Warming-up

  • 2 tallen,
    • 1 met bal aan het net, 
    • 1 zonder bal achter achterlijn plat op buik.
  • Aanvaller geeft klap op bal, verdediger verdedigd op 7meterlijn,
    • daarna korte bal op 3meterlijn.

Geschikt voor de volgende technieken, sub-technieken

Verdediging
bal op het lichaam
bal voor het lichaam
Warming-up
Met bal
4
12

Benodigde materialen

Niet van toepassing

Geschikt voor volgende kern:

Niet van toepassing

Geschikt voor volgende teams:

C
B
A
Senioren