Tennis oefeningen voor de techniek forehand

Advertentie

Er staan 10 pionnen verdeeld over het veld. Om de beurt proberen een pion te raken. 
drawing
Je gooit de bal tegen de muur, dezelfde manier hoe je een forehand zou raadplegen.
Dit doe je 20x 
drawing

Advertentie

 • In de rally blijven De student is in staat om: 
  • Om op verschillende manieren forehand- en backhand technieken te slaan in dubbel- en enkelspel.
 • Aan te geven welke principes gelden bij het opbouwen van een punt.
 • Zelfstandig spel- en oefenvormen op te starten en te onderhouden.
 • Met aandacht en begrip, focus, werklust en strijdlust aan de les deel te nemen.
 • Samen te werken en te overleggen.
 • Regelkennis toe te passen. 


rally-1

1. Obstakels staan opgesteld aan de overkant van het net.

2. De spelers gooien ballen en proberen zoveel mogelijk obstakels om te gooien.

 • De spelers staan in het midden van het veld
  • 1 speler geeft de bal in via de voet en die moet in een servicevak botsen
  • De andere speler is verplicht om te volgen naar het net. 


Lager niveau: niet volgen naar het net.

 • De speler geeft de bal in via de voet (bal oprapen via voet) 
  • Dan moet de bal één keer op uw kader van uw racket botsen en vrij inspelen
 • Punt spelen tegen elkaar

Advertentie

 • De speler gaat zo snel mogelijk zigzaggen met aangezicht naar het net; tussen de kegels.
  • De volgende speler mag eventueel vertrekken als de speler voor hem in helft zit.
  • De trainer gooit een bal naar voor
  • De speler moet op het einde van zijn reeks na één bots deze bal overspelen met FH --> nadien BH.


Varianten: 

 • Hinkelen LV / RV
 • Rondje rond elke kegel
 • 2 voeten springen over de kegels
 • Idem in BH - andere kant gooien en starten.
drawing
 • Er wordt gewerkt in viertallen op een ‘hele baan’. Twee teams van twee leerlingen.
 • Volgens de tiebreak telling wordt een dubbelspel wedstrijd gespeeld.
 • Na enige tijd stopt de docent het spel: het team dat op dat moment voorstaat, heeft gewonnen.
 • Bij gelijk spel, het winnende punt.
 • Een winnend team zoekt vervolgens (willekeurig) een ander winnend team op om een volgende wedstrijd te spelen op een veld naar keuze.
 • Hetzelfde geldt voor de verliezende teams.
 • Het (eventuele) voorbeeld van de docent laat nogmaals de uitleg van een tie break zien en mogelijke opstellingen.
 • Extra opdracht: de studenten proberen een bewuste basistactiek te kiezen om het de tegenstander moeilijk te maken.
 • De keuze voor een basistactiek wordt gemaakt op basis van ‘wat het team zelf goed kan’ in combinatie met ‘wat de tegenstander niet zo goed kan’

Advertentie

 • Er wordt (samen-)gewerkt in viertallen, twee teams van twee spelers.
 • Alle spelers starten op hun eigen achterlijn (side by side).
 • Er wordt een tie break gespeeld.
 • Laat de studenten eerst overleggen (ontdekken of op basis van voorkennis) over de ‘service volgorde’ in het dubbelspel.
 • Begeleidt deze discussie als docent.
 • Het viertal probeert eerst een vast slagenpatroon af te werken: bovenhandse service, return op de service, twee extra ballen.
 • Als dat lukt, mag het punt tegen elkaar uitgespeeld worden.
 • Welk team wint de tie break?
 • Extra opdracht: het af te werken slagenpatroon wordt moeilijker, aangezien we in een ‘one up’ opstelling spelen. (= een speler aan het net en een speler achterin)


Advertentie

Adres
Yoursportplanner
Korte Vondelstraat 7
1813 AC Alkmaar
Nederland
+31 72 7370224
Yoursportplanner is ontwikkeld door Crecca.
Crecca V.O.F.
KvK: 34137432
BTW: NL820715438B01
Volg ons
Nieuwsbrief
App
2015 - © Yoursportplanner