facebook pixel

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Yoursportplanner biedt deze internetsite, www.yoursportplanner.com (de "Site") en aanverwante diensten aan, onder voorbehoud van uw naleving van de bepalingen en voorwaarden van het gebruik zoals hieronder uiteengezet. 

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze site gebruikt. 

Door het gebruik van deze site, heeft u ingestemd met de Algemene Voorwaarden van Yoursportplanner inzake Yoursportplanner.com. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u deze site niet gebruiken.Yoursportplanner kan wijzigingen aanbrengen en deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment bijwerken. Controleer geregeld de Algemene Voorwaarden gepost op ww.Yoursportplanner.com, want uw voortdurende gebruik van de site betekent dat u akkoord gaat met deze veranderingen en updates.

1. Privacy:

Registratiegegevens en bepaalde andere informatie die u aan of via de site aanbiedt, zijn onderworpen aan ons privacybeleid. Voor meer informatie zie ons privacybeleid.

2. Disclaimer Ten aanzien van Medisch Advies:

Elke specifieke test, product of procedure die op de site kunnen worden genoemd zijn voor informatieve doeleinden en worden niet door Yoursportplanner aangeraden of onderschreven.  Het gebruik van de informatie die door Yoursportplanner, de sponsors en adverteerders, of andere bezoekers van de site op de site is geplaatst is geheel op eigen risico. Yoursportplanner aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud van ieder materiaal op de site noch voor schade of letsel aan personen of zaken die voortvloeien uit het gebruik van een product, informatie, idee, of instructie afkomstig van de website. Yoursportplanner behoudt zich het recht voor om ieder aspect of kenmerk van de site op elk moment wijzigen of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

3. Het gebruik van Content en Copyright:

Alle teksten, afbeeldingen en multimedia-inhoud beschikbaar vanaf het ingangspunt URL: http://www.yoursportplanner.com en pagina's binnen dat domein (de "Site"), en alle bijbehorende code (inclusief maar niet beperkt tot HTML en andere scripts) op deze site zijn eigendom van Yoursportplanner en / of haar dochterondernemingen. Al het materiaal op deze site, waaronder (maar niet beperkt tot) foto's, illustraties, audioclips en videoclips, wordt beschermd door copyrights die eigendom zijn of worden beheerd door Yoursportplanner of door andere partijen die hun materiaal in licentie hebben gegeven aan Yoursportplanner (of gepost op de Site op grond van een gebruikersovereenkomst met Yoursportplanner). Materiaal van de site mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, verzonden of gedistribueerd op welke manier dan ook. Wijziging van de materialen, of het gebruik van het materiaal voor ieder ander doel is een schending van het auteursrecht en andere eigendomsrechten. Het gebruik van dergelijk materiaal op een andere website of computeromgeving is verboden.

 

"Www.Yoursportplanner.com", "Yoursportplanner" en het “YSP”-logo zijn handelsmerken en dienstmerken van Yoursportplanner. Alle andere handelsmerken, dienstmerken en logo's op deze site zijn de handelsmerken, dienstmerken of logo's van hun respectieve eigenaars.Yoursportplanner heeft alles in zijn macht gedaan om de juiste licenties en goedkeuringen veilig te stellen voor alle merk gebonden, intellectuele eigendommen die op deze site gemaakt. U kunt Yoursportplanner op de hoogte stellen van vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten door Yoursportplanner te contacteren op het onderstaande adres:Korte Vondelstraat 7
Alkmaar, Noord-Holland
1813AC Nederland

