facebook pixel

Korfbaloefeningen voor de techniek verdediging

 • Bij deze oefening maak je gebruik van 2 palen tegenover elkaar.
 • Bij elke paal staat een aangever. 
 • Eén van de aangevers heeft de bal. 
 • De palen staan +/- 10 meter uit elkaar.
 • Op circa 4 meter van de korf aan de zijkant staat een aanvaller met verdediger.

 • De aanvaller gaat aan de zijkant van de paal een aanvallende actie maken om de bal te ontvangen voor het schot. 
 • Het doel is dat de verdediger zoveel druk geeft dat de bal niet gegooid kan worden. Indien dit gebeurd maakt de aanvaller een loopactie naar de andere paal.
 • Diegene die steun staat, gooit de bal. de aanvaller moet eerst een kaats maken en dan pas de doorloopbal maken.
drawing Diepe doorloopbal
 • Speler blauw moet de bal bij één van de 4 pionnen krijgen.
 • Speler rood moet voorverdedigen.
 • Speler rood moet ballijn dichtzetten.
drawing Verdedigen allround
 • In een vierkant staan 3 verdedigende spelers en 1 aanvallende speler. 
 • De aanvaller probeert een pylon te bemachtigen, de verdedigers proberen dat door samen te werken te voorkomen. 
 • De verdedigers zullen dus veel tussen de pylonen moeten schuiven om de aanvaller te vlug af te zijn.
 • Iedereen is 3x aanvaller.
 • Steeds na 1 ronde met z'n vieren evalueren hoe je de aanvaller het beste uit de positie laat lopen.

Aandachtspunten:
 • Er is niet 1 goede strategie.
 • Welke afspraken maak je?
 • Hoe slim is de aanvaller?
 • Durf je los te laten?
drawing Verdedigende looplijnen
 • Allemaal op een rij staan met je rug naar het midden.
 • In verdedigingshouding naar de overkant.
 • 2x heen en weer.
 • Daarna nog een keer en afwisselen met andere been voor.
Variatie:
 • In tweetallen.
 • Eén speler is de loper en de ander de verdediger.
 • Rustig tempo waarbij loper vooruit loopt en verdediger achteruit in verdedigingshouding.
 • Tempo opvoeren.
 • Met schijnbewegingen.
Laat de spelers een wedstrijdje spelen met verdedigers.
 • Vermeld vooraf dat ze rond moeten spelen en vervolgens een steun en rebound moeten zetten.
 • Vermeld ook dat de steun blijft staan totdat er een doorloper of een shot komt. Want als de bal wordt uitgegeven voor een shot en de verdediger er op tijd bij is dan kan de bal terug gespeeld worden op de steun. 
  • De steun blijft staan totdat de verdediger voor de steun komt om de terugkerende pas te vermijden
 • Zo moeten de verdedigers leren dat er na een uitgegeven pas meteen voor de steun gekomen wordt.
 • Kinderen leren lijnen lopen
drawing Op en neer
 • Aanvaller en verdediger staan klaar voor de paal. Aangever onder de paal met bal. 
 • Verdediger schuift paal op.
 • Spelen 1 x 1 tot er een aanvaller 1 keer heeft gescoord. Verdediger probeert er altijd bij te zijn.
 • De paal van de verdediger die de goal tegen heeft gekregen, krijgt strafpunt.
 • Verdediger gaat terug naar eigen paal.
 • Doorschuiven
drawing 1 x 1 met verdediger
 • Speler blauw moet de bal bij één van de 4 pionnen krijgen.
 • Speler rood moet voorverdedigen.
 • Speler rood moet ballijn dichtzetten.
drawing Verdedigen allround
 • De helft van de groep is aanvaller, blauw, en de andere helft is verdediger, rood.
 • De aanvallers gaan op de zijlijn staan en de verdedigers staan er ongeveer 1 meter voor.
 • De aanvallers lopen naar voren en proberen op halve kracht langs de verdediger te komen.
 • De verdediger volgt elke beweging van de aanvaller terwijl hij achteruit mee loopt.
 • Eenmaal aan de overkant wisselen de aanvallers en verdedigers van rol.
drawing Verdedigend achteruit lopen
Opstelling:
Welk team haalt meeste goudstukken/ pittenzakjes binnen?
 • 1 bank & één-tegen-allen 
 • 2-4 dievenbendes  
 • 1-2 bewakers.
Spel bestaat uit 4 spelrondes:

Spelronde 1:
 • Dief - aanvaller: per post slechts 1 actief & 1 goudstuk per keer proberen uit de bank te stelen.
 • Verzamel in eigen kluis -hoepel-.
 • Bewaker - verdediger- mag enkel buiten de bank verdedigen.
 • Als de dief wordt gepakt dus aangetikt, moet hij het goudstuk achterlaten in het politiekantoor -onder een kegel.
 • Welk team heeft meeste goudstukken kunnen stelen?
Spelronde 2:
 • Verdeel goudstukken gelijk over de dieven.
 • Dieven: verplaats jullie goudstukken veilig 1-voor-1 naar andere kluis -van de ene naar de andere hoepel.
 • Dief -aanvaller: loop rond je kegel zonder dat de bewaker je pakt.
 • Agent -verdediger: mag in dit geval enkel binnenin de bank verdedigen.
 • Als de dief wordt gepakt -aangetikt, moet hij het goudstuk achterlaten in het politiekantoor -onder een kegel.
 • Welk team heeft meeste goudstukken veilig kunnen overbrengen?

Spelronde 3:
 • Dieven: steel gedurende x-tijd zoveel mogelijk goudstukken uit andere kluis.
 • Dief -aanvaller: verplicht heen & weer door bank = let op bewaker in de bank.
 • Bewaker mag enkel binnen de bank verdedigen.
 • Als de dief wordt gepakt dus aangetikt, moet hij het goudstuk achterlaten in het politiekantoor -onder een kegel. 

Spelronde 4:
Idem aan spelronde 3, maar met dubbele bewaking 1 bewaker buiten & 1 bewaker binnen de bank.

Welk team heeft na 4 spelrondes de meeste goudstukken in zijn bezit?

drawing Rappe dieven spel
Aanvaller gebruikt schijnbewegingen om voorbij de verdediger te komen.
 • Er zijn 6 spelers tussen de pionnen.
 • Per rij pionnen moet er 1 gat zijn.
 • De andere spelers proberen om door middel van schijnbewegingen het gat te vinden.
 • De verdedigers mogen alleen maar in de breedte verdedigen en proberen de aanvallers te tikken.
 • Als je getikt wordt, moet je opnieuw beginnen.
 • Als de aanvallers de overkant bereiken, krijgen ze 1 punt.
 • Na 5 punten wordt er gewisseld.
 • Het spel kan makkelijker gemaakt worden door minder verdedigers toe te voegen.
drawing Schijnbewegingen aanval
Speel 3:3
 • Verdediging probeert de lage steun te voorkomen
 • Verdediging probeert de aanvaller zo ver mogelijk naar buiten te drukken
 • Spelen in het 3:3 vermindert het aantal tegenstanders dat je in de gaten moet houden
 • Zorg dat je als verdediger in een driehoek staat tussen bal en verdediger
 • Doel is om de verdediger alleen maar van de bal af te laten lopen
 • Als er een lange bal komt, is de eerste taak van de verdediger om te verdedigen