Korfbaloefeningen voor de techniek aanval / scoren

Advertentie
 • 4 korfen in en vierkant, vier spelers beginnen vanuit het midden met het scoren van:\
 • 10 doorloopballen
 • 8 wijkballen
 • 10 doorloopbalen met bal (aangegeven vanuit de korf)
 • 8 wijkballen (aangegeven vanuit de korf)
 • 10 doorloopballen (de spelers beginnen nu met de bal in de handen en gooien als ze bij het midden lopen de bal naar de korf waar ze heen gaan)
 • 8 wijkballen (de spelers beginnen nu met de bal in de handen en gooien als ze bij het midden lopen de bal naar de korf waar ze heen gaan)
 • 2/1 Lopen na passing (schieten om te scoren niet omdat je vrij staat)
 • Een klein vierkant rondom de korf. Hierin moeten 2 spelers continu aanvallen en over passen. Na elke passing is de speler in beweging.
 • 3/1 idem
 • 3/1 Kruisen na passing. 
 • Telkens na elke pass gaat de gooier kruisen met de speler die de bal niet gekregen heeft en wisselen ze dus van positie.
 • 3/1 Zelfde als hierboven maar er voor zorgen dat je, zodra je de bal krijgt, klaar staat om tot schot te komen. Indien je goed staat en bal goed gevangen heb mag je schieten.
 • 3/2 Schieten, bewegen en kruisen.
 • 3/3 Schieten, bewegen en kruisen.
 • 3/3 Schieten, bewegen en kruisen met aangeef.
 • zorgedragen dat er een aangeef komt voor de korf zodat er ook een mogelijkheid onstaat om tot schot te komen.
 • 4/4 Allen bovengenoemde acties maar nu met verzorgde rebound, maar deze blijft niet in positie.


Advertentie
 • Bij elke korf 3 aanvallers en 3 verdedigers
 • Ideale driehoek houden
 • Je mag maar 3 seconden buiten vierkant zijn
  • Elke x dus naar binnen bewegen
  • Druk
   • Verdedigers lopen mee
   • Verdedigers gebruiken hun armen
   • Verdedigers volledige druk
 • Scoren wisselen van functie
 • Vrijuit spelen maar oefening terug zien.
 • 3 x onderscheppen wisselen 
  • score onderschepping eraf
 • Zet vier doppen rond de korf op een afstand van 4 meter.
 • 1 voor 2 aan beide zijden van de korf en 1 achter de korf.
 • De spelers aan de voor/achterzijde zijn 1 team en de speler aan weerszijde van de korf zijn 1 team.


Optie 1:

 • Er word geschoten door een willekeurige speler alle 4 de speler proberen de rebound te pakken. 


Optie 2:

 • Er wordt geschoten door een willekeurige speler alle 4 de speler proberen de rebound te pakken. 
 • Zodra de bal gevangen is door een speler heeft hij 2 keuzes: Hij schiet de bal zelf direct op de korf of hij plaatst de bal direct op zijn medespeler en deze neemt het schot.
 • 1 Minuut
  1. Schot > 2
  2. doorloop met bal > 4
  3. Schot > 1
 • 30 sec Bridge
 • Als speler oefening uitvoert zijn aangevers strafworp nemen`.

schot-doorloop-su-cide-bridge-2


Advertentie

In het kort: beoefenen van allerlei vormen van het schot vanuit een steunende positie.

Organisatie: tweetallen per korf, steeds 1 vaste persoon onder de korf en 1 persoon ervoor. Wisselen na plusminus 1 minuut.

a ) Een aangever op circa 6 meter voor de korf, de schutter staat onder de korf. De schutter start weg van de korf (schuin naar achteren), krijgt de bal aangespeeld en schiet meteen. De aangever vangt af.

b ) Als oefening a., maar de schutter dreigt slechts met een schot, laat de verdediger inspringen en vervolgt dan met een 'onderhandse trekbal': een soort onderhands genomen strafworp van plm. 5 meter schuin achter de korf. De Germa-bal -zo door mij genoemd naar Germa Woldhuis van Nic. die hiermee regelmatig succes had -wordt hier beoefend. De aangever vangt af.

c ) Uitgangssituatie is dezelfde, maar de schutter krijgt nu een verdediger bij zich (enkele tweetallen opheffen dus). De verdediger krijgt als opdracht te bepalen welke van de beide mogelijkheden (a. of b.) de aanvaller krijgt: hij reageert expres te laat (waarna er een schot moet volgen), of hij volgt de schutter overdreven fel (en geeft dus gelegenheid voor de onderhandse trekbal). Bij de oefeningen d., e. en f. speelt de aanvaller zich met één simpele beweging vrij. Een efficiënte manier, die echter veel techniek (en dus oefening) vraagt.


Doelpogingnemer gooit naar aangeef aan overkant gaat achter bal aan voor:

 • doorloopbal
 • uitwijk
 • schot


Aangeef vang af en gooit naar overkant etc. Met 2 ballen tegelijk.


Advertentie
 • De nemer krijgt laat aangespeeld. 
 • De verdediger loopt er vlak achteraan. 
 • Rustig nemen en indien verdediger in de rug. Arm opzoeken...
Advertentie