4. Veiligheid en aansprakelijkheid van gevolgschade:

Het gebruik van de yoursportplanner site en inhoud is op eigen risico. De informatie op deze site wordt aangeboden om de deelnemers op te leiden op het gebied van coaching, training, het spelen van verschillende sporten en deelname aan verschillende fysieke activiteiten. Geen fysieke activiteit moet worden uitgevoerd zonder eerst een arts te raadplegen. Bovendien doet Yoursportplanner geen uitspraken over de veiligheid of de geschiktheid van de informatie te vinden op de site, noch over de te behalen resultaten van het gebruik van de yoursportplanner-site of inhoud en kan derhalve niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane verlies, schade of letsel worden gehouden. De yoursportplanner-site en de inhoud worden aangeboden op een "zoals het is"-basis zonder enige garantie. Crecca Web Development, haar licentiegevers en haar leveranciers verwerpen, voor zover toegestaan door de wet, alle garanties, expliciet of impliciet, wettelijk of anders, inclusief maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk op de rechten van derden en geschiktheid voor een bepaald doel. Crecca Web Development geeft geen garantie m.b.t. de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid, huidigheid of tijdigheid van de inhoud, software, tekst, afbeeldingen, links of communicatie via of door het gebruik van de yoursportplanner-website. Yoursportplanner geeft geen garantie dat het gebruik van de yoursportplanner-site ononderbroken, tijdig, beveiligd of foutloos zal zijn. In geen enkel geval zal Yoursportplanner, haar licentiegevers, haar leveranciers of enige derde partij genoemd op de yoursportplanner-site aansprakelijk zijn voor enige schade dan ook (inclusief, zonder beperking, bijkomende en daaruit volgende schade, verloren winst, of schade veroorzaakt van verloren data of onderbreking van bedrijfigheid) veroorzaakt door het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de yoursportplanner.com, de bijbehorende inhoud, hetzij gebaseerd op waarborg, contract of iedere andere legale theorie, en ongeacht van de betrokkenheid van Yoursportplanner bij de mogelijkheid van deze schade.

5. Gedragsregels voor Interactive Areas:

Yoursportplanner biedt interactieve gebieden op de Yoursportplanner Site. U begrijpt dat alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, afbeeldingen, video, berichten of andere materialen ("content"), ongeacht of deze openbaar of privé verstuurd zijn, de exclusieve verantwoordelijkheid is van de persoon van wie dergelijke content afkomstig is. Dit betekent dat u, niet Yoursportplanner, volledig verantwoordelijk bent voor alle inhoud die u uploadt, post, mailt of op andere wijze verzend met behulp van de site. Yoursportplanner heeft geen controle over de inhoud geplaatst met behulp van de site en zal zodanig niet instaan ​​voor de juistheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke inhoud. U begrijpt dat u door het gebruik van de site, kunt worden blootgesteld aan inhoud die beledigend, onfatsoenlijk of aanstotend kan zijn. Onder geen enkele omstandigheid zal Yoursportplanner aansprakelijk voor enige content, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of omissies in content, of voor verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van het gebruik van content geüpload, gepost, gemaild of anderszins overgedragen of gehost door gebruik van Yoursportplanner. U erkent dat Yoursportplanner de content niet voor het plaatsen controleert, maar dat Yoursportplanner het recht heeft (maar niet de plicht) om content die is geplaatst op de site, inclusief en zonder beperking van content die de Algemene Voorwaarden schendt, te weigeren of te verplaatsen of te verwijderen en voorwaarden of anderszins verwerpelijk. U stemt ermee in dat u zelf moet evalueren, en alle rechten en verplichtingen in verband met het gebruik van content moet dragen, inclusief van het vertrouwen op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke inhoud. U erkent en aanvaardt dat Yoursportplanner content kan behouden of verwijderen en content kan publiceren, met inbegrip van informatie over uw account of uw gebruik van de site, aan een derde partij, indien daartoe verplicht door de wet of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke behoud , verwijdering of openbaarmaking noodzakelijk is om:

(A) mee te werken aan een juridisch proces;
(B) de Algemene Voorwaarden van het gebruik af te dwingen;
(C) te reageren op beweringen dat bepaalde content inbraak maakt op de rechten van derden; of
(D) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Yoursportplanner en haar werknemers te beschermen of het publiek.

ENIG VERTROUWEN OP CONTENT GEÜPLOAD IN EEN INTERACTIEVE OMGEVING IS OP EIGEN RISICO.

U stemt ermee in dat het een materiële schending van deze Algemene Voorwaarden zal zijn als u betrokken bent in één of meerdere van de volgende activiteiten:

(A) het uploaden, posten, e-mailen of anderszins verzenden van content die in Yoursportplanner’s ogen kan worden gezien als;, onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, misleidend, lasterlijk, vulgair, obsceen, , inbreuk makend op andermans privacy, hatelijk, of racistisch, etnisch of anderszins aanstotelijk;

(B) het lastigvallen van minderjarigen op enige wijze;

(C) zich voordoen als een persoon of entiteit, inclusief maar niet beperkt tot, een medewerker van Crecca Web Development, of onjuist beweren of anderszins verkeerd voorstellen van uw betrokkenheid met een persoon of entiteit;

