facebook pixel

Inline-skateoefeningen voor de techniek overstap

Leden gaan op de aangeduide lijn naast elkaar staan. Minstens een armlengte van elkaar.
De trainer stapt letterlijk over de voeten en vertelt welke voet/beweging wordt uitgevoerd bij het overstappen.
Tip: Armen staan in kruis positie horizontaal naast het lichaam.

Tip: Bij het kruisen van een andere skater -> Rechts heeft voorrang!

Vervolgens skaten de leden in een acht (zie tekentool).

Tot slot kan een tikker worden aangeduid. Wie getikt is in het vierkant wordt zelf de nieuwe tikker.
drawing Overstap 8-tje
Spelers rijden om beurt 2 rondes rond de cirkel die in het midden van de zaal ligt. Ze nemen steeds een potje in de hand die ze doorgeven aan de volgende skater.
Oefeningen:
  1. Op handen stappen met voeten breed gespreid die niet van de grond komen.
  2. Voorwaarts steppen met 1 voet op de grond.
  3. Overstap
  4. Achterwaarts
  5. Per 2
  6. Na elke ronde komt een extra speler bij. De groep houdt handen vast. Bij een voltallig team dat een ronde skate, wordt er opnieuw afgebroken. Er valt dus steeds een speler af die aan hun begin-potje blijft wachten tot de laatste speler zijn rond heeft geskatet.
drawing Overstap-estafette