facebook pixel

Inline-skateoefeningen voor de techniek algemeen

 • Maak een beetje snelheid, rij in spreidstand met de skates recht vooruit, het gewicht op één (gebogen) been, het andere zijwaarts gestrekt.  
 • Breng je gewicht over van het ene naar het andere been, zonder omhoog te komen.  
 • Controleer of je gewicht op je steunbeen rust door het gestrekte been zijwaarts op te heffen.  
 • Doordat  de skates evenwijdig en recht vooruit staan mag de snelheid niet toenemen.
 • 2 groepen waarvan min. 3 spelers.
 • Het doel is zo veel mogelijk passen te geven aan het eigen team zonder dat de bal botst/door het andere team wordt geblokkeerd en afgenomen.
 • Het team dat als eerste 5 OF 10 passen geeft is gewonnen.

Gradatie:
 • Elke bal die botst -> bal aan het andere team
 • Er mag geen 2x op rij naar eenzelfde persoon gepast worden
 • Het spelterrein is aan beide uiteinden begrensd door een lijn A en B.
 • Eén speler is tikker. De anderen proberen over te lopen.
 • Wie getikt wordt, moet blijven staan waar hij was en wordt etalagepop. De anderen kunnen een "etalagepop" verlossen door hem over de lijn te dragen.
 • De spelers moeten altijd samen overlopen, in dezelfde richting.
 • De etalagepoppen mogen alleen over de lijn gezet worden waarnaar ze zelf aan het lopen waren, bijvoorbeeld A.
 • De spelers mogen wel, zelfs al lopen ze in de richting van lijn B, de etalagepoppen een eindje in de richting van lijn A zetten.
 • De tikkers mogen afgewisseld worden.