Korfbaloefeningen voor de techniek verdediging

Advertentie
 • Drietallen bij een korf. 1 schutter, 2 afvangers welke ca. 3 meter aan weerszijden van de korf staan met hun gezicht naar de schutter. 
 • Op het moment dat de schutter de bal los heeft mogen zij zich pas naar de korf toe bewegen om de bal af te vangen. 
 • Wie als eerste de bal goed afgevangen heeft mag de schutter zijn. 
 • Snel doordraaien. 
 • Mocht het zo zijn dat er een persoon is wie geen enkele keer als 1e goed afvangt, geef die persoon dan extra begeleiding om het wel goed te doen.


 • 3 man per korf. 
 • Speler A start als aanvaller voor de korf. 
 • Speler V start als verdediger op 1,5 armlengte afstand van de schutter. 
 • Speler C start met de bal in de afvang/aangeef. 
 • De aanvaller A moet proberen om door het 1 tegen 1 duel aan te gaan scoren. 
 • Hoe (afstand, uitwijk,dlb) maakt niet uit. 
 • Taak van de verdediger V is om de aanvaller continu op 1,5 armlengte te volgen.
 • Heeft de aanvaller de bal in zijn handen, dan moet de verdediger sluiten. 
 • De verdediger mag de ballen niet wegtikken of blokkeren. 
 • De V moet laten zien dat zij bij de aanvaller is, maar moet het schot toelaten. 
 • Dit kan door de verdediger haar hand net boven de schouder van de aanvaller te leggen. 
 • Na 1 minuut doordraaien van functie.

verdedigen-aanvallen-8

Advertentie
 • Per korf 4 spelers, 2 aanvallers, 2 verdedigers. 
 • Ze gaan het duel met elkaar aan waarbij de regels steeds een klein beetje worden aanaangepast. 
  1. de aanvallers moeten 2x scoren. Onderscheppen de verdedigers 2x de bal dan wordt er gewisseld
  2. zelfde als hierboven maar nu mag er alleen geschoten worden als er minimaal 1x is overgespeeld
  3. gelijk als 1 maar er mag alleen gescoord worden met een uitstartbal
  4. er mag verdedigd geschoten worden, de afvang is hierin belangrijk om te kunnen blijven aanvallen
 • etc. De trainer per korf kan zelf aanvullingen doen op deze oefeningen, snel doorgeven van deze varianten is een must voor de concentratie
 • Maak 2 teams van 4 spelers. 
 • Hesjes! 
 • Verzamel tussen de 4 korven. 
 • Het aanvallende team krijgt de bal en mag zelf weten op welke korf ze aanvallen. 
 • Dit is om te stimuleren zelf de vrije ruimte op te zoeken. 
 • Het andere team volgt, onderschept de bal? 
 • Dan kiezen zij. Doe dit de 1e 5 min. 
 • Vervolgens een andere variant. 
 • Verdeel alle spelers over 4 teams. Ieder team krijgt zijn eigen korf en moet die verdedigen. 
 • Heeft 1 team de bal, dan kiezen zij waar ze aanvallen.

In het kort: beoefenen van diverse vormen van het schot in een leuke wedstrijdvorm.

Organisatie: per groepje een korf en een bal, de korven staan bij voorkeur (maar niet beslist noodzakelijk) in een cirkel of rechthoek opgesteld. Het aantal personen per groepje is minder belangrijk (wel alle groepjes ongeveer even groot).

 • De eerste opdracht aan de groepjes luidt: maak 10 doorloopbal doelpunten. 
 • Als je daarmee klaar bent, loopt de maker van het laatste doelpunt naar de trainer om daar de volgende opdracht te halen. 
 • Welk groepje heeft het eerst alle opdrachten uitgevoerd?
 • De trainer loopt intussen kriskras rond, aanmoedigingen gevend of her en der corrigerend. 
 • Hij heeft een papiertje bij zich waarop een rij opdrachten staat. Als iemand komt om de volgende opdracht te halen, eerst even vragen welke opdracht net is uitgevoerd (dat kan na verloop van tijd behoorlijk uiteen lopen) en dan de volgende opdracht meegeven. 
 • Een voorbeeldlijstje: 5 doorloopballen, 5 strafworpen, 5 schoten van 4 meter, 5 doorloopballen van achter de korf, 5 schoten achter de korf.