(D) het vervalsen van headers of anderszins manipuleren van identificaties om de afkomst van content die via de website is verzonden te verhullen;

(E) het overnemen van namen en adressen voor het doel van cybersquatting;

(F) het uploaden, posten, e-mailen of anderszins verzenden van content waarvan u het recht niet heeft om die te versturen op grond van enige wetten en contractuele of fiduciaire relaties (zoals voorkennis, gepatenteerde en vertrouwelijke informatie geleerd of vrijgegeven als onderdeel van een arbeidsrelatie of onder een non-disclosure overeenkomst);

(G) het uploaden, posten, e-mailen of anderszins verzenden van content die een patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, publiciteit of ander eigendomsrecht van enige partij schendt;

(H) het uploaden, posten, e-mailen of anderszins verzenden van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, "junkmail", "spam", "kettingbrieven" of enige andere vorm van werving;

(I) het uploaden, posten, e-mailen of anderszins verzenden van materiaal dat softwarevirussen of andere computercode bevat of enige andere bestanden of programma’s ontworpen om de functionaliteit van computersoftware, hardware of telecommunicatieapparatuur te beperken, te onderbreken of te vernietigen;

(J) het verstoren of onderbreken van de website of de servers of netwerken die verbonden zijn aan de website, of het niet gehoorzaam zijn aan enige vereisten, procedures, beleidsmaatregelen of regelgeving van netwerken die verbonden zijn aan de website;

(K) het opzettelijk of onopzettelijk schenden van enige toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving;

(L) het stalken of enigszins lastigvallen een anderen;

(M) het oogsten of anderszins verzamelen van informatie over anderen, waaronder e-mailadressen, zonder hun toestemming; of

(N) zich bezighouden met enig ander gedrag dat een andere persoon beperkt of remt deel te nemen aan een van de interactieve gebieden, of die, naar het oordeel van Yoursportplanner, Yoursportplanner of een van haar klanten of leveranciers zichtbaar maakt tot aansprakelijkheid van enig type.

6. Links naar andere sites:

De Yoursportplanner Site bevat links naar websites van derde partijen. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en niet als een aanbeveling door Yoursportplanner van de inhoud van dergelijke sites van derden. Yoursportplanner is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte sites van derden en heeft geen vertegenwoordiging met betrekking tot de inhoud of nauwkeurigheid van materialen op dergelijke sites van derden. Als u besluit om toegang te krijgen tot sites van derden via links op Yoursportplanner, doet u dit op eigen risico. 

7. Advertenties:

De Yoursportplanner site bevat advertenties van derden, en deze advertenties kunnen links naar andere websites bevatten. Tenzij anders vermeld, vertegenwoordigt Yoursportplanner geen enkel product en doet Crecca Web Development geen uitspraak over de inhoud of de nauwkeurigheid van enig materiaal verpakt in, of gelinkt naar, enige advertentie op de Yoursportplanner-website.

8. Algemeen:

Yoursportplanner is gevestigd in Nederland. De toegang tot de content kan niet legaal zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Als u van buiten Nederland gebruikmaakt van Yoursportplanner, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de wetten van uw rechtsgebied. Zich bewustzijn van het globale karakter van het internet, gaat u ermee akkoord om te voldoen aan alle lokale regels met betrekking tot online gedrag en aanvaardbare inhoud. In het bijzonder gaat u ermee akkoord om te voldoen aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot de overdracht van technische gegevens uit het land waar u woont.

9. Jurisdictie:

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de exclusieve jurisdictie voor ieder geschil met Yoursportplanner, of op enige wijze in verband met uw gebruik van Yoursportplanner, zal plaatsvinden in de rechtbanken van Nederland, en u gaat er verder mee akkoord en geeft nadrukkelijk toestemming voor de uitoefening van persoonlijke jurisdictie in de rechtbanken van Nederland in het geval van een dergelijk geschil, met inbegrip van elke claim met betrekking tot Yoursportplanner of haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, werknemers, contractanten, functionarissen, directeuren, telecommunicatie providers en content providers.

10. Volledige overeenkomst:

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in een bepaalde "juridische mededeling" op de Yoursportplanner-website, vormen deze voorwaarden en bepalingen de volledige overeenkomst tussen u en Yoursportplanner met betrekking tot het gebruik van Yoursportplanner en alle inhoud daarin. De sectie titels in de Algemene Voorwaarden zijn alleen voor het gemak en hebben geen wettelijke of contractuele functie of betekenis.

