het net, uit, enz.) moet hij aan de kant van het andere team gaan liggen
  • speler mag weer terug als een teamgenootje een bal op hem serveert
  • als een heel team op de grond ligt, heeft het andere team gewonnen

Geschikt voor de volgende technieken, sub-technieken

Service
algemeen
0
0

Benodigde materialen

Niet van toepassing

Geschikt voor volgende kern:

kern 2 (accent in de praktijk trainen)

Geschikt voor volgende teams:

CMV 2