4 aanvallers en 4 verdedigers

Fase 1

 • aanvallers stellen zich op in het vierkant, tegenover elke aanvaller een verdediger op afstand. 
 • Aanvallers komen niet binnen een straal van 5 mtr om de korf.
 • aanvallers spelen enkel de bal rond (dubbelen mag ook, maar nog GEEN schot!), 
 • accent ligt dan ook puur op de verdedigers.
 • Die mee moeten kijken waar de bal naar toe gaat en altijd zicht op de bal hebben en op hun aanvaller/tegenstander.


Fase 2

 • Zelfde uitgangspositie als fase 1, maar nu gaat er wel (willekeurig, maar niet telkens dezelfde) geschoten worden.
 • De verdedigers hebben altijd zicht op de bal en gaan direct naar de paal voor de afvang. 


Fase 3

 • Zelfde uitgangspositie als fase 2, maar nu gaat ook de aanvaller proberen de bal vanuit de ruimte af te vangen.


Fase 4

 • zelfde uitgangspositie als fase 1, maar nu gaat er 1 aanvaller proberen de afvang neer te zetten. 
 • De verdediger zal dit moeten voorkomen door achter te verdedigen en de aanvaller uit te blokken onder de korf. 
 • De aanvallers krijgen wel de opdracht om te gaan schieten (goede afvang of niet) waarna ook de overige verdedigers zich weer direct laten zakken om eventueel ook de bal te kunnen pakken.


Advertentie
 • maak 2 groepen 
 • de aanval neemt de bal uit bij de trainers.
 • wanneer de verdediging de bal heeft onderschept, brengen die de bal eerst weer uit bij de trainers. 
 • wanneer er is gescoord, krijgt het team een bonus en mogen ze de bal weer uitnemen
 • Let bij het aanvallen op een goede opzet en de ster vorm om vrij te komen
 • Iedereen gaat op een rij staan en gaan in de verdedighouding naar achteren.  
 • Linker voet naar voren+ linkerarm naar voren dit doe je afwisselen met rechts. 
Advertentie

In het kort: beoefenen van diverse vormen van het schot in een leuke wedstrijdvorm.

Organisatie: 

 • per groepje een korf en een bal, de korven staan bij voorkeur (maar niet beslist noodzakelijk) in een cirkel of rechthoek opgesteld. 
 • Het aantal personen per groepje is minder belangrijk (wel alle groepjes ongeveer even groot).


De eerste opdracht aan de groepjes luidt:

 • maak 10 doorloopbal doelpunten. 
 • Als je daarmee klaar bent, loopt de maker van het laatste doelpunt naar de trainer om daar de volgende opdracht te halen. 
 • Welk groepje heeft het eerst alle opdrachten uitgevoerd?


De trainer loopt intussen kriskras rond,

 • aanmoedigingen gevend of her en der corrigerend. 
 • Hij heeft een papiertje bij zich waarop een rij opdrachten staat. 
 • Als iemand komt om de volgende opdracht te halen, eerst even vragen welke opdracht net is uitgevoerd (dat kan na verloop van tijd behoorlijk uiteen lopen) en dan de volgende opdracht meegeven. 
 • Een voorbeeldlijstje: 
  • 10 doorloopballen, 
  • 15 strafworpen, 
  • 10 schoten van 5 meter, 
  • 10 doorloopballen van achter de korf, 
  • 5 uitwijkballen naast de paal, 
  • 5 schoten van 4 meter achter de korf, 
  • 5 kleine kansjes met 1 hand. 
  • Alles kan natuurlijk, veel vaart komt erin als het aantal te maken doelpunten klein gehouden wordt.
Advertentie