 

Privacybeleid

Yoursportplanner zet zich in voor de bescherming van uw online privacy. Lees het volgende beleid gronding door om te begrijpen hoe uw persoonlijke gegevens zullen worden behandeld als u volledig gebruikmaakt van ons aanbod. Dit beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, dus controleer het regelmatig. Dit beleid zal u laten weten:

  • Welke persoonlijk identificeerbare informatie van u wordt verzameld
  • Wat cookies zijn en hoe ze worden gebruikt
  • Wie de informatie verzamelt
  • Hoe de informatie wordt gebruikt• Met wie de informatie kan worden gedeeld
  • Welke keuzes beschikbaar zijn voor u met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en verspreiden van uw informatie
  • Hoe u toegang kunt krijgen tot uw gegevens en hoe u deze informatie kan bijwerken of uw gegevens
  • Welke veiligheidsprocedures er zijn om u te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging van de informatie
  • Hoe Yoursportplanner de privacy van kinderen beschermt
  • Wat u moet weten over uw online privacy

Vragen over dit beleid kunnen worden gericht aan:

Yoursportplanner
Korte Vondelstraat 7, Alkmaar
1813AC, Noord-Holland
Nederland

Welke persoonlijk identificeerbare informatie wordt verzameld van u?Yoursportplanner verzamelt informatie op verschillende manieren uit verschillende delen van de website. Bepaalde informatie wordt verzameld wanneer u zich registreert, zoals bijvoorbeeld ​​uw e-mailadres. Hoe meer informatie u verstrekt (en hoe nauwkeuriger deze informatie is), hoe beter we in staat zijn om uw gebruikerservaring aan te passen. Bovendien behouden wij, als u de website gebruikt, uw IP-adres voor een bepaalde periode van tijd.Van tijd tot tijd, kunnen wij u vragen om persoonlijke gegevens, waaronder (maar niet beperkt tot) wanneer u meedoet een wedstrijd of promotie gesponsord door Yoursportplanner. Als u contact opneemt met Yoursportplanner, kunnen wij een aantekening maken van die correspondentie. Yoursportplanner vraagt gebruikers af en toe om vragenlijsten in te vullen die wij gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. Alle overige verzamelde informatie is optioneel en wordt gebruikt om uw profiel te publiceren zodat de leden van de website meer weten over u, en wij advertenties beter kunnen richten op uw belangen.

Wat zijn cookies en hoe worden ze gebruikt?

Yoursportplanner gebruikt cookies om informatie over u op te slaan, om de effectiviteit van reclame banners te meten en het gebruik van de website te analyseren. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die vanuit een webserver wordt verzonden naar uw browser en wordt opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt om: Ons eraan te herinneren wie u bent en om toegang te krijgen tot uw account informatie die is opgeslagen op onze computers. Een schatting te krijgen van het aantal gebruikers, waar deze gebruikers naar kijken op de website en hoeveel tijd zij hieraan besteden. Verkeerspatronen en het gebruik van afzonderlijke delen van de website te meten.

Wie verzamelt de informatie?

Wanneer u gebruikmaakt van de Yoursportplanner-website en hier wordt gevraagd om persoonlijke informatie, deelt u die informatie enkel met Yoursportplanner, tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld. Houd er rekening mee dat adverteerders of links van websites op de Yoursportplanner-website persoonlijk identificeerbare informatie over u kunnen verzamelen. Dit privacy statement heeft geen betrekking op de verwerking van informatie op deze websites.

Hoe wordt de informatie gebruikt?

Het primaire doel van Yoursportplanner in het verzamelen van persoonlijke informatie is om aan u, de klant, een op maat gemaakte ervaring aan te kunnen bieden. Door meer over u te weten te komen, is Yoursportplanner in staat om meer relevante content en producten aan te bieden, en dus een betere website aan u te leveren.

Met wie kan de informatie gedeeld worden?

