Hockeyoefeningen voor alle technieken

Advertentie
 • speler 1 speelt bal op speler 2. 
 • speler a loopt door en ontvangt bal terug, speler 1 speelt nu bal op speler 3 en ontvangt opnieuw de bal terug en schiet de bal op goal.
 • variatie: 
  • in plaats van schot op doel, 
  • geeft speler 1 een pas voor de goal op speler 4 
  • en die scoort.speler 1 neemt plaats in van speler 4. 
  • speler 2 en 3 blijven staan.
 • Oranje 1 passt naar Blauw 2.
 • Blauw 2, 3, 4 proberen te scoren in de 2 goaltjes op de achterlijn.
 • Oranje 1 probeert in balbezit te komen door op zijn sterke kant (fh) te verdedigen. Lukt dit dan kan hij scoren in de goal op de middenlijn (1½ meter breed).
 • De oefening wordt opnieuw gestart als:
 • Blauw scoort in 1 van de 2 goaltjes op de achterlijn bij Oranje.
 • Oranje 1 in de omschakeling scoort in de goal van Blauw.
 • De bal over de achterlijn gaat.


Tips Balbezit

 • Dreig met de bal en met snelheid richting doel.
 • Kijk als aanvallers naar elkaar bij het aanbieden naar de bal.
 • Help de balbezitter door van de bal af te lopen.

 

Tips Niet balbezit

 • Begeleid met stick op de grond, forehand op balhoogte.
 • Blijf uit de fysieke ruimte van de balbezitter.
 • Houd de bal op je forehandkant. of v2 een 1:2 situatie te creëren (dubbel).


Tips Omschakelen

 • Bij Balverlies: Zet direct druk op de balbezitter, snij de kortste weg naar het

doel af.

 • Bij Balwinst: Houd de bal op snelle actie/doelpoging richting doelen.


Moelijker maken

 • Gebruik 1 doeltje i.p.v. 2.
 • Varieer in aanspelen.
Advertentie
 • Met de verschillende materialen zijn leuke parcoursen te maken.
 • Met een parcours kun je op een leuke en snelle manier de kinderen vaardigheden laten herhalen.
 • Je kunt ook heel goed een parcours met een bepaald thema maken.
 • Mogelijke thema’s zijn: drijven, slalom, passeren, hoogspelen, tempo maken.
 • De pijlen en verkeersborden kunnen gebruikt worden bij allerlei oefeningen in een parcours en bij estafettes.
 • Hieronder volgen enkele voorbeelden van mogelijke parcours


parcours-1

Doel:
Warm worden door een combinatie van passen, lopen en aannemen in de loop en uit stilstand.

Opzet:
Deze oefening die ook bekend is in het volleybal. De pionnen staan niet helemaal in een driehoek van elkaar. Het is mogelijk om, afhankelijk van het aantal spelers die er zijn, een veelvoud van de oefening uit te zetten.

 1. De speler bij A speelt de bal rechtdoor over naar de speler bij B.
 2. De speler bij B speelt de bal naar de speler bij C en loopt richting punt A.
 3. De speler bij C ontvangt de bal op punt D en speelt deze door naar punt A.
 4. Voor het doorwisselen loopt A naar B, B via D naar C en C naar A. 


vlinderen-2

Variaties:

 • Er kan gevarieerd worden qua slag. (slag, push, flats)
 • De afstanden kunnen groter of kleiner gemaakt worden om de moeilijkheidsgraad aan te passen.
 • Er kunnen pionnen neergezet worden om tussendoor te spelen. Dit om de zuiverheid te vergroten. Wanneer je de pionnen kleiner maakt, wordt de moeilijkheidsgraad groter.
 • Om de bal van C naar D te spelen kan er gekaatst worden.
 • Om de bal van D naar A te spelen kan er gekaatst worden.
 • Je kunt punt C ook aan de andere kant neerzetten zodat je backhand en forehand omdraait. 
 • Wanneer je punt C in 90 graden van punt B neerzet kun je dezelfde oefening draaien alleen dan wordt er vanuit een andere hoek aangenomen op punt D. 
 • Wanneer je verschillende situaties neerzet, kan je de oefening door laten draaien. Situatie A is de standaard, bij situatie B is de oefening gespiegeld, bij situatie C is de oefening zo opgezet dan punt B en C op 90 graden van elkaar staan en situatie D is een spiegeling van situatie C. 


