Handbal oefeningen voor de techniek balcontrole

Advertentie

Warming up:
 • Lunge pas. 
 • calf raises, eventueel op bank, met iets doorzakken.
 • Op de plaats springen, zacht landen op 2 benen, romp recht, knieën naar buiten.
 • Springend lopen op 1 been, zacht landen.
 • Lunge pas.
Sprongschot oefening:
 1. Leg een marker op de sprongplek
 2. Speler start vanuit de hoek, bal word met stuit aangespeeld door andere speler.
 3. Scherp aanlopen, om verdedigers geen ruimte te geven.
 4. Goed zijwaarts leunen om draai voor te bereiden.
 5. Mikken in linker rechter hoek/hoog laag.
 6. Eventueel met keeper.
 1. Spelers gaan in groepjes van 3 op een rij staan. 
 2. Speler in het midden is de lummel en probeert de bal te onderscheppen. 
 3. De andere 2 mogen tussen de pionnen proberen ruimte te maken voor de pass. 
Aandachtspunten:
 • Juiste werptechniek.
 • Handen klaar om te vangen.
 • Geen boogballen.
 • Vrijlopen, zorgen dat je reageert op de lummel.
drawing

Advertentie

 1. Alle spelers pakken een bal en gaan naast elkaar op een lijn staan. 
 2. De trainer staat met bal ervoor.
 3. De spelers volgen de trainer dribbelend als spiegelbeeld. Als de trainer naar voren gaat dan gaan zij naar achteren, als de trainer naar links gaat dan gaan zij naar rechts, enzovoort.
Variatie:
 • Trainer steekt aantal vingers op en de spelers roepen hoeveel; over de bal kijken.
 • Al dribbelend gaan zitten en weer opstaan.
 • Al dribbelend gaan liggen en weer opstaan.
 • Bal om middel draaien.
 • Tussen de benen door dribbelen.
drawing
 • Op 3 plekken(LO/MO/RO) een dummy of palen met hesjes neerzetten.
 • Spelers komen aanlopen van 1 kant, krijgen bal steeds aangespeeld en ronden na 2 stappen vanuit de 2e lijn 3 keer af met:
  • Hoog strek/ zwaaischot.
  • Onderhands schot.
  • Knikschot.

 • Linkshandige spelers op rechts laten starten.
 • Focus op balcontrole. 
 • Veel herhalingen.
RH
 • Leg een marker op de sprongplek.
 • Speler start vanuit de hoek, bal word met stuit aangespeeld door andere speler.
 • Scherp aanlopen, om verdedigers geen ruimte te geven.
 • Goed zijwaarts leunnen om draai voor te bereiden.
 • Mikken in linker rechter hoek/.hoog laag.
 • Eventueel met keeper.

LH
 • Idem
 • Alleen rechtshandige spelers moeten op den duur meer strekken, knikschot in de lucht.
 • Pas op met neerkomen!
 • Er wordt een vierkant gemaakt met 4 pionnen.
 • De spelers staan binnen dit vierkant en moeten ballen die er in geworpen worden in beweging houden.
 • Let op de spelers moeten goed samenwerken want ze mogen een bal maar 1 keer aanraken en dan door naar een andere bal.

Advertentie

 • Er wordt een vierkant gemaakt met 4 pionnen.
 • De spelers staan binnen dit vierkant en moeten ballen die er in geworpen worden in beweging houden.
 • Let op de spelers moeten goed samenwerken want ze mogen een bal maar 1 keer aanraken en dan door naar een andere bal.
 • Er wordt een vierkant gemaakt met 4 pionnen.
 • De spelers staan binnen dit vierkant en moeten ballen die er in geworpen worden in beweging houden.
 • Let op de spelers moeten goed samenwerken want ze mogen een bal maar 1 keer aanraken en dan door naar een andere bal.

Advertentie

 • Grote dikke mat.
 • 1 speler ligt op de mat en probeert direct of indirecte ballen te onderscheppen. 
 • Steeds geknielde of liggende positie.

Advertentie