Tennis oefeningen voor de techniek forehand

Advertentie

 • Er worden willekeurig 4 ballen aangegeven aan elke kant van het veld staat een potje. 
 • Als er een FH wordt gespeeld dan moet het FH-potje aangetikt worden.
 • Wordt er een BH gespeeld dan moet het BH-potje aangetikt worden. 
drawing
 • Er worden willekeurig 2 ballen aangespeeld.
 • De eerste moet verplicht rechtdoor en laat de persoon aan de andere kant gaan. 
 • De tweede moet verplicht gekruist en er wordt punt uit gespeeld. 
 • De persoon aan de andere kant is direct vrij om te spelen waar hij/zij wil.
 • Halve korf en dan wisselen. 
drawing

Advertentie

Er worden 4 ballen willekeurig aangegeven na elke bal moet de leerling in bijtrekpas rond het potje gaan van achter naar voor, de 4 potjes staan in een rijtje achterelkaar in de dubbellijnen. 
drawing
Er staan 10 pionnen verdeeld over het veld. Om de beurt proberen een pion te raken. 
drawing
Je gooit de bal tegen de muur, dezelfde manier hoe je een forehand zou raadplegen.
Dit doe je 20x 
drawing
 • In de rally blijven De student is in staat om: 
  • Om op verschillende manieren forehand- en backhand technieken te slaan in dubbel- en enkelspel.
 • Aan te geven welke principes gelden bij het opbouwen van een punt.
 • Zelfstandig spel- en oefenvormen op te starten en te onderhouden.
 • Met aandacht en begrip, focus, werklust en strijdlust aan de les deel te nemen.
 • Samen te werken en te overleggen.
 • Regelkennis toe te passen. 


rally-1

Advertentie

1. Obstakels staan opgesteld aan de overkant van het net.

2. De spelers gooien ballen en proberen zoveel mogelijk obstakels om te gooien.

 • De spelers staan in het midden van het veld
  • 1 speler geeft de bal in via de voet en die moet in een servicevak botsen
  • De andere speler is verplicht om te volgen naar het net. 


Lager niveau: niet volgen naar het net.

Advertentie

 • De speler geeft de bal in via de voet (bal oprapen via voet) 
  • Dan moet de bal één keer op uw kader van uw racket botsen en vrij inspelen
 • Punt spelen tegen elkaar

Advertentie