Als algemene regel geldt dat Yoursportplanner niks van uw persoonlijk identificeerbare informatie openbaar zal maken, behalve wanneer we uw toestemming hebben of onder bijzondere omstandigheden, zoals wanneer we te goeder trouw geloven dat de wet dit vereist. Van tijd tot tijd kan Yoursportplanner derde partijen gebruiken voor het verzamelen en verspreiden van informatie aan u en andere leden. Yoursportplanner zal de vertrouwelijkheid van die informatie beschermen, en niet toestaan ​​dat dergelijke derde partijen deze informatie voor andere doeleinden gebruiken dan die uitsluitend betrokken zijn met de website. U erkent en aanvaardt dat Yoursportplanner content kan behouden of verwijderen en content kan publiceren, met inbegrip van informatie over uw account of uw gebruik van de site, aan een derde partij, indien daartoe verplicht door de wet of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke behoud , verwijdering of openbaarmaking noodzakelijk is om:

(A) mee te werken aan een juridisch proces;

(B) de Algemene Voorwaarden van het gebruik af te dwingen;

(C) te reageren op beweringen dat bepaalde content inbraak maakt op de rechten van derden; of

(D) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Yoursportplanner en haar werknemers te beschermen of het publiek.

Welke keuzes heeft u tot uw beschikking met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en verspreiding van uw gegevens?

Yoursportplanner kan u, van tijd tot tijd, een e-mail sturen over onze producten en diensten. Als u bovendien heeft aangegeven bij de registratie of later dat u geïnteresseerd bent in het ontvangen van aanbiedingen of informatie van Yoursportplanner en haar partners kan het zijn dat wij of onze partners zo nu en dan een directe mail kunnen sturen over producten en sites waarvan wij denken dat deze voor u interessant zouden kunnen zijn. Als u deze e-mails niet wenst te ontvangen, kunt u dit altijd aan ons vertellen wanneer u uw persoonlijke account gegevens invult of pas uw account informatie aan om aan te geven dat u niet langer wenst om dergelijke aanbiedingen en e-mails te geven of te bewerken.

U heeft ook keuzes met betrekking tot cookies. Door het aanpassen van de instellingen in uw browser, heeft u de keuze om alle cookies te accepteren, een melding te ontvangen wanneer een cookie wordt ingesteld of om alle cookies te weigeren. Als u ervoor kiest om alle cookies te weigeren, zult u niet in staat zijn om bepaalde delen van de Yoursportplanner-website te gebruiken die vereisen dat u het registratie-proces heeft doorlopen.

Yoursportplanner zal gebruikersinformatie nooit  aan iemand verkopen verhuren. Wij zullen u op de hoogte stellen op het moment dat data wordt verzameld of data aan een derde partij wordt overgebracht. U zult altijd de mogelijkheid hebben om niet in te stemmen met de overdracht van uw Als u niet wilt ​​dat uw gegevens worden gedeeld, kunt u er voor kiezen om een bepaalde website niet te gebruiken of niet deel te nemen aan bepaalde acties of prijsvragen

Hoe hebt u toegang tot, bijwerken of uw gegevens wissen?

U kunt ervoor kiezen om uw account en e-mailadres volledig te laten verwijderen uit onze database door contact met ons op te nemen op info@Yoursportplanner.

Welke veiligheidsmaatregelen zijn er om het verlies, misbruik of wijziging van informatie te voorkomen?

Uw account informatie is beveiligd met een wachtwoord, zodat alleen u toegang heeft tot deze persoonlijke informatie. Wij raden u aan uw wachtwoord niet te delen met iedereen. Vergeet niet om uit te loggen op uw computer of sluit het browservenster wanneer u klaar bent met uw werk om ervoor te zorgen dat anderen geen toegang hebben tot uw persoonlijke informatie en correspondentie.

Helaas kan er van geen enkele gegevensoverdracht via het internet worden gegarandeerd dat deze 100% veilig zal gebeuren. Als gevolg daarvan, ondanks dat wij ernaar streven om uw persoonlijke informatie te beschermen, kan Yoursportplanner de veiligheid van alle informatie die u naar ons of via onze online producten of diensten stuurt niet garanderen. U doet dit op eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, doen we ons best doen om de veiligheid op onze systemen te garanderen.

Wat moet ik weten over mijn privacy?

Houd er rekening mee dat wanneer u vrijwillig persoonlijke informatie online zet, ook in uw correspondentie binnen uw afzonderlijke groepen, deze informatie kan worden verzameld en gebruikt door anderen. Uiteindelijk bent u zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de geheimhouding van uw wachtwoorden en alle informatie over uzelf. Wees voorzichtig en verantwoordelijk wanneer u online bent.