facebook pixel

Tennisoefening: voetenwerk shuffle rondjes

Geschikt voor de volgende technieken: warming-up

Voetenwerk shuffle rondjes

  • Laat de spelers in een rij op de baseline staan.
  • Tussen de zijlijnen staan 7 pionnen.
  • Laat de spelers één voor één om de pionnen heen shufflen. Belangrijk dat ze hun gezicht richting het net houden.
  • Ze shufflen dus zijwaarts voor- en achteruit.
  • Bij het net aangekomen, joggen ze langs de zijlijn terug naar de baseline en sluiten weer bij de groep aan.
drawing Voetenwerk shuffle rondjes

Eigenschappen van de oefening

1
10
Benodigde materialen:
7