Aandachtspunten:

 • Je kunt als trainer goed naar de verschillende technieken van je spelers kijken.
 • Laag zitten bij aanname.
 • Bij het spelen van de bal van C naar D mag de bal niet te ver doorschieten richting A. Het is de bedoeling dat de speler die vanuit B aan komt lopen de bal haaks aan moet nemen. 
 • Aanspelen waar mogelijk op de forehand.
 • Klaar staan om een bal aan te nemen. (laag bij de grond, stick op de grond)

Doel

 • Even dat balgevoel weer opwekken en even weer inkomen in dat passen.


Opzet

 • De spelers vormen 2-tallen 
 • en ze gaan tegenover elkaar staan op een paar meter (5 bv.) 
 • Vervolgens gaan ze naar elkaar pushen. 
 • Op een begeven moment nemen ze wat meer afstand en gaan ze flatsen.
 • Zet de pilonnen uit zoals weergegeven in de figuur
 • Verspreid hierbij de ballen over pilon C en D
 • Bij deze oefening zet je bij pilon C en D een speler neer
 • De rest van het team gaat in een rij staan bij pilon A.

 • Vanaf A loopt de speler om de pilon heen
 • Vanaf de pilon maakt de speler een zijwaartse beweging met het gezicht naar de bal (met het gezicht naar C).
 • Speler C speelt de bal in de forehand van A
 • A neemt de bal aan en draait naar rechts open
 • A loopt richting cirkel en werkt af op goal. 
 • Vanuit hier loopt hij naar D en ontvangt opnieuw een bal. 
 • De speler draait open naar links en werkt weer af op goal.hockey-oefening-4

                                                                                           
hockey-oefening-4

Advertentie

Doel:
Het vergroten van de balvaardigheid door een afwisseling van zonder en met bal, drijven, slaan en kaatsen.

Opzet:
Er is een vierkant net buiten de cirkel opgezet

 1. De speler buiten het vierkant speelt de bal het vierkant in.
 2. De bal wordt aangenomen door speler 1. Deze neemt de bal mee en drijft om de pion heen naar punt C.
 3. Bij punt C speelt hij de bal het vierkant in naar speler 2 en loopt door naar punt D.
 4. Speler twee speelt de bal door naar punt D zodat speler 1 de bal daar weer op kan pakken.
 5. Speler 1 loopt naar de rand van de cirkel en schiet vanaf binnen de cirkel op de goal.
 6. Voor het doordraaien neemt speler 1 de plek in van speler 2; Speler 2 gaat de bal inspelen; De speler die de bal ingespeeld heeft wordt speler 1.


passen-draaien-en-lopen-1

Variaties:

 • Ipv een schot op goal kan er ook een tip-in gedaan worden. 
 • Speler 2 kan ipv aannemen en spelen ook kaatsen.
 • De oefening kan ook vanaf de andere kant gespeeld worden.


Aandachtspunten:

 • Bal blijft aan de stick. Wanneer de bal namelijk aan de stick vast zit is hij er bijna niet zonder overtreding af te pakken.
 • Speler 2 moet goed in de loop aanspelen.
 • Om de oefening goed door te laten lopen moet er altijd een reservespeler staan bij punt F en G. 

Doel:
Verschillende technische vormen om mee warm te worden.

Opzet:
De opzet van deze oefening kan zowel enkelzijdig als dubbelzijdig opgezet worden. Dit is afhankelijk van het aantal spelers op de training.

 1. Bij punt A maakt de speler een sleep en gaat daarmee de pionnen voorbij. Vervolgens passt hij de speler bij punt B in.
 2. De speler bij punt B neemt de bal aan dribbelt de bal naar punt C toe. Vandaar speelt hij de speler bij punt C in.
 3. De neemt de bal aan en draait naar de goal en rond af.
 4. Voor het doordraaien loop je achter je bal aan. Punt D sluit weer opnieuw aan bij punt A.


dynamische-warming-up-2

Variaties:

 • Je kan de oefening enkelzijdig en dubbelzijdig opzetten.
 • Je kan kiezen ook zo de keeper warm te spelen.
 • Bij C kun je wisselen van kant. Kom je van rechts, speel dan de bal ook naar rechts.Zo doe je de oefening van beide kanten.


Aandachtspunten:

 • Dit is een mooi moment om verschillende technieken van je spelers te bekijken en bij te schaven.
 • Bij het draaien en dribbelen moet de bal aan de stick blijven.
 • Er is maar één punt bij C, dus de spelers moeten elkaar niet in de weg lopen en kijken of de volgende bal het spel al in kan.
 • Alle ballen worden in de forehand van de medespelers gespeeld.
Advertentie

Begin met een drieloop. 

 • A drijft met de bal, als A halverwege is, pusht hij de bal uit de loop naar B. 
 • B doet hetzelfde (naar C)
 • etc. 
 • Differentiatie toepassen.

Evt. na deze warming-up nog een partij balbezit spelen.

